Tag Archives: prasa regionalna

Jacek Lindner – Potomkowie Kulerskiego

 

Jacek Lindner

Potomkowie Kulerskiego
Prasa kujawsko-pomorska po 1989 roku

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXVd/35

Dr Jacek Lindner jest medioznawcą, nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w Zakładzie Historii i Teorii Kultury.

Autor dysertacji dokonał rzeczy niemożliwej.

Zbadał rynek prasowy województwa kujawsko-pomorskiego w okresie olbrzymiej transformacji medialnej, ekonomicznej, politycznej, społecznej, kulturowej i technicznej.

Pierwsza część opracowania składa się z czternastu rozdziałów podzielonych tematycznie:

 1. Korzenie współczesności
 2. Okres przejściowy
 3. Dzienniki – wzloty i upadki
 4. Prasa kulturalna
 5. Samorządy i wyborcy
 6. Polityka, polityka
 7. Prasa lokalna i sublokalna
 8. Prasa wyznaniowa
 9. Prasa szkolna
 10. Male koncerny medialne
 11. Ewenementy
 12. Powiaty – aktywne i pasywne
 13. Za darmo
 14. Nowy krajobraz medialny

Drugą część opracowania stanowi blisko 200-stu stronicowy spis „Prasa woj. kujawsko-pomorskiego po 1989 roku”.

Spis obejmuje niewyobrażalna liczbę 2126 tytułów czasopism.

Każdemu tytułowi towarzyszy krótka charakterystyka, dane o częstotliwości, okresie ukazywania się, liczbie numerów, wielkości nakładu, objętości, formacie, papierze i oczywiście o wydawcy.

Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze Informatorium.

Prasa regionalna
jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku

pod red.: Joanna Nowosielska-Sobel,
Grzegorz Strauchold, Tomasz Ślepowroński

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Wrocław 2011

Sygnatura SIRi XIII/70

Prezentowany zbiór, zawiera studia dotyczące badań nad problematyką
„swoi i obcy” w prasie regionalnej XIX i XX wieku.

Wśród autorów znaleźli się naukowcy ze Szczecina, Wrocławia, Gdańska,
Poznania i Torunia.

Prasa jest kapitalnym źródłem do badań historycznych.

Pozwala nie tylko poznać przebieg wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim umożliwia badanie świadomości społecznej.

W XIX i XX wieku gazety ukazywały się na skalę masową i były głównym medium oddziałującym na społeczeństwo.

Książka składa się z 19 tekstów:

1. Andrzej Romanow
Prasa jako źródło do dziejów Pomorza XIX wieku

2. Rafał Dobek
Henri Rochefort (1831-1913) – dziennikarz, który ośmieszył II Cesarstwo

3. Tomasz Krzemiński
Obraz niemieckiego katolika na łamach „Gazety Grudziądzkiej” przed pierwszą wojną światową (1894-1914)

4. Grzegorz Sobel
„Schlesische Gastwirte-Zeitung” – organ prasowy wspólnoty pracy wrocławskiej branży gastronomicznej

5. Tomasz Przerwa
Nieodzowność „obcego” w małomiasteczkowej prasie dolnośląskiej pierwszej połowy XX w.?

6. Włodzimierz Stępiński
Obcy wśród „swoich”. Antysemityzm konserwatystów prowincji Pomorze w Republice Weimarskiej w świetle kampanii wyborczej do Reichstagu w maju 1924 r. na łamach „Pommersche Tagespost”

7. Damian Szymczak
„Galicjoki z Kongresówy” – o obrazie mieszkańców Galicji i Królestwa Polskiego w prasie poznańskiej dwudziestolecia międzywojennego

8. Grzegorz Strauchold
Sprawy czechosłowackie i stosunki polsko-czechosłowackie w lwowskim czasopiśmie krajoznawczym „Zbliska i Zdaleka”

9. Robert Stokłosa
Marksistowskie zagrożenie dla niemieckiej „wspólnoty narodowej” w 1933 roku w świetle wrocławskiej „Nationalsozialistische Schlesische Tageszeitung”

10. Małgorzata Preisner-Stokłosa
Polska i Polacy jako wróg Trzeciej Rzeszy na łamach wrocławskiej prasy

11. Tomasz Sikorski
Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno-humorystycznego „Pokrzywy” (1937-1939)

12. Adam Makowski
Lokalna prasa centralna? Rola dzienników regionalnych w opisywaniu powojennej rzeczywistości politycznej w latach czterdziestych na przykładzie Pomorza Zachodniego

13. Radosław Ptaszyński
„Zgodny zespół andersowców, ss-manów i przemytników… ” Prasa lokalna wobec oskarżonych przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie 1946-1955

14. Katarzyna Rembacka
Weryfikacja członków Polskiej Partii Socjalistycznej na podstawie szczecińskiej prasy w latach 1947-1948

15. Joanna Nowosielska-Sobel
„Znamię kultury oraz narzędzie zmagań o sprawy życiowe dla tutejszego bytu” – „Nowiny Jeleniogórskie” i ich twórcy w kreowaniu orientacji regionalnej jeleniogórzan

16. Piotr Płaczek
„Swoi” i „obcy” w kryzysie kubańskim według „Głosu Szczecińskiego”

17. Eryk Krasucki
Syjonista przez samo „ż”. Propaganda antyżydowska w szczecińskiej prasie 1967/1968 r.

18. Małgorzata Radomska
Otwarcie granicy między PRL a NRD w świetle „Głosu Szczecińskiego”

19. Tomasz Ślepowroński
„Swój” czy „obcy”, obraz NRD na łamach prasy szczecińskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Uniwersytet Szczeciński.