Tag Archives: Pomorze Wschodnie

Błażej Śliwiński – Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309

 

Błażej Śliwiński

Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309

Wydanie II

Wydawnictwo: Napoleon V

Oświęcim 2016

Sygnatura SIRr VIB/3-24

Prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński jest związany z Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajmuje się dziejami politycznymi i społecznymi północnych ziem polskich w X-XIII wieku.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

1. Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296 / Błażej Śliwiński. 

2. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński 

3. Książęta, urzędnicy, złoczyńcy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

4. Mazowsze, Pomorze, Prusy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

5. Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze / pod red. Błażeja Śliwińskiego

6. Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

7. Mściwoj II (1224-1294) : książę wschodniopomorski (gdański) / Błażej Śliwiński 

8. Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309 / Błażej Śliwiński

9. Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński

10. Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
(ok. 1247 – początek października/25 grudnia 1287) / Błażej Śliwiński

Tematem monografii „Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309” są rządy Władysława Łokietka na Pomorzu Wschodnim w latach 1306-1309.

Okres ten otwiera wygaśniecie czeskiej dynastii Przemyślidów.

Koniec pracy wyznacza opanowanie Gdańska i całego Pomorza Wschodniego przez Krzyżaków.

Autor obszernie przedstawił możnowładztwo i rycerstwo wschodniopomorskie.

Opisał również nadwiślańskie ośrodki miejskie na przełomie XIII/XIV wieku (Gdańsk, Tczew, Nowe, Świecie).

Szczegółowo opisał rządy Władysława Łokietka i jego walki z margrabiami brandenburskimi.

Dokładnie wyjaśniono okoliczności decyzji Władysława Łokietka o sprowadzeniu Krzyżaków do Gdańska.

Opisano zdradę Krzyżaków w nocy 12/13 listopada 1308 roku.

W końcu przedstawiono zajęcie przez Krzyżaków Tczewa, Nowego i walki o Świecie.

Autor obszernie przeanalizował również przyczyny utraty Pomorza Wschodniego przez Polskę.

Błażej Śliwiński – Mściwoj II (1224-1294) – książę wschodniopomorski (gdański)

 

Błażej Śliwiński

Mściwoj II (1224-1294)
książę wschodniopomorski (gdański)

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Wydawnictwo DiG

Warszawa 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Mściwoj II

Prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorem wielu artykułów, opracowań i książek na temat dziejów politycznych i społecznych średniowiecznej Polski, a zwłaszcza Pomorza Wschodniego.

W Książnicy dostępne są m.in. następujące jego publikacje:

  • Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci : studium genealogiczne / Błażej Śliwiński. – Gdańsk : „Marpress”, 1993.
  • Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296 / Błażej Śliwiński. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.
  • Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński. – Kraków : Wydawnictwo Avalon copyright 2017.
  • Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Biblioteka Kórnicka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Obszerna biografia Mściwoja II poświęcona jest ostatniemu przedstawicielowi wschodniopomorskiej dynastii Sobiesławowiców, która w XIII wieku rządziła Pomorzem Gdańskim.

Mściwój II w polityce opierał się przede wszystkim na działaniach dyplomatycznych, a nie zbrojnych.

Był mistrzem dyplomacji i misternych zakulisowych gier.

Dzięki temu zapewnił Pomorzanom 25 lat pokoju i owocnej egzystencji.

Swoje księstwo przekazał księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II.

Dzięki temu układowi w 1295 roku nastąpiło odnowienie Królestwa Polskiego.

Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego

 

belka

bibliogrhistpomwchzacg

 

Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz kraj
ów regionu Bałtyku

Zapiski Historyczne

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń, 1958-

Sygnatura SIRr I/27

 

 

 

„Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” jest bibliografią regionalną, dziedzinową i bieżącą.

Zasięg terytorialny bibliografii obejmuje Pomorze Gdańskie, Mazury, Warmię, Powiśle oraz Pomorze Zachodnie.

Początkowo uwzględniono dzieje Bałtyku i sąsiednich ziem, o ile miały związek z historią Polski.

Bibliografia rejestruje druki zwarte (książki) polskie i zagraniczne oraz artykuły z czasopism (miesięczników, dwumiesięczników ,kwartalników, półroczników i roczników).

Tylko na początku uwzględniano również artykuły z tygodników.

„Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” za lata 1958-1996 publikowana była w „Zapiskach Historycznych” – najczęściej w zeszycie 2.

Od rocznika 1997 bibliografia wychodzi jako oddzielny Suplement do zeszytów „Zapisków Historycznych”.

Układ bibliografii z 1958 roku:

A. Ogólne
I. Bibliografie
II. Czasopisma,kalendarze
III. Towarzystwa, instytuty i zrzeszenia naukowe
IV. Nauki pomocnicze historii
B. Pomorze Wschodnie
I. Opracowania ogólne
II. Źródła
III. Zagadnienia gospodarczo-społeczne
IV. Zagadnienia prawno-ustrojowe
V. Poszczególne regiony i miejscowości
VI. Osoby
VII. Epoka feudalizmu (od X w. do 1815 r.)
VIII. Epoka kapitalizmu (1815-1945)
IX. Pomorze Wschodnie w dziejach Polski Ludowej
C. Pomorze Zachodnie
I. Opracowania ogólne
II. Źródła
III. Zagadnienia gospodarczo-społeczne
IV. Zagadnienia prawno-ustrojowe
V. Poszczególne regiony i miejscowości
VI. Osoby
VII. Epoka feudalizmu (od X w. do 1815 r.)
VIII. Epoka kapitalizmu (1815-1945)
IX Pomorze Zachodnie w dziejach Polski Ludowej
D.Dzieje Bałtyku
I.Opracowania ogólne
II. Bałtyk słowiański
III. Hanza
IV. Inflanty
V. Dzieje polityczne Bałtyku w XV-XIX w.
VI. Polska na Bałtyku
Skorowidz

Układ bibliografii z 2010 roku

A. Ogólne
I. Bibliografie
II. Czasopisma,kalendarze
III. Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe
IV. Nauki pomocnicze historii
B. Pomorze Wschodnie
I. Opracowania i zagadnienia ogólne
II. Źródła
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe
V. Zagadnienia kultury umysłowej i artystycznej
VI. Kościoły i wyznania
VII. Regiony i miejscowości
VIII. Osoby
IX. Okres do 1815 r.
X. Okres od 1815 r. do 1945 r.
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r.
C. Pomorze Zachodnie
I. Opracowania i zagadnienia ogólne
II. Źródła
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe
V. Zagadnienia kultury umysłowej i artystycznej
VI. Kościoły i wyznania
VII. Regiony i miejscowości
VIII. Osoby
IX. Okres do 1815 r.
X. Okres od 1815 r. do 1945 r.
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r.
D. Inne kraje bałtyckie
I.Opracowania i zagadnienia ogólne
II. Bałtyk słowiański
III. Hanza
IV. Bałtyk w XV-XX w.
V. Dzieje Inflant oraz Litwy, Łotwy i Estonii
VI. Dzieje krajów skandynawskich
Skorowidz

Od rocznika 1968 bibliografia zmienia tytuł na większy „Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku”.

Tym samym zaczęto w niej uwzględniać publikacje na temat historii krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Bibliografię opracowują pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu:
– dr Henryk Baranowski – w latach 1958 – 1993
– Urszula Zaborska – od roku 1990
– Adam Biedrzycki – od roku 2006

W latach 1958 – 1964 bibliografię współtworzył prof. Władysław Chojnacki.

Od rocznika 1994 do 2009 przy tworzeniu bibliografii współpracowali bibliografowie z Instytutu Herdera w Marburgu.

„Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku” jest również dostępna od 2004 roku w internecie pod adresem:
http://opac.bu.umk.pl/isis/baza.html

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1958
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXIV – Rok 1958-1959 – Zeszyt 4

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1959
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXVI – Rok 1961 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1960
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXVII – Rok 1962 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1961
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXVIII – Rok 1963 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1962
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXIX – Rok 1964 – Zeszyt 3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1963
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXX – Rok 1965 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1964
opracowali Henryk Baranowski i Władysław Chojnacki
Zapiski Historyczne – Tom XXXI- Rok 1964 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1965
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXII- Rok 1967 – Zeszyt 3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1966
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXIII – Rok 1968 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego za rok 1967
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXIV – Rok 1969 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1968
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXV – Rok 1970 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1969
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXVI – Rok 1971 – Zeszyt 3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1970
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXVII – Rok 1972 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1971
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXVIII – Rok 1973 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1972
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XXXIX – Rok 1974 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1973
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XL – Rok 1975 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1974
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLI – Rok 1976 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1975
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLII – Rok 1977 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1976
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLIII – Rok 1978 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1977
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLIV – Rok 1979 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1978
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLV – Rok 1980 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1979
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLVI – Rok 1981 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1980
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLVII – Rok 1982 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1981
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLVIII – Rok 1983 – Zeszyt 1-2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1982
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom XLIX – Rok 1984 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1983
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom L – Rok 1985 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1984
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LI – Rok 1986 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1985
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LII – Rok 1987 – Zeszyt 2

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1986
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LIII – Rok 1988 – Zeszyt 3-4

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1987
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LIV – Rok 1989 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1988
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LV – Rok 1990 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1989
opracował Henryk Baranowski
Zapiski Historyczne – Tom LVI – Rok 1991 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1990
opracował Henryk Baranowski przy współpracy Urszuli Zaborskiej
Zapiski Historyczne – Tom LVII – Rok 1992 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1991
opracowali Henryk Baranowski i Urszula Zaborska
Zapiski Historyczne – Tom LVIII – Rok 1993 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1992
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Henryka Baranowskiego
Zapiski Historyczne – Tom LIX – Rok 1994 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1993
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Henryka Baranowskiego
Zapiski Historyczne – Tom LX – Rok 1995 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1994
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Ralpha Köhlera i Heinricha Mrowki (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXI – Rok 1996 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1995
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Ralpha Köhlera i Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXII – Rok 1997 – Zeszyt 2-3

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1996
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy  Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXIII – Rok 1998 – Zeszyt 3-4

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1997
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Eligiusza Janusa i Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXIV – Rok 1999 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1998
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Eligiusza Janusa i Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXV – Rok 2000 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1999
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Eligiusza Janusa i Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXVI – Rok 2001 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2000
opracowała Urszula Zaborska przy współpracy Eligiusza Janusa i Norberta Kerskena (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXVII – Rok 2002 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2001
opracowała Urszula Zaborska współpraca Csaba Janos Kenez i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXVIII – Rok 2003 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2002
opracowała Urszula Zaborska współpraca Csaba Janos Kenez i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXIX – Rok 2004 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2003
opracowała Urszula Zaborska współpraca Csaba Janos Kenez i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXX – Rok 2005 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004
opracowała Urszula Zaborska współpraca Csaba Janos Kenez i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXI – Rok 2006 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2005
opracowała Urszula Zaborska współpraca Gabriele Kempf i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXII – Rok 2007 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2006
opracowała Urszula Zaborska i Adam Biedrzycki
współpraca Gabriele Kempf i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXIII – Rok 2008 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2007
opracowała Urszula Zaborska i Adam Biedrzycki
współpraca Gabriele Kempf i Norbert Kersken (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXIV – Rok 2009 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2008
opracowała Urszula Zaborska i Adam Biedrzycki
współpraca Gabriele Kempf (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXV – Rok 2010 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2009
opracowała Urszula Zaborska i Adam Biedrzycki
współpraca Gabriele Kempf (Marburg)
Zapiski Historyczne – Tom LXXVI – Rok 2011 – Suplement

 

otwartaksiazka50Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2010
opracowała Urszula Zaborska i Adam Biedrzycki
Zapiski Historyczne – Tom LXXVII – Rok 2012 – Suplement

belka