Jesteś tutaj:

Tag: prawo autorskie

Szkolenie

„Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy
–  praktyczne warsztaty prawne
z uwzględnieniem e-bibliotek”

Warszawa, 17 grudnia 2013

 

W grudniu 2013 roku braliśmy udział w szkoleniu „Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy”.

Zajęcia zorganizowała firma Nova Skills z Warszawy.

Szkolenie prowadziła adwokat Agnieszka Malczewska – ekspert w dziedzinie prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, prawa ochrony dóbr osobistych, prawa konkurencji, specjalizująca się szczególnie w tematyce umów prawnoautorskich.

Spotkanie trwało 6 godzin.

Było bardzo ciekawe i pouczające.

Prowadząca szczegółowo omówiła postanowienia ustawy o prawie autorskim.

Uczestnicy szkolenia cały czas zadawali pytania, na które pani mecenas cierpliwie odpowiadała (nawet w trakcie przerw i po zakończeniu szkolenia).

Otrzymaliśmy bardzo dużo interesujących informacji, często były dla nas zupełnie nowe, często zaskakujące i rzucające zupełnie nowe światło na działalność bibliotek i jej prawnoautorskie aspekty.

Zachęcamy bibliotekarzy do stałego poznawania prawa autorskiego, które reguluje codzienną pracę bibliotek w stopniu daleko większym niż chociażby ustawa o bibliotekach.

26 listopada 2013 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się konferencja „Prawo autorskie wobec wyznań współczesności”.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii z Wydziału Prawa i Administracji UMK: http://nowetechnologie.umk.pl/

Przysłuchiwaliśmy się z zainteresowaniem obradom.

Konferencja była podzielona na dwa bloki.

Część I dotyczyła funkcjonowania organizacji zarządzania zbiorowego.

Najpierw Anna Szczęsna (SKNPNT) przybliżyła Postawy prawne funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce”.

Następnie głos zabrał adwokat Tomasz Henclewski. W swoim „Case study nt. dochodzenia roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z perspektywy przedsiębiorcy” przedstawił przypadek z jakim się zetkną osobiście w swojej adwokackiej praktyce. Była to bardzo ciekawa wypowiedź, gdyż mogliśmy poznać funkcjonowanie ustawy o prawie autorskim w praktyce i problemy jakie mają z nią drobni przedsiębiorcy.

Inną perspektywę zaprezentował adwokat Mikołaj WojtalZPAV jako pokrzywdzony w procesie karnym”. On przybliżył stanowisko organizacji zbiorowego zarządzania.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się bardzo ciekawa, żywa i interesująca dyskusja.

Pierwszy blok zakończyli goście z poznania Szymon ” Igoronco” Woźniak (artysta muzyk) i Mateusz Woźniak (klub Projekt LAB) „Praktyka działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wobec przedsiębiorcy”. Opowiedzieli oni o akcji policji, urzędu skarbowego, urzędu celnego, prokuratury i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jaka miała miejsce niedawno w Poznaniu. Służby kontrolowały lokale w mieście. Problem w tym, że klub Projekt LAB puszcza muzykę na licencji Creative Commons, która pozwala korzystać z utworów bezpłatnie i legalnie. Mimo tego spotkali się z opresją.

Po przerwie obrady rozpoczął prof. Andrzej Adamski „Ochrona majątkowych praw autorskich  w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie”. Dzięki niemu mogliśmy zapoznać się z przebiegiem postępowania policji,  prokuratorskich i sądowego w sprawach związanych z cyberprzestępczością w Polsce i na świecie.

Kolejnymi prelegentami byli studenci Kamil Bojarski (SKNPNT ) „Rzeczywistość dozwolonego użytku książek w Polsce” i Katarzyna Antkowiak (SKNPNT ) „Spory prawne w Polsce związane z instytucją dozwolonego użytku”. Kamil Bojarski prognozował, ze w związku z rozwojem nowych technologii, skanowania, e-booków, książki przejdą podobną drogę, jaka była udziałem plików muzycznych. Katarzyna Antkowiak opowiedziała o sporze o kserowanie książek i akcjach informacyjnych prowadzonych z jednej strony przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska, a z drugiej strony Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”.

Następnie głos zabrali goście z Białegostoku, studenci tamtejszego uniwersytetu Mateusz Zawadka i Konrad Dudziński „Gra komputerowa a dozwolony użytek”. Mówili oni o różnych koncepcjach prawnych na temat gier – czy są programami komputerowymi, utworami audiowizualnymi, utworami multimedialnymi czy może zupełnie nowym typem utworów. Każdej z proponowanych wykładni towarzyszy inny zakres możliwego dozwolonego użytku.

Z kolei Konrad Mazur (SKNPNT) „Konflikt idei prawa własności intelektualnej a postęp technologiczny” opowiedział jak ewoluowało prawo w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, w związku z rozwojem techniki.

Mgr Łukasz Górski (UMK) przedstawił „Dyskurs prawa własności intelektualnej. Spojrzenie filozoficzno-prawne”.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr Karola Dobrzenieckiego (UMK) „Wolność v. własność – konflikt wartości prawnych”.

Konferencja była bardzo interesująca. Prawo autorskie ma olbrzymie znaczenie w funkcjonowaniu bibliotek. Udział w takich imprezach polecamy gorąco wszystkim bibliotekarzom.

Bolesław Howorka

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi XVII/P-35

Bolesław Howorka to polonista, radca prawny, wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu, autor ponad 300 publikacji na temat prawa bibliotecznego.

Współcześnie prawo autorskie odgrywa coraz większą rolę w działalności bibliotek.

Dzieję się tak, gdyż pojawiają się nowe elektroniczne nośniki informacji.

Podstawowym zadaniem bibliotek jest udostępnianie zbiorów i udzielanie informacji.

Realizacja tych funkcji musi się jednak odbywać zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Bibliotekarz musi więc pamiętać nie tylko o zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników bibliotek, ale również o ochronie praw twórców.

W tych okolicznościach lektura książki Bolesława Howorki jest nie tylko bardzo przydatna, ale wręcz niezbędna każdemu bibliotekarzowi, zarówno w bibliotece akademickiej jak i publicznej.

Polecana publikacje jest obszerna i szczegółowa, co więcej pisana jest dla bibliotekarzy i z punktu widzenia problemów z jakimi mogą zetknąć się w swej pracy.

Opracowanie liczy 21 rozdziałów:

 1. Z historii prawa autorskiego
 2. Przepisy Unii Europejskiej
 3. Twórczość bibliotekarzy i przepisy o kosztach uzyskania przychodów
 4. Utwór (art. 1-7)
 5. Twórca (art. 8-15a)
 6. Osobiste i majątkowe prawa autorskie (art. 16-22)
 7. Dozwolony użytek chronionych utworów (art. 23-35)
 8. Czas trwania autorskich praw majątkowych (art. 36-40)
 9. Przejście autorskich praw majątkowych (art. 41-68)
 10. Utwory audiowizualne – przepisy szczególne (art. 69-73)
 11. Programy komputerowe – przepisy szczególne (art. 74-772)
 12. Ochrona praw autorskich (art. 78-80)
 13. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji (art. 81-84)
 14. Prawa pokrewne (art. 85-103)
 15. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 104-110)
 16. Komisja Prawa Autorskiego (art1101-11023)
 17. Kontrola produkcji nośników optycznych (art. 11024-11030)
 18. Fundusz Promocji Twórczości (art. 111-114)
 19. Odpowiedzialność karna (art. 115-123)
 20. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 124-129)
 21. Inne ustawy związane z prawem autorskim

Do góry

Skip to content