Tag Archives: Pomorze Gdańskie

Next Page

Wojciech Ślusarczyk – Z dziejów opieki zdrowotnej – Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/1920-1951

 

Wojciech Ślusarczyk

Z dziejów opieki zdrowotnej
Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/1920-1951

Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr XXVI/27

Dr Wojciech Ślusarczyk jest historykiem specjalizującym się w dziejach polskiego aptekarstwa.

Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Monografia ukazuje problematykę aptekarstwa na Pomorzu i Kujawach pod kątem prawno-administracyjnym, organizacyjnym, kadrowym i działalności merytorycznej aptek.

Przedwojenni aptekarze należeli do lokalnej elity – pełnili funkcje burmistrzów, radnych, udzielali się społecznie.

Rok 1918 przyniósł ze sobą emigrację aptekarzy niemieckich, którzy zostali zastąpieni przez Polaków.

Rok 1951 oznacza natomiast upaństwowienie prywatnych aptek.

Książka dotyczy aptek działających na terenie województwa pomorskiego w granicach z 1938 roku – a więc obejmuje powiaty bydgoski, inowrocławski, wyrzyski, szubiński, nieszawski, rypiński, lipnowski, włocławski, chełmiński, chojnicki, gniewski, grudziądzki, kartuski, kościerski, lubawski, pucki, sępoleński, starogardzki, świecki, tczewski, toruński, wąbrzeski, wejherowski, gdyński.

Opracowanie rozpoczyna się od omówienia genezy aptekarstwa na Kujawach i Pomorzu Gdańskim.

Wiele miejsca poświęcono charakterystyce regulacji prawnych dotyczących farmacji oraz organizacji nadzoru nad aptekami.

Kolejny rozdział dotyczy rozwoju i organizacji aptekarstwa.

Dowiemy się o rozmieszczeniu ilościowym i terytorialnym aptek, o podstawach prawnych ich funkcjonowania, o stanie własności aptek.

Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony kadrom aptekarskim i organizacjom farmaceutycznym.

Dr Wojciech Ślusarczyk zebrał wiele cennych informacji na temat właścicieli, dzierżawców i kierowników aptek.

Przedstawił straty wojenne w stanie osobowym farmaceutów.

Omówił formy aktywności społecznej i politycznej aptekarzy.

Określił liczbę personelu fachowego w aptekach i opisał warunki pracy farmaceutów.

Ostatni rozdział rozprawy dotyczy działalności merytorycznej aptek.

Dowiemy się ile wynosiła liczba pacjentów przypadających na aptekę, jak wyglądała sytuacja ekonomiczna aptek.

Opisane zostały też apteki wyspecjalizowane, kontrole aptek oraz nielegalny obrót lekami.

Praca została oparta na gruntownej kwerendzie w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Poznaniu.

Monografię uzupełniają bardzo ciekawe zestawienia, tabele i spisy.

Błażej Śliwiński – Mściwoj II (1224-1294) – książę wschodniopomorski (gdański)

 

Błażej Śliwiński

Mściwoj II (1224-1294)
książę wschodniopomorski (gdański)

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Wydawnictwo DiG

Warszawa 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Mściwoj II

Prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorem wielu artykułów, opracowań i książek na temat dziejów politycznych i społecznych średniowiecznej Polski, a zwłaszcza Pomorza Wschodniego.

W Książnicy dostępne są m.in. następujące jego publikacje:

 • Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci : studium genealogiczne / Błażej Śliwiński. – Gdańsk : „Marpress”, 1993.
 • Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296 / Błażej Śliwiński. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.
 • Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński. – Kraków : Wydawnictwo Avalon copyright 2017.
 • Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Biblioteka Kórnicka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Obszerna biografia Mściwoja II poświęcona jest ostatniemu przedstawicielowi wschodniopomorskiej dynastii Sobiesławowiców, która w XIII wieku rządziła Pomorzem Gdańskim.

Mściwój II w polityce opierał się przede wszystkim na działaniach dyplomatycznych, a nie zbrojnych.

Był mistrzem dyplomacji i misternych zakulisowych gier.

Dzięki temu zapewnił Pomorzanom 25 lat pokoju i owocnej egzystencji.

Swoje księstwo przekazał księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II.

Dzięki temu układowi w 1295 roku nastąpiło odnowienie Królestwa Polskiego.

Pomorze Gdańskie – szkice biograficzne

 

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Szkice biograficzne

Seria Popularnonaukowa
„Pomorze Gdańskie”

nr 9 – 16

Gdańsk 1974 – 1984

Gdańskie Towarzystwo Naukowe słynie ze swojej bogatej działalności wydawniczej.

Szczególnie zasłużyła się dla popularyzacji wiedzy o regionie Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie”.

W ramach serii w latach 1974-1984 ukazało się osiem numerów szkiców biograficznych poświęconych postaciom historycznym związanym życiem i działalnością z Pomorzem.

Wydawnictwa te nie były zwykłymi słownikami biograficznymi.

Zawierały po trzydzieści – czterdzieści sylwetek najwybitniejszych postaci.

Osoby te wyróżniły się na niwie politycznej, gospodarczej, społecznej, oświatowej, religijnej i kulturalnej.

Szkice mimo popularnonaukowego charakteru obszernie przybliżają życiorysy swoich bohaterów.

Cykl ten był bardzo ważny, gdyż ukazywał się zanim jeszcze rozpoczęto wydawanie „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego”.

Funkcje przewodniczącego komitetu redakcyjnego serii pełnili kolejno Zenon Ciesielski oraz Józef Borzyszkowski.

 

Ludzie pomorskiego średniowiecza

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 13

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1981

Sygnatura SIRr IIIA/4a

 1. Augustyn z Szewy (oprac. Marian Biskup)
 2. Jan Bażyński (oprac. Marian Biskup)
 3. Bogusza (oprac. Błazej Śliwiński)
 4. Jan Cegenberg (oprac. Marian Biskup)
 5. Chrystian (oprac. Jan Powierski)
 6. Gertruda Samborówna (oprac. Stanisław Mielczarski)
 7. Gerward z Ostrowa (oprac. Janusz Bieniak)
 8. Jan z Jani (oprac. Klemens Bruski)
 9. Jan zwany Kropidło (oprac. Kazimierz Jasiński)
 10. Konrad Leczkow (oprac. Stanisław Mielczarski)
 11. Maciej z Gołańczy (oprac. Janusz Bieniak)
 12. Małgorzata Samborówna (oprac. Zenon H. Nowak)
 13. Mikołaj Z Ryńska (oprac. Marian Biskup)
 14. Mirosława (oprac. Kazimierz Jasiński)
 15. Mściwoj I (oprac. Jan Powierski)
 16. Mściwoj II (oprac. Jan Powierski)
 17. Przemysł II (oprac Krystyna Zielińska-Melkowska)
 18. Salomea Samborówna (oprac. Kazimierz Jasiński)
 19. Sambor I (oprac. Jan Powierski)
 20. Sambor II (oprac Klemens Bruski)
 21. Siemomysł (oprac. Gerard Labuda)
 22. Jakub Skolim (oprac. Zenon H. Nowak)
 23. Stanisław (oprac. Gerard Labuda)
 24. Swinisława (oprac. Gerard Labuda)
 25. Świętopełk (oprac. Jan Powierski)
 26. Teodoryk (Dytrych) Stango (oprac. Jan Powierski, Błażej Śliwiński)
 27. Tileman vom Wege (oprac. Irena Janosz-Biskupowa)
 28. Wajsyl (oprac. Klemens Bruski)
 29. Łukasz Watzenrode (oprac. Teresa Borawska)
 30. Wincenty zwany Kiełbasa (oprac. Błażej Śliwiński)
 31. Witosława (oprac. Błażej Śliwiński)
 32. Wojciech Sławnikowic (oprac. Stanisław Mielczarski)

 

Zasłużeni ludzie Pomorza XVI wieku

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 10

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1974

Sygnatura SIRr IIIA/4b

 1. Achacy Cureus (oprac. Bronisław Nadolski)
 2. Jan Dantyszek (oprac. Zbigniew Nowak)
 3. Jakub Fabricius (oprac. Lech Mokrzecki)
 4. Eberhard Ferber (oprac. Maria Bogucka)
 5. Mikołaj Firlej (oprac. Maria Bogucka)
 6. Michał Friedwald (oprac. Marian Pawlak)
 7. Tiedemann Giese (oprac. Teresa Borawska)
 8. Wilhelm Gnapheus (oprac. Marian Pawlak)
 9. Stanisław Hozjusz (oprac. Wacław Urban)
 10. Stanisław Karnkowski (oprac Edmund Kotarski)
 11. Bartłomiej Keckermann (oprac. Lech Mokrzecki)
 12. Dawid Konarski (oprac. Jerzy Stankiewicz)
 13. Jan Kramer (oprac. Jadwiga Habela)
 14. Marcin Kromer (oprac. Edmund Kotarski)
 15. Antoni van Obberghen (oprac. Jadwiga Habela)
 16. Franciszek Rhode (oprac. Maria Pelczarowa)
 17. Jakub Rhode (oprac. Maria Pelczarowa)
 18. Jan Rybiński (oprac. Zbigniew Nowak)
 19. Jan Dymitr Solikowski (oprac. Edmund Kotarski)
 20. Krzysztof Suchten (oprac. Zbigniew Nowak)
 21. Aleksander Suchten (oprac. Zbigniew Nowak)
 22. Mikołaj Volckmar (oprac. Regina Pawłowska)
 23. Jan Vredeman de Vries (oprac. Irena Rembowska)

 

Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 14

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1982

Sygnatura SIRr IIIA/4c

 1. Wybe Adam (oprac. Andrzej Januszajtis)
 2. Krzysztof Arciszewski (oprac. Edmund Kotarski)
 3. Piotr Artomiusz (Krzesichleb) (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 4. Van den Blockowie (oprac. Jadwiga Habela)
 5. Filip Clüver (Cluverius) (oprac. Waldemar Troszyński)
 6. Reinhold Curicke (oprac. Lech Mokrzecki)
 7. Władysław Denhoff (oprac. Stanisław Achremczyk)
 8. Jan Działyński (oprac. Stanisław Achremczyk)
 9. Stanisław Działyński (oprac. Stanisław Achremczyk)
 10. Konrad Graser (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 11. Albrecht Grodeck (oprac. Andrzej Groth)
 12. Grzegorz Gdański (oprac. Gaudenty A. Kustosz)
 13. Jan Franciszek Hacki (oprac. Bronisław Natoński)
 14. Herman Han (oprac. Janusz St. Pasierb)
 15. Krzysztof Hartknoch (oprac. Jerzy Serczyk)
 16. Izrael Hoppe (oprac. Marian Pawlak)
 17. Joachim Hoppe (oprac. Lech Mokrzecki)
 18. Andrzej Hünefeld (oprac. Zbigniew Nowak)
 19. Piotr Krüger (oprac. Andrzej Januszajtis)
 20. Jan Łaganowski (oprac. Zbigniew Nowak)
 21. Andrzej Mackensen (Mackenson) I (oprac. Irena Rembowska)
 22. Krystian Meyer (oprac. Edmund Cieślak)
 23. Magdalena Mortęska (oprac. Zenon Hubert Nowak)
 24. Jakub Murrey (oprac. Andrzej Groth)
 25. Jan Nixdorf (oprac. Lesław Pauli)
 26. Martin Opitz von Boberfeld (oprac. Stefania Sychta)
 27. Joachim Pastorius ab Hirterberg (oprac. Lech Mokrzecki)
 28. Piotr Przebendowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 29. Piotr von den (von der) Rennen (oprac. Irena Rembowska)
 30. Andrzej Schlüter Młodszy (oprac. Irena Rembowska)
 31. Eliasz Konstanty Schröder (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 32. Jan Schultz-Szulecki (oprac. Lech Mokrzecki)
 33. Andrzej Stech (oprac. Teresa Grzybkowska)
 34. Jan Turnowski Młodszy (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 35. Kazimierz Zawadzki herbu Rogala (oprac. Stanisław Achremczyk)

 

Wybitni Pomorzanie XVIII wieku

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 15

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1983

Sygnatura SIRr IIIA/4d

 1. Andrzej Charitius (oprac. Lidia Pszczółkowska)
 2. Franciszek Stanisław Kostka Czapski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 3. Jan Ansgary Czapski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 4. Jan Chryzostom Czapski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 5. Michał Czapski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 6. Jakub Antoni Czechowicz (oprac. Zbigniew Zdrójkowski)
 7. Tomasz Działyński (oprac. Stanisław Achremczyk)
 8. Adam Stanisław Grabowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 9. Andrzej Teodor Grabowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 10. Daniel Gralath Młodszy (oprac. Lech Mokrzecki)
 11. Daniel Gralath Starszy (oprac. Andrzej Januszajtis)
 12. Michał Krzysztof Hanov (oprac. Henryk Rietz)
 13. Jan Daniel Hoffmann (oprac. Lidia Pszczółkowska)
 14. Samuel Joachim Hoppius (oprac. Anna Siemiginowska)
 15. Piotr Ernst Kczewski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 16. Jakub Teodor Klein (oprac. Bożena Jacob)
 17. Henryk Kühn (oprac.Andrzej Januszajtis)
 18. Jan Henryk Meissner (oprac. Irena Rembowska)
 19. Jan Moneta (oprac. Zbigniew Nowak)
 20. Efraim Oloff (oprac. Stefania Sychta)
 21. Paweł Pater (oprac. Lech Mokrzecki)
 22. Walerian Józef Piwnicki (oprac. Stanisław Achremczyk i Jerzy Dygdała)
 23. Ignacy Przebendowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 24. Jan Jerzy Przebendowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 25. Piotr Przebendowski (oprac. Stanisław Achremczyk)
 26. Jakub Kazimierz Rubinkowski (oprac. Kazimierz Maliszewski)
 27. Michał Bogumił Ruttich (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 28. Jakub Zygmunt Rybiński (oprac. Stanisław Achremczyk)
 29. Natan i Jan Gotfryd Schlaubitzowie (oprac. Irena Rembowska)
 30. Walenty Schlieff (oprac. Maria Pelczarowa)
 31. Jan Piotr Schultz (oprac. Stanisław Salmonowicz)
 32. Jerzy Daniel Seyler (oprac. Marian Pawlak)

 

Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 12

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1979

Sygnatura SIRr IIIA/4e

 1. Brunon Czapla (oprac. Henryk Mross)
 2. Czarlińscy (oprac. Stanisław Gierszewski)
 3. Konstanty Damrot (oprac. Jerzy Samp)
 4. Ignacy Danielewski (oprac. Bogusław Cygler)
 5. Brochwicz-Donimirscy (oprac. Józef Borzyszkowski)
 6. Jakub Fankidejski (oprac. Henryk Mross)
 7. Walenty Fiałek (oprac. Helena Dzienis)
 8. Romuald Frydrychowicz (oprac. Henryk Mross)
 9. Hieronim Gołębiewski (oprac. Henryk Mross)
 10. Szczepan Józef Gółkowski (oprac. Helena Dzienis)
 11. Hiacynt Jackowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 12. Kamil Kantak (oprac. Damroka Majkowska)
 13. Kanterowie (oprac. Tadeusz Oracki)
 14. Anna z Bardzkich Karwatowa (oprac. Bożena Osmólska-Piskorska)
 15. Szczepan Keller (oprac. Jacek Banach)
 16. Antoni Knast (oprac. Sabina Żebrowska)
 17. Konstanty Kruszyński (oprac. Józef Borzyszkowski)
 18. Stanisław Kujot (oprac. Klemens Bruski)
 19. Wiktor Kulerski (oprac. Wiktor Pepliński)
 20. Józef Wojciech Stanisław Łobodzki (oprac. Andrzej Chodubski)
 21. Bernard Łosiński (oprac. Roman Wapiński)
 22. Wojciech Łożyński (oprac. Stefan Rafiński)
 23. Mieczysław Łyskowski (oprac. Stefan Rafiński)
 24. Aleksander Majkowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 25. Aleksander Kazimierz Makowski (oprac. Stanisław Gierszewski)
 26. Stanisław Maroński (oprac. Bożena Osmólska-Piskorska)
 27. Bernard Milski (oprac. Andrzej Romanów)
 28. Antoni Neubauer (oprac. Henryk Mross)
 29. Franciszek Nierzwicki (oprac. Andrzej Chodubski)
 30. Mateusz Osmański (oprac. Henryk Mross)
 31. Paweł Ossowski (oprac. Roman Wapiński)
 32. Erazm Parczewski (oprac. Tadeusz Oracki)
 33. Franciszek Pepliński (oprac. Sabina Żebrowska)
 34. Gustaw  i Juliusz Pobłoccy (oprac. Józef Borzyszkowski)
 35. Janta-Połczyńscy (oprac. Józef Borzyszkowski)
 36. Antoni i Andrzej Pomieczyńscy (oprac. Henryk Mross)
 37. Julian Walenty Prejs (oprac. Helena Dzienis)
 38. Stanisław Radkiewicz (oprac. Stefan Rafiński)
 39. Franciszek Tadeusz Rakowicz (oprac. Szczepan Wierzchosławski)
 40. Teofil Rzepnikowski (oprac. Tadeusz Oracki)
 41. Franciszek Schornak (oprac. Józef Borzyszkowski)
 42. Michał Sczaniecki (oprac. Józef Borzyszkowski)
 43. Sierakowscy (oprac. Marian Mroczko)
 44. Stanisław Sikorski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 45. Paweł Spandowski (oprac. Jerzy Szews)
 46. Natalis Szulerzyski (oprac. Szczepan Wierzchosławski)
 47. Stanisław Sychowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 48. Leon Stanisław Szuman (oprac. Szczepan Wierzchosławski)
 49. Stanisław Tokarski (oprac. Andrzej Chodubski)
 50. Stanisław Węclewski (oprac. Stefan Rafiński)
 51. Antoni Wolszlegier (oprac. Jacek Banach)
 52. Jan Franciszek Żaczek (oprac. Stanisław Gierszewski)

 

Ludzie Pomorza lat 1920-1939

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 11

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1977

Sygnatura SIRr IIIA/4f

 1. Feliks Bolt (oprac. Józef Borzyszkowski)
 2. Józef Borowik (oprac. Marian Mroczko)
 3. Jan Brejski (oprac. Czesław Demel)
 4. Edmund Guziałek (oprac. Mieczysław Widernik)
 5. Leon Heyke (oprac. Jan Drzeżdżon)
 6. Jan Karnowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 7. Eugeniusz Kwiatkowski (oprac. Zbigniew Machaliński)
 8. Józef Łęgowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 9. Alfons Mańkowski (oprac. Józef Borzyszkowski)
 10. Zygmunt Mocarski (oprac. Urszula Paszkiewicz)
 11. Tadeusz Ocioszyński (oprac. Wanda Czerwińska)
 12. Kazimierz Porębski (oprac. Czesław Ciesielski)
 13. Franciszek Sędzicki (oprac. Jan Drzeżdżon)
 14. Franciszek Sokół (oprac Mieczysław Widernik)
 15. Włodzimierz Steyer (oprac. Czesław Ciesielski)
 16. Józef Unrug (oprac. Czesław Ciesielski)
 17. Tadeusz Wenda (oprac. Mieczysław Widernik)
 18. Mariusz Zaruski (oprac. Ryszard Karwacki)

 

Działacze polscy i przedstawiciele R.P. w Wolnym Mieście Gdańsku

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 9

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Gdańsk 1974

Sygnatura MAG 139687

 1. Jan Augustyński (oprac. Mieczysław Widernik)
 2. Maciej Biesiadecki (oprac. Stanisław Mikos)
 3. Michał Borowski (oprac. Marek Andrzejewski)
 4. Bronisław Budzyński (oprac. Regina Kielak)
 5. Erazm Czarnecki (oprac. Ewa Podsiadłowska)
 6. Adam Marian Czartkowski (oprac. Henryk Stępniak)
 7. Marcin Dragan (oprac. Henryk Stępniak)
 8. Mieczysław Jałowiecki (oprac. Stanisław Mikos)
 9. Piotr Jeż (oprac. Henryk Stępniak)
 10. Kazimiera Jeżowa z Paszkowskich (oprac. Henryk Stępniak)
 11. Bronisław Komorowski (oprac. Andrzej Drzycimski)
 12. Franciszek Kręcki (oprac. Bolesław Hajduk)
 13. Henryk Marian Królikowski Muszkiet (oprac. Bolesław Hajduk)
 14. Franciszek Kubacz (oprac. Stanisław Potocki)
 15. Jan Kwiatkowski (oprac. Andrzej Romanow)
 16. Antoni Lendzion (oprac. Stanisław Potocki)
 17. Alf Liczmański (oprac. Mieczysław Widernik)
 18. Leon Miszewski (oprac. Andrzej Drzycimski)
 19. Zygmunt Moczyński (oprac. Henryk Stępniak)
 20. Władysław Panecki (oprac. Bolesław Hajduk)
 21. Kazimierz Papée (oprac. Stanisław Mikos)
 22. Leon Pluciński (oprac. Stanisław Mikos)
 23. Władysław Pniewski (oprac. Mieczysław Widernik)
 24. Józef Poznański (oprac. Henryk Stępniak)
 25. Kazimierz Przebóg-Lenartowicz (oprac. Franciszek Bogacki)
 26. Franciszek Rogaczewski (oprac. Andrzej Drzycimski)
 27. Marian Seredyński (oprac. Stanisław Mikos)
 28. Alfred Siebeneichen (oprac. Bolesław Hajduk)
 29. Henryk Leon Strasburger (oprac. Stanisław Mikos)

 

Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny światowej

Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie'” – nr 16

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Ossolineum

Gdańsk 1984

Sygnatura SIRr IIIA/4g

 1. Antoni Antczak (oprac. Roman Wapiński)
 2. Mikołaj Arciszewski (oprac. Donald Steyer)
 3. Franciszek Bendig (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 4. Leszek Biały (oprac. Tadeusz Jaszowski)
 5. Wacław Ciesielski (oprac. Włodzimierz Jastrzębski)
 6. Lucjan Cylkowski (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 7. Teodor Czecholiński (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 8. Józef Dambek (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 9. Stanisław Dąbek (oprac. Krzysztof Steyer)
 10. Franciszka, Helena, Jadwiga Deruckie (oprac. Elżbieta Zawacka)
 11. Monika Dymska (oprac. Elżbieta Zawacka)
 12. Zygmunt Felczak (oprac. Włodzimierz Jastrzębski)
 13. Alfons Flisykowski (oprac. Hanna Gąsiorowska)
 14. Stefan Frankowski (oprac. Ewa Madey)
 15. Józef Gierszewski (oprac. Krzysztof Steyer)
 16. Henryk Gruetzmacher (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 17. Józef Gruss (oprac. Tadeusz Jaszowski)
 18. Stefan Guss (oprac. Tadeusz Jaszowski)
 19. Stefan Hensel (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 20. Konstanty Jacynicz (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 21. Genowefa Jaworska (oprac. Elżbieta Zawacka)
 22. Klara Jeziorska (oprac. Elżbieta Zawacka)
 23. Tadeusz Kaube (oprac. Włodzimierz Jastrzębski)
 24. Juliusz Marcin Koszałka (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 25. Zygmunt Koźlikowski (oprac. Tadeusz Jaszowski)
 26. Halina Krzeszowska-Pietkiewiczowa (oprac. Elżbieta Zawacka)
 27. Stanisław Lesikowski (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 28. Bernard Myśliwek (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 29. Rudolf Ostrihansky (oprac. Marian Woźniak)
 30. Paweł Piątkowski (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 31. Leon Poeplau (oprac. Bernard Zakrzewski)
 32. Benedykt Porożyński (oprac. Andrzej Gąsiorowski)
 33. Józef Ratajczak (oprac. Bogdan Chrzanowski)
 34. Wojciech Rogaczewski (oprac. Henryk Mross)
 35. Leokadia Schaddach (oprac. Elżbieta Zawacka)
 36. Halina Stabrowska (oprac. Włodzimierz Jastrzębski)
 37. Henryk Sucharski (oprac. Andrzej Drzycimski)
 38. Franciszka Szablewska (oprac. Janina Mahrburg)
 39. Lubomir Szopiński (oprac. Lech Mokrzecki)
 40. Ignacy Szpunar (oprac. Ewa Madey)
 41. Augustyn Westphal (oprac. Krzysztof Steyer)
 42. Józef Wrycza (oprac. Józef Borzyszkowski)
 43. Władysława Zieleniewska (oprac. Elżbieta Zawacka)