Tag Archives: Pruszcz

Informator turystyczny powiatu świeckiego – pod redakcją Michała Binieckiego

 

Informator turystyczny powiatu świeckiego

Praca zbiorowa pod redakcją
Michała Binieckiego

Wydawnictwo: „Gedeon Media”
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Świeciu

Świecie 2016

Sygnatura SIRr XIII/147

„Informator turystyczny powiatu świeckiego” podzielony jest na trzy części.

Część I zawiera ogólne informacje na temat powiatu.

Autorami poszczególnych tekstów są Maria Pająkowska-Kensik, Wojciech Sławomir Wilkowski, Józef Malinowski, Michał Biniecki, Marcin Wasilewski, Daniel Siewert, Lidia Dobrowolska.

Poznamy jego specyfikę etnograficzną, gdyż obejmuje zarówno Bory Tucholskie jak i Kociewie.

Dowiemy się o historii ziemi świeckiej.

Poznamy szlaki turystyczne biegnące na terenie powiatu.

Wśród nich są szlaki piesze oraz szlaki kajakowe.

Zapoznamy się z ofertą dla osób aktywnych, uprawiających żeglarstwo, nordic walking, jeździectwo czy paralotniarstwo.

Osobny rozdział poświęcony jest turystyce rowerowej.

Szeroko zaprezentowano Wdecki Park Krajobrazowy – jego florę i faunę, ale również i znajdujące sie tam zabytkowe hydroelektrownie.

Z informatora dowiemy się również o położonych na obszarze powiatu świeckiego zespołach ogrodowych i pałacowych.

Część II informatora zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu świeckiego.

Swoje prezentacje mają tu:

 1. Gmina Bukowiec
 2. Gmina Dragacz
 3. Gmina Drzycim
 4. Gmina Jeżewo
 5. Gmina Lniano
 6. Gmina Nowe
 7. Gmina Osie
 8. Gmina Świecie
 9. Gmina Świekatowo
 10. Gmina Pruszcz
 11. Gmina Warlubie

Są to informacje praktyczne na temat historii gmin, ośrodków zdrowia, zabytków, walorów przyrodniczych, tras turystycznych, gastronomi i kulinariów, noclegów, hoteli usług agroturystycznych, warsztatów samochodowych.

Część III informatora zawiera dokładne mapy wszystkich gmin.

Informator jest bardzo kolorowy i bogato ilustrowany.

Dzieje gminy Pruszcz – Małgorzata Szankowska

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Dzieje gminy Pruszcz
Lata 1934-1999

Małgorzata Szankowska

Urząd Gminy w Pruszczu

Pruszcz 2006

Sygnatura SIRr VIII/In-106

 

 

Pruszcz położony jest w województwie kujawsko – pomorskim w powiecie świeckim.

W 1934 roku utworzono gminę Pruszcz.

Dziś składa się ona z 20 sołectw: Bagniewo, Brzeźno, Cieleszyn, Gołuszyce, Grabówko, Luszkówko, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Małociechowo, Mirowice, Niewieścin, Parlin, Pruszcz, Rudki, Serock, Topolno, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin.

Prezentowana książka opisuje zarówno dzieje samego Pruszcza jaki i wsi wchodzących w skład gminy.

Opracowanie podzielone jest na 5 okresów:
– do 1934 roku
– lata 1934-1939
– II wojna światowa
– Polska Ludowa
– lata 1989-1999

Autorka zajmuje się dziejami politycznymi gminy, samorządem i administracją, stosunkami gospodarczymi, stosunkami polsko – niemieckimi, warunkami socjalno – bytowymi ludności, organizacjami społecznymi, kulturą, kościołem i życiem religijnym mieszkańców, oświatą szkolną i opieką społeczną.