Tag Archives: radio

Marek Rzepa – Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach : rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Marek Rzepa

Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach
Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bydgoszcz – Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXIXa/46

W okresie PRL Polskie Radio było tworem całkowicie scentralizowanym, zarządzanym przez Dyrekcję Naczelną, całkowicie podporządkowaną władzom partyjnym i państwowym.

Rola Polskiego Radia była szczególnie ważna w okresie powojennym.

Włączono je wówczas w propagandowy system komunistyczny.

Marek Rzep przedstawił indoktrynacje społeczeństwa na przykładzie działalności bydgoskiej rozgłośni radiowej.

Najważniejsze zagadnienie dotyczy środków, metod i form propagandowych, z jakich korzystało regionalne radio w okresie stalinowskim.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

 1. Wprowadzenie
 2. Polityczno-prawne zasady działalności Polskiego Radia w latach 1944-1956
 3. Organizacja i struktura Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Polskiego Radia
 4. Rozgłośnia bydgoska w systemie politycznego i ideologicznego nadzoru
 5. Pomorska radiofonia w latach 1945-1948
 6. Propaganda bydgoskiej rozgłośni radiowej w latach 1949-1954
 7. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w okresie przełomu 1956 roku
 8. Podsumowanie
 9. Aneks
 10. Bibliografia

Podstawą źródłową rozprawy doktorskiej są materiały przechowywane w:

 • Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
 • Archiwum Zakładowym Polskiego Radia i Kujaw
 • Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
 • Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów i Zbiorów Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku- Delegatury w Bydgoszczy.

Jerzy Myśliński – Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Jerzy Myśliński

Kalendarium polskiej prasy,
radia i telewizji

Publikacja z okazji 350-lecia
prasy polskiej

Wydawca: BEL Studio
Wydanie III poprawione
i uzupełnione

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi XIII/73

 

Autorem opracowania jest prof. dr hab. Jerzy Myśliński – uznany badacz dziejów prasy polskiej XIX i XX wieku.

Książka jest owocem wieloletnich studiów autora.

Kalendarium zawiera hasła dotyczące tytułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, dziennikarzy, publicystów i redaktorów.

Wiele haseł zawiera adnotacje podające istotne informacje na temat omawianych wydawnictw.

Większość haseł podaje daty dzienne.

Autor dokonując selekcji informacji kierował się kryterium znaczenia danego tytułu, zasięgiem jego oddziaływania, waga społeczną, miejscem w historii prasy.

Wielką pomocą dla czytelnika są uzupełniające opracowanie indeksy alfabetyczne tytułów prasowych, nazwisk i miejscowości.

Wśród toruńskich akcentów można wymienić hasła poświęcone Gazecie Toruńskiej, Słowu Pomorskiemu, Janowi Brejskiemu, Radiu Maryja.

Kalendarium jest nieocenioną pomocą dla osób pasjonujących się dziejami polskich mediów, studentów, dziennikarzy, historyków, prasoznawców, medioznawców, bibliotekarzy.

 

Radio i gazety – transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Radio i gazety
Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku

Redakcja: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg,
Joanna Marszałek-Kawa

Seria: Oblicza mediów
Okładka: Mirosław Głodkowski
Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/

Sygnatura SIRi XII/105

 

Publikacja adresowana jest zarówno do teoretyków i praktyków rynku medialnego.

Zawiera ona kompletny i rzeczowy opis przemian ostatnich 20 lat w obrębie lokalnego radia i prasy.

Monografia dzieli się na dwie części: Radio i Prasa.

 

Część I – Radio
Janusz Andrzejowski – Zmiany w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia po 1989 roku
Jan Beliczyński – Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009
Michał Drożdż – Fenomen  radiofonii katolickiej w przestrzeni wolności
Katarzyna Bernat – Regionalne radio publiczne i stacje komercyjne oraz ich funkcjonowanie na rynku medialnym na przykładzie Kielc
Magdalena Różycka – Powinności obywatelskie regionalnych mediów publicznych w Polsce po 1989 r.
Monika Białek – Tematyka polskiego reportażu radiowego w pierwszym dziesięcioleciu wolnych mediów
Joanna Bachura – Współczesne słuchowiska na tle kultury konwergencji – prolegomena
Aleksandra Mucha – Współczesne tendencje rozwojowe adaptacji słuchowiskowych na tle uwarunkowań komunikacyjno-kulturowych
Barbara Klimek – Wpływ transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku na rozwój radiofonii polonijnej w USA na przykładzie nowojorskiego Radia Most

Część II – Prasa
Jolanta Kępa-Mętrak – Lokalna (r)ewolucja. Charakterystyka rynku mediów lokalnych w Polsce
Jerzy Pałosz – Gra o przetrwanie. Problemy prasy regionalnej w latach 1989-2009 na przykładzie „Gazety Krakowskiej”
Maciej Kawka – O języku w wolnych mediach
Jan Kreft – Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy codziennej – doświadczenia „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1989-2009
Lucyna Szot – Wpływ prywatyzacji prasy regionalnej na postawy dziennikarzy
Adam Szynol – Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska – stan obecny i perspektywy rozwoju
Joanna Mikosz, Piotr Fąka – Sukces tkwi w sile tytułu
Michał Pienias – Dwadzieścia lat wolnych mediów oczami łódzkich dziennikarzy
Katarzyna Kadaj-Kuca – Status dziennikarzy mediów regionalnych na przykładzie województwa podkarpackiego
Anna Mlekodaj – Dyskurs dziennikarski w wymiarze lokalnym na przykładzie „Tygodnika Podhalańskiego”
Ksenia Kakareko – Polskojęzyczna prasa na Białorusi