Tag Archives: prawo autorskie

Previous Page · Next Page

W Bibliotece w Chełmży o prawach autorskich

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa  w Chełmży zorganizowała  w dniu 19 marca 2014 roku seminarium szkoleniowe  dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu toruńskiego.

 

 

 

 

 

Program seminarium obejmował następujące punkty:

  1. Wykorzystanie utworów z Internetu do pracy bibliotecznej – mgr Bożena Bednarek-Michalska  – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
  2. Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu toruńskiego za rok 2013.
  3. Działania bibliotek – relacje z udziału w projektach i innych akcjach, organizowanych przez biblioteki.
  4. „Zatrzymany czas” – promocja książki Marcina Seroczyńskiego.
  5. „Z bibliotecznej półki”– prezentacja nowości wydawniczych.
  6. Omówienie imprez powiatowych, planowanych na 2014 r.
  7. Koło SBP –  dyskusja nad planem działań, składki, zapisy nowych członków.

Najważniejszym wydarzeniem seminarium było blisko dwugodzinne wystąpienie Bożeny Bednarek-Michalskiej (Zastępcy Dyrektora ds. Informacji i Innowacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu).

Wykładowczyni przedstawiła wiele przykładów stron internetowych, na których bibliotekarze mogą znaleźć materiały, które w zgodzie z prawem autorskim mogą wykorzystywać.

Przykładowe portale:

– Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
– Federacja Bibliotek Cyfrowych
– Europeana
– OER Commons
– CC Serach
– Find OER

Na tych portalach dostępne są (wśród innych materiałów) również utwory, które znajdują się w domenie publicznej (prawa autorskie wygasły) lub są na licencji Creative Commons (twórca wyraził zgodę na ich bezpłatne i niekomercyjne wykorzystanie).

Sam fakt, że jakieś zdjęcie jest dostępne powszechnie w internecie nie oznacza, że można je wykorzystywać – jest wręcz przeciwnie.

Wykorzystując cudze utwory musimy być pewni, że znajdują się one w domenie publicznej  lub że są na licencji Creative Commons – zawsze musimy się upewnić czy konkretny utwór wyraźnie jest taką licencją oznaczony.

Zawsze też wykorzystując cudzy utwór trzeba podać autora utworu, tytuł utworu, źródło, z jakiego utwór został zaczerpnięty oraz informacje o licencji, na podstawie której, korzystamy z utworu.

Słuchacze byli żywo zainteresowani wystąpieniem, padło wiele pytań, na które prelegentka cierpliwie, szczegółowo i w przystępny sposób odpowiadała, podając wiele przykładów ze swojej praktyki i opisując przypadki, z jakimi stykają się różne biblioteki.

Zainteresowani tematem znajdą na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otwarty kurs „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” pod adresem: https://moodle.umk.pl/BU/course/view.php?id=8

Szkolenie na temat prawa autorskiego w Warszawie

Szkolenie

„Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy
–  praktyczne warsztaty prawne
z uwzględnieniem e-bibliotek”

Warszawa, 17 grudnia 2013

 

 

 

W grudniu 2013 roku braliśmy udział w szkoleniu „Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy”.

Zajęcia zorganizowała firma Nova Skills z Warszawy.

Szkolenie prowadziła adwokat Agnieszka Malczewska – ekspert w dziedzinie prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, prawa ochrony dóbr osobistych, prawa konkurencji, specjalizująca się szczególnie w tematyce umów prawnoautorskich.

Spotkanie trwało 6 godzin.

Było bardzo ciekawe i pouczające.

Prowadząca szczegółowo omówiła postanowienia ustawy o prawie autorskim.

Uczestnicy szkolenia cały czas zadawali pytania, na które pani mecenas cierpliwie odpowiadała (nawet w trakcie przerw i po zakończeniu szkolenia).

Otrzymaliśmy bardzo dużo interesujących informacji, często były dla nas zupełnie nowe, często zaskakujące i rzucające zupełnie nowe światło na działalność bibliotek i jej prawnoautorskie aspekty.

Zachęcamy bibliotekarzy do stałego poznawania prawa autorskiego, które reguluje codzienną pracę bibliotek w stopniu daleko większym niż chociażby ustawa o bibliotekach.

 

Studenci prawa zorganizowali konferencję o prawie autorskim

26 listopada 2013 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się konferencja „Prawo autorskie wobec wyznań współczesności”.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii z Wydziału Prawa i Administracji UMK: http://nowetechnologie.umk.pl/

Przysłuchiwaliśmy się z zainteresowaniem obradom.

 

Konferencja była podzielona na dwa bloki.

Część I dotyczyła funkcjonowania organizacji zarządzania zbiorowego.

Najpierw Anna Szczęsna (SKNPNT) przybliżyła Postawy prawne funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce”.

Następnie głos zabrał adwokat Tomasz Henclewski. W swoim „Case study nt. dochodzenia roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z perspektywy przedsiębiorcy” przedstawił przypadek z jakim się zetkną osobiście w swojej adwokackiej praktyce. Była to bardzo ciekawa wypowiedź, gdyż mogliśmy poznać funkcjonowanie ustawy o prawie autorskim w praktyce i problemy jakie mają z nią drobni przedsiębiorcy.

Inną perspektywę zaprezentował adwokat Mikołaj WojtalZPAV jako pokrzywdzony w procesie karnym”. On przybliżył stanowisko organizacji zbiorowego zarządzania.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się bardzo ciekawa, żywa i interesująca dyskusja.

Pierwszy blok zakończyli goście z poznania Szymon ” Igoronco” Woźniak (artysta muzyk) i Mateusz Woźniak (klub Projekt LAB) „Praktyka działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wobec przedsiębiorcy”. Opowiedzieli oni o akcji policji, urzędu skarbowego, urzędu celnego, prokuratury i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jaka miała miejsce niedawno w Poznaniu. Służby kontrolowały lokale w mieście. Problem w tym, że klub Projekt LAB puszcza muzykę na licencji Creative Commons, która pozwala korzystać z utworów bezpłatnie i legalnie. Mimo tego spotkali się z opresją.

Po przerwie obrady rozpoczął prof. Andrzej Adamski „Ochrona majątkowych praw autorskich  w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie”. Dzięki niemu mogliśmy zapoznać się z przebiegiem postępowania policji,  prokuratorskich i sądowego w sprawach związanych z cyberprzestępczością w Polsce i na świecie.

Kolejnymi prelegentami byli studenci Kamil Bojarski (SKNPNT ) „Rzeczywistość dozwolonego użytku książek w Polsce” i Katarzyna Antkowiak (SKNPNT ) „Spory prawne w Polsce związane z instytucją dozwolonego użytku”. Kamil Bojarski prognozował, ze w związku z rozwojem nowych technologii, skanowania, e-booków, książki przejdą podobną drogę, jaka była udziałem plików muzycznych. Katarzyna Antkowiak opowiedziała o sporze o kserowanie książek i akcjach informacyjnych prowadzonych z jednej strony przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska, a z drugiej strony Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”.

Następnie głos zabrali goście z Białegostoku, studenci tamtejszego uniwersytetu Mateusz Zawadka i Konrad Dudziński „Gra komputerowa a dozwolony użytek”. Mówili oni o różnych koncepcjach prawnych na temat gier – czy są programami komputerowymi, utworami audiowizualnymi, utworami multimedialnymi czy może zupełnie nowym typem utworów. Każdej z proponowanych wykładni towarzyszy inny zakres możliwego dozwolonego użytku.

Z kolei Konrad Mazur (SKNPNT) „Konflikt idei prawa własności intelektualnej a postęp technologiczny” opowiedział jak ewoluowało prawo w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, w związku z rozwojem techniki.

Mgr Łukasz Górski (UMK) przedstawił „Dyskurs prawa własności intelektualnej. Spojrzenie filozoficzno-prawne”.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr Karola Dobrzenieckiego (UMK) „Wolność v. własność – konflikt wartości prawnych”.

Konferencja była bardzo interesująca. Prawo autorskie ma olbrzymie znaczenie w funkcjonowaniu bibliotek. Udział w takich imprezach polecamy gorąco wszystkim bibliotekarzom.