Tag Archives: programy telewizyjne

Magdalena Zdrodowska – Telewizja na pograniczach

belkaniebieska2

25072016

 

Magdalena Zdrodowska

Telewizja na pograniczach
Strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XII/124

belkaniebieska2

Dr Magdalena Zdrodowska jest specjalistą w zakresie sztuk audiowizualnych.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jej prace poświęcone są badaniom nad telewizją jako formą komunikacji międzykulturowej.

„Telewizja na pograniczach” to rozprawa naukowa, zawierająca analizę audycji telewizyjnych poświęconych mniejszościom narodowym i stosunkom międzyetnicznym na obszarach pogranicznych.

Analizie poddano programy telewizyjne emitowane w 2008 i 2009 roku.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały.

Rozdział I ma charakter metodologiczny.

Rozdział II dotyczy brandingu narodowego.

Autorka analizuje międzynarodowe kampanie telewizyjne promujące takie kraje jak Czechy, Rumunia, Turcja i Polska.

Rozdział III poświęcony jest telewizji transgranicznej.

Zawiera opis programów telewizyjnych, które regionalne ośrodki Telewizji Polskiej tworzyły we współpracy z zagranicznymi telewizjami.

Przykładem takich audycji są: „Kowalski i Schmidt”, „Kwartet”, „Między Odrą a Renem”, „Zaolzie. Łączy nas Polska.”

W końcu najobszerniejszy IV rozdział dotyczy programów dla mniejszości narodowych tworzonych przez Telewizję Polską, zwłaszcza przez Telewizję Białystok.

Aż 5% ludności Podlasia stanowią mniejszości narodowe, przy czym jest to unikatowa mozaika i różnorodność etniczna, na którą składają się Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Romowie, Rosjanie, Tatarzy polscy.

Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej z myślą o mniejszościach narodowych uruchomił sześć programów:

  • Podlaski Orient
  • Rosyjski głos
  • My Romowie
  • Panorama litewska
  • Przegląd ukraiński
  • Tydzień białoruski

belkaniebieska2

Edyta Pałuszyńska – Strategie dziennikarzy i ich rozmówców

belkaniebieska2

22022016

 

Edyta Pałuszyńska

Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2012

Sygnatura SIRi XIII/77

belkaniebieska2

Dr hab. Edyta Pałuszyńska kieruje Katedrą Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca „Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym” stanowi jej rozprawę habilitacyjną.

Autorka analizuje współczesne programy publicystyczne, gdzie w formie dialogu, dyskusji czy debaty politycy komunikują się ze społeczeństwem.

Materiału do badań dostarczyły programy jakie ukazywały się miedzy 2004 a 2009 roku w TVP1, TVP2, TVP3, Polsacie i w TVN („Debata”, „Kwadrans po ósmej”, „Pod prasą”, „Prosto w oczy”,”Z refleksem”,”Wywiad i opinie”, „Warto rozmawiać”, „Tomasz Lis na żywo”, „Kuchnia polityczna”, „30 minut”, „Co z tą Polską”, „Teraz my!”, „Kawa na ławę”.)

Programy te prowadzili znani wszystkim dziennikarze: Kamil Durczok, Maciej Zdziarski, Justyna Dobrosz-Oracz, Tomasz Sakiewicz, Monika Olejnik, Dorota Wysocka-Sznepf, Krzysztof Skowroński, Jan Pospieszalski, Tomasz Lis, Igor Janke, Krzysztof Leski, Andrzej Morozowski, Tomasz Sekielski, Bogdan Rymanowski.

Książkę polecamy przede wszystkim studentom dziennikarstwa.

Na pewno zainteresuje ich fachowa analiza warsztatu ich uznanych kolegów.

belkaniebieska2