Tag Archives: Pomorze

Next Page

Konkurs literacki „Mroczne Pomorze 1920”

100 lat temu Pomorze stało się częścią wolnej Polski.

Rok 1920 to czas zmian i zawirowań, idealny dla intryg kryminalnych, tajnych historii szpiegowskich czy horrorów.

Czekamy na te opowieści!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają wszystkich twórców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, do wzięcia udziału w konkursie literackim

MROCZNE POMORZE 1920

opowiadania z dreszczykiem

Czy miejscem dochodzenia mogło być międzywojenne Pomorze?

Jakie zagadkowe wydarzenia mogły wstrząsnąć mieszkańcami pomorskich miast?

Jakie tajemnice kryły kościoły i kamienice?

Czy wśród gotyckich budowli czaiło się zło, którego początki sięgały średniowiecza?

Jak wyglądałyby alternatywne dzieje Pomorza w roku 1920, gdyby zagościły w nim mroczne siły?

Jakie zagadki mogłyby czekać na Herculesa Poirot w regionie, które właśnie powrócił do Macierzy?

Zastanów się, jak przerazić czytelników, umiejscawiając akcję upiornej opowieści w momencie, w którym Pomorze stawało się częścią Wolnej Polski.

Wywołaj dreszczyk emocji, plotąc gęstą niczym sieć pajęcza kryminalną intrygę, z województwem pomorskim w tle.

Napisz retro kryminał, historię szpiegowską, thriller, horror lub opowieść z dreszczykiem i wywołaj u czytelników gęsią skórkę.

Wszystkich twórców zapraszamy do nadsyłania prac w formie elektronicznej wraz z dobrej jakości fotografią, bądź skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej, a w przypadku osób niepełnoletnich dołączonym Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna na adres: konkursliteracki@ksiaznica.torun.pl w terminie od dnia 1 września do 31 października 2020 roku.

Nasze Jury oceni prace pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, bogactwa językowego, poprawności stylistycznej i językowej.

Najlepsze spośród prac zostaną nagrodzone.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU –  Regulamin Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  – Formularz zgłoszeniowy

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – Oświadczenie Uczestnika

OŚWIADCZENIE RODZICA – Oświadczenie Rodzica

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH – Oświadczenie prawa autorskie

NASI JURORZY – Nasi Jurorzy

PLAKAT – Plakat

ULOTKA – Ulotka

Więcej informacji: tel. (56) 622-66-42 wew. 105 (prosić o Bibliografię).

http://ksiaznica.torun.pl/1406/dla-czytelnikow/konkurs-literacki-mroczne-pomorze-1920.html

Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

 

Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Historii

Poznań 1927

Sygnatura SIRr VIb/1-8

W okresie międzywojennym centrum naukowym ziem zachodnich był Poznań, który wziął na siebie rolę obrońcy prawdy historycznej o polskości Wielkopolski, Pomorza i Śląska w sporze z historykami niemieckimi.

Główna rolę pełnił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza utworzony w 1919 roku.

Popularyzacja wyników badań akademickich zajmowało się Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich powołane w Poznaniu w 1922 roku.

Dzięki współpracy profesorów poznańskich z działającymi w Toruniu Instytutem Bałtyckim i Towarzystwem Naukowym w Toruniu udało się w 1927 roku wydać pierwsza synteza historyczna poświęcona Pomorzu pod tytułem „Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości”.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/72118

Monografia była dziełem zbiorowym i  składała się z następujących studiów:

1 – Józef Kostrzewski – Czasy przedhistoryczne Pomorza

2 – Kazimierz Tymieniecki – pomorze za Bolesławów

3 – Teodor Tyc – Pomorze polskie a Krzyżacy

4 – Kazimierz Tymieniecki – Upadek rządów krzyżackich na Pomorzu

5 – Kazimierz Ślósarczyk – Sprawa zespolenia Prus Królewskich z Koroną za Jagiellonów (1454-1572)

6 – Władysław Konopczyński – Prusy Królewskie w unji z Polską (1569-1772)

7 – Władysław Konopczyński – Polska polityka bałtycka

8 – Marjan Kniat – Życie gospodarcze Pomorza (Prus Królewskich) w czasach Rzeczpospolitej

9 – Tadeusz Grabowski – Literatura polska na Pomorzu

10 – Andrzej Wojtkowski – Zabór pruski (Do kongresu wiedeńskiego)

11 – Ks. Alfons Mańkowski – Pod rządami pruskimi (1815-1918)

Konferencja naukowa – Powrót Pomorza do Polski 1920-2020

 

Powrót Pomorza do Polski 1920-2020

 

Konferencja naukowa

 

Książnica Kopernikańska w Toruniu

 

10 stycznia 2020 r.

W piątek 10 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 odbyła się w gmachu Książnicy Kopernikańskiej konferencja naukowa „Powrót Pomorza do Polski 1920-2020”.

Konferencję zorganizował Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej UMK.

Współorganizatorami konferencji byli:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Gmina Miasta Toruń
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Archiwum Państwowe w Toruniu
  • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Konferencja była częścią obchodów 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Licznie zebrana publiczność konferencji wysłuchała sześciu referatów:

1. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Kwestia przynależności Pomorza Gdańskiego w polityce wielkich mocarstw 1918–1920

2. dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. PAN, Polskie mieszczaństwo Prus Zachodnich wobec kwestii powrotu tego obszaru do Polski

3. dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. PAN, Udział ziemiaństwa Prus Zachodnich w działaniach na rzecz powrotu Pomorza do Polski

4. dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK, Wojsko niemieckie na terenie Prus Zachodnich w latach 1918–1920

5. prof. dr hab. Aleksander Smoliński, Przygotowania wojskowe do przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską ziem dawnych Prus Królewskich i Prus Książęcych przyznanych jej na mocy traktatu w Wersalu

6. mgr Mateusz Hübner, Rodzina Steinbornów – od „małej ojczyzny” do II Rzeczypospolitej

 

Konferencji towarzyszyły również dwie wystawy:

Powrót Pomorza do Niepodległej na mapach – zaprezentowano mapy ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

 

 

Wystawa poświęcona powrotowi Torunia do Macierzy i zaślubinom Polski z morzem – przygotowana przez Muzeum Artylerii w Toruniu, Oddział Muzeum Wojsk Radowych w Bydgoszczy.