Tag Archives: przedsiębiorstwa państwowe

Sławomir Kamosiński – Przedsiębiorstwa w przebudowie : prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004

 

Sławomir Kamosiński

Przedsiębiorstwa w przebudowie
Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Kamosiński pracuje w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Książka „Przedsiębiorstwa w przebudowie” poświęcona jest transformacji społeczno-gospodarczej po 1989 roku w województwie kujawsko-pomorskim.

Procesowi temu towarzyszyły przekształcania własnościowe wyrażające się w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Prywatyzacja przybierała rozmaite formy:

 • spółek nomenklaturowych
 • prywatyzacji bezpośredniej (prywatyzacja likwidacyjna)
 • szybkiej sprzedaży
 • spółek pracowniczych
 • prywatyzacji kapitałowej (prywatyzacja pośredni)
 • programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 • likwidacji i upadłości przedsiębiorstw

Dokonywał się również proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, któremu towarzyszyła

 • restrukturyzacja rynków zbytu
 • restrukturyzacja struktury wewnętrznej
 • restrukturyzacja finansowania
 • restrukturyzacja zatrudnienia

Zarządzający przedsiębiorcami musieli ułożyć swoje stosunki ze związkami zawodowymi, samorządem terytorialnym i rozwiązać problemy związane z nowymi wymogami ochrony środowiska.

Odrębny rozdział monografii poświęcony jest problematyce przekształceń własnościowych w cukrowniach Kujaw i Pomorza, z uwagi na dużą rolę państwa w tym procesie.

Rozprawę zamyka przedstawienie reakcji pracowników przekształcanych przedsiębiorstw państwowych.

W naszym województwie jest kilka przykładów udanej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
 • Zakłady Azotowe Włocławek
 • Modni Świecie
 • Lucent Technologies w Bydgoszczy
 • Pesa Bydgoszcz
 • Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy
 • Bydgoskie Fabryki Mebli
 • Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka w Bydgoszczy
 • Anwil Włocławek

Niestety są rownież przykłady porażek:

 • Zakłady Rowerowe Romet w Bydgoszczy