Tag Archives: przyroda

Next Page

Waldemar Dolata – Od Wełny po Noteć : osobliwości przyrody Pałuk i powiatu żnińskiego

 

Waldemar Dolata

Od Wełny po Noteć
Osobliwości przyrody Pałuk i powiatu żnińskiego

 Wydawca: Hufiec „Pałuki” w Żninie

Żnin 2009

Sygnatura SIRr XII/72

Album ze zdjęciami przyrodniczymi poświęcony jest bogactwu krajobrazu, flory i fauny Pałuk.

Region leży miedzy dwiema rzekami – Wełną na południu i Notecią na północy i wschodzie.

Pałuki obejmują obszar położony  na terenie sześciu powiatów: żnińskiego, nakielskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, chodzieskiego i mogileńskiego.

Region charakteryzują liczne jeziora i lasy.

Jeziora połączone są rzekami, co ułatwia uprawianie turystyki wodnej.

Rzeźbę terenu tworzą liczne wzniesienia porozcinane dolinami rzecznymi.

Na Pałukach doliczono się 130 jezior.

Atrakcją powiatu żnińskiego jest Pałucka Pętla Kajakowa, która liczy aż 115 km.

Osobliwością regionu są kamieniołomy i hałdy stanowiące pozostałość po eksploatacji wyrobisk wapiennych.

Fotografie w albumie ukazują zwierzęta i rośliny z pałuckich lasów, łąk i akwenów wodnych.

Na zdjęciach znalazły się również pomniki przyrody, parki i rezerwaty.

Całość przeplata tekst pełen interesujących ciekawostek.

Przyroda Powiatu Rypińskiego – pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

 

Przyroda Powiatu Rypińskiego

pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

Wydanie 2

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Powiatu Rypińskiego

Toruń – Rypin 2017

Sygnatura SIRr XII/67

Opracowanie jest systematyczną i całościową charakterystyka walorów przyrodniczych Powiatu Rypińskiego.

Ziemia rypińska wyróżnia się urokliwymi zakątkami, krajobrazami, wieloma gatunkami flory i fauny.

Powiat Rypiński jest mekką przyrodników, fotografów i ceniących naturę turystów.

Przeważają tu tereny leśne i akweny wodne (25 jezior).

Na terenie ziemi rypińskiej przecinają się szlaki wędrowne wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W najnowszym wydaniu „Przyrody powiatu Rypińskiego” opisani wszystkie jeziora i rzeki.

Uwzględniono przy tym badania stanu czystości rzek i stanu ekologicznego jezior.

Książkę otwiera ogólna charakterystyka powiatu.

Następnie omówiono środowisko geograficzne (rzeźbę terenu, gleby, klimat).

W tej części szczegółowo opisano jeziora i rzeki ziemi Dobrzyńskiej.

Kolejny rozdział dotyczy środowiska przyrodniczego.

Znajdziemy tu informacje na temat grzybów, lasów, łąk, torfowisk, parków miejskich i przydworskich.

Opisano również świat zwierząt: owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków .

Osobny tekst poświęcono bobrom.

W dalszej części książki omówiono formy ochrony przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Kolejne rozdziały poświęcono gospodarce łowieckiej, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej.

Tekst wzbogacają piękne kolorowe fotografie przyrodnicze.

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej – część 3

 

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej
Część 3

Polskie Wydawnictwa Reklamowe 
na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Toruń – Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr XII/66

W książce opublikowano materiały zgłoszone przed IV Konferencją Środowiskową „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej” .

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Zbójno.

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie 21 września 2016 roku.

W książce znalazły się następujące opracowania:

  1. Nadleśnictwo Dobrzejewice
  2. Nadleśnictwo Skrwilno
  3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
  4. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
  5. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
  6. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
  7. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
  8. Mokradła w krajobrazie rolniczym (Jan Koprowski)
  9. Organizacje ekologiczne (Maria Palińska)
  10. Zasoby przyrodnicze Gminy Zbójno