Tag Archives: Pomorze

Next Page

Anna Koprowska-Głowacka – Legendy krzyżackie

 

Anna Koprowska-Głowacka

Legendy krzyżackie

Wydawnictwo Region

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/74

Anna Koprowska-Głowacka jest historykiem z wykształcenia i kolekcjonerem starych podań i legend z zamiłowania.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jej książek poświęconych Pomorzu, Kujawom i Ziemi Chełmińskiej.

1. Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2010.
2. Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Łukasz Salamon]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2011.
3. Legendy i podania z ziemi chełmińskiej / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2009.
4. Legendy krzyżackie / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Agnieszka Korfanty]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2014.

Antologia „Legendy krzyżackie” zawiera 90 legend.

Łączy je postać zakonnika rycerza w białym płaszczu z czarnym krzyżem.

Państwo Zakony Krzyżackiego istniało od 1226 do 1525 roku na terenie Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur.

Autorka zebrała stare średniowieczne legendy poświęcone krzyżakom.

To ważna lektura dla pomorskich i mazurskich regionalistów.

Mieszkańcy wielu miejscowości odkryją na kartach książki podania dotyczące ich rodzinnych miast.

Są wśród nich legendy z Bobrownik, Brodnicy, Chełmna, Chełmzy, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Radzik Dużych, Radzynia Chełmińskiego, Rywałdu, Sartowic, Torunia, Wąbrzeźna, Białej Góry, Bytowa, Człuchowa, Dzierzgonia, Gdańska, Gniewu, Grabiny-Zameczka, Lęborka, Malborka, Mezowa, Mikoszewa, Nowego Stawu, Osłonki, Podzamcza, Pomocy, Prabut, Przezmarku, Skaryszew, Zamku Kiszewskiego, Barcian, Bratian, Bryńska, Elbląga, Ełku, Grunwaldu, Kurzętnik, Lipnik, Lubawy, Łąk Bratiańskich, Pasłęka, Piszu, Ryna, Weklic i Węgorzewa.

Legendy szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży.

Książka ozdobiona jest rysunkami Agnieszki Korfanty.

Bartosz Drzewiecki – Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772

 

Bartosz Drzewiecki

Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772
Mobilność społeczna i terytorialna

Wydawnictwo DiG

Warszawa 2014

Sygnatura SIRr VIb/3-22

Dr Bartosz Drzewiecki jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Przedmiotem dysertacji „Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772” jest zagadnienie mobilności szlachty, jej migracji terytorialnych, dróg awansu społecznego jednych rodzin i upadku innych.

Analizie poddano posesjonatów – posiadaczy prywatnych dóbr ziemskich.

Autor oparł swe badania na bardzo zróżnicowanej kwerendzie archiwalnej.

Wykorzystał miejskie księgi ławnicze toruńskie i chełmżyńskie, księgi grodzkie bobrownickie, księgi ziemskie dobrzyńskie, akta metrykalne, rejestr poboru głównego z 1662 r., akta sadów szlacheckich województwa malborskiego, regesty, kataster fryderycjański z 1772/1773 roku.

Rozprawa podzielona została na cztery rozdziały:

  1. Pochodzenie szlachty chełmińskiej
  2. Rozwarstwienie społeczne szlachty chełmińskiej
  3. Awans, trwanie i upadek rodziny szlacheckiej
  4. Migracje szlachty chełmińskiej w XVII i XVIII wieku

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach

belkaniebieska2

20062016

 

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach

Pod redakcją: Michał Białkowski, Wojciech Polak

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2013

Sygnatura SIRr IIIA/97

belkaniebieska2

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głową państwa, jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem jej ciągłości.

Odwiedziny Prezydentów RP na terenie Kujaw i Pomorza były momentami rzadkimi, uroczystymi, ważnymi cenzurami w życiu zwłaszcza mniejszych miast i miasteczek.

Przyczyniały się do budowania postaw patriotycznych i wzbudzania dumy narodowej.

Książka „Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach” poświęcona jest Prezydentom wolnej Polski (II i III Rzeczypospolitej) oraz Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu.

Głowę państwa polskiego miały okazję gościć nie tylko stolice regionu Bydgoszcz i Toruń, nie tylko wielkie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Nakło, ale również średnie i mniejsze: Radzyń Chełmiński, Żur, Ciechocinek, Solec Kujawski, Gronowo, Jarantowice, Osięciny.

Region Kujaw i Pomorza w sposób bliski związane jest zwłaszcza z osobą Prezydenta Władysława Raczkiewicza, który w latach 1936-1939 pełnił w Toruniu urząd wojewody pomorskiego.

Na terenie regionu, w Popowie na ziemi dobrzyńskiej, urodził się Lech Wałęsa Prezydent RP i laureat pokojowej Nagrody Nobla.

Książka wydana przez Urząd Marszałkowski składa się z sześciu rozdziałów.

1. Krzysztof Rogucki – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na Pomorzu i Kujawach.

2. Krzysztof Rogucki – Prezydent RP Ignacy Mościcki na Pomorzu i Kujawach

3. Zdzisław Biegański – Związki Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z Pomorzem i Kujawami

4. Izabela Mazanowska – Prezydent RP Lech Wałęsa na Pomorzu i Kujawach

5. Michał Białkowski – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na Pomorzu i Kujawach

6. Szymon Gajewski – Wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w województwie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2