Tag Archives: prawnicy

Ze Złotej Księgi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ze Złotej Księgi
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pod redakcją:
Stanisława Salmonowicza,
Marka Sobczyka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIa/77

Uniwersytet Mikołaja Kopernika obchodził w 2015 roku 70-tą rocznicę utworzenia.

Z tej okazji Wydział Prawa i Administracji przygotował jubileuszową publikację.

Składa się na nią zarys historii Wydziału oraz sześc życiorysów wybitnych profesorów, którzy swoją postawą oraz dorobkiem naukowym ukształtowali wizerunek toruńskiego ośrodka prawniczego.

Zawartość wydawnictwa obejmuje następujące teksty:

  • Ewa Gajda – Krótki rys historii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
  • Stanisław Salmonowicz – Karol Koranyi (1897-1964) Historyk prawa
  • Janusz Justyński – Wiktor Kornatowski (1911-1975) Historyk doktryn polityczno-prawnych
  • Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski – Zbigniew Zdrójkowski (1915-1995) Badacz historii prawa i ustroju oraz zasłużony dydaktyk i organizator nauki
  • Zbigniew Witkowski – Wacław Szyszkowski (1904-1996) Konstytucjonalista
  • Andrzej Sokala – Władysław Bojarski (1931-2000) Romanista
  • Ewa Kustra – Wiesław Lang (1928-2012) Teoretyk prawa

Krzysztof Pol – Poczet prawników polskich XIX-XX w.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Krzysztof Pol

Poczet prawników polskich XIX-XX w.

Wydanie 2
Przejrzał i uzupełnił Adam Redzik

Wydawnictwo C.H. Beck
http://www.beck.pl/
Projekt okładki: Robert Rogiński

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIa/IN-9

 

„Poczet prawników polskich” zawiera biogramy 80 najwybitniejszych polskich jurystów XIX i XX wieku
(do 1939 roku).

Ograniczenie liczby opisywanych postaci sprawiło, że ich biogramy są niezwykle rozbudowane i znacznie wykraczają poza lakoniczne encyklopedyczne hasła.

Eseje, przedstawiające działalność i dorobek poszczególnych postaci, ułożone są chronologicznie.

Wśród opisywanych osób znajdziemy sylwetki zarówno uczonych jaki i praktyków.

Poczet to dzieło monumentalne – liczy 1256 stron.

Publikacja ma charakter popularno-naukowy i przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców.