Tag Archives: rody ziemiańskie

Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy – Pamiętniki

 

Maria z Komierowskich
i Leon Janta-Połczyńscy

Pamiętniki

Opracowanie Włodzimierz Jastrzębski
i Jerzy Szwankowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIIc/12

Pamiętniki Marii i Leona Janta -Połczyńskich były pieczołowicie przechowywane przez ich wnuczkę dr Teresę Tyszkiewicz z Poznania.

Pamiętniki dotyczą zarówno życia codziennego rodzin Komierowskich oraz Janta-Połczyńskich jak i życia społecznego, gospodarczego i politycznego Polski i Pomorza w okresie międzywojennym.

Oba pamiętniki zostały starannie opracowane, opatrzono je przypisami i objaśnieniami, informującymi o osobach występujących w tekście i o problemach poruszanych przez autorów wspomnień.

Rodziny Komierowskich i Janta-Połczyńskich już od średniowiecza związane były z Pomorzem Gdańskim.

Maria Komierowska (1880-1970) wyszła za mąż za Leona Jantę-Połczyńskiego (1867-1961) w 1902 roku.

Leon Janta-Połczyński był przed wojną ministrem rolnictwa i senatorem.

Jego żona Maria została matką chrzestną okrętu „Dar Pomorza” w 1930 r.

Siedzibą rodziny był dwór w Wysokiej koło Tucholi.

Na kartach pamiętników spotkamy elitę ziemiaństwa, twórców kultury, znanych polityków i zasłużonych wojskowych.

Gorąco polecamy, lektura jest pasjonująca, czyta się jednym tchem.

Tomasz Dziki, Piotr Bokota – Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich

 

Tomasz Dziki, Piotr Bokota 

Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich
(od XIII wieku do czasów współczesnych)

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2015

Sygnatura SIRr VIII/In-129

Kłóbka posiada wielkie walory kulturowe.

Do naszych czasów zachowała się wieś z kościołem oraz kompleks dworsko-parkowy.

Dziś znajduje się tam Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny.

Dobra ziemskie w Kłóbce są też świadectwem przeszłości warstwy ziemiańskiej.

Dwór tradycyjnie łączy się z rodziną Orpiszewskich (od 1822 do 1945)

Ale w ciągu kilkuset lat swej historii dobra te znajdowały się też w rękach Godziembów, Pomianów, Kłobskich i Komeckich.

Wyrazem zainteresowania dziejami rodów szlacheckich jest monografia Piotra Bokota i Tomasza Dzikiego.

Autorzy opisali najdawniejszą historię majątku oraz szczególnie bogate w informacje dzieje XIX wieku, kiedy majątkiem zarządzała rodzina Orpiszewskich.

Z książki dowiemy się o przynależności administracyjnej i własnościowej dóbr, o gospodarce i finansach, o życiu codziennym mieszkańców majątku.

Osobny rozdział poświęcony jest parcelacji majątku i dziejom zabudowań dworskich po 1945 roku.

Monografię uzupełniają wspomnienia mieszkańców, inwentarze, akty ślubów i urodzeń, zestawienia statystyczne, umowy, wykazy, protokoły.

Do książki dołączono również wiele unikatowych starych fotografii.

Feliks Stolkowski – Nawra z tamtych lat

 

Feliks Stolkowski

Nawra z tamtych lat

Wydawca:
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-121

Feliks Stolkowski jest znanym i cenionym regionalistą.

Jego pasją są dzieje rodów ziemiańskich: Sczanieckich, Kalksteinów, Slaskich, Sierakowskich, Mellinów, Działowskich, Donimirskich, Czarlińskich.

Szczególnie interesuje się historią dwóch majątków ziemskich w Nawrze i Pluskowęsach.

Dotarł do wielu unikalnych i cennych fotografii i dokumentów, ilustrujących przeszłość pałaców w Szczanieckich w Nawrze i Kalksteinów w Pluskowęsach.

Autor spotkał się z wielką życzliwością, mieszkającej w Toruniu wiele lat, Marii Karwatowej ze Szczanieckich, która wprowadziła go do kręgu rodziny.

Jego pasję i zaangażowanie docenili również członkowie ródu Sczanieckich, którzy udostępnili mu wszystkie pamiątki rodzinne.

To właśnie zdjęcia z archiwum rodzinnego Sczanieckich składają się na album „Nawra z tamtych lat”.

Feliks Stolkowski wykorzystał również wspomnienia seniora rodu Jana Sczanieckiego i uzyskane od niego informacje, często o osobistym charakterze.

Wiadomości te autor zbierał przez cztery lata w czasie licznych telefonicznych rozmów, przeprowadzanych z Janem Sczanieckim.

W albumie zamieszono blisko 500 zdjęć.

Pochodzą one w większości z lat 20-tych i 30-tych XX wieku.

„Nawra z tamtych lat” to nie tylko album z fotografiami.

Każde zdjęcie zostało opisane, wszystkim towarzyszą historyczne opracowania.

Czytelnik pozna historię Narwy, dzieje pałacu w Nawrze, układ pomieszczeń, wygląd i przeznaczenie poszczególnych pokoi.

Zapoznamy się z historią rodu Sczanieckich, życiem rodziny w okresie międzywojennym, wychowaniem i edukacją dzieci.

W książce zamieszczono obszerne biogramy licznych członków rodziny Sczanieckich.

osobny rozdział poświęcono życiu w pałacu, religijności jego mieszkańców, służbie pałacowej, stosunkom robotnikami zatrudnionymi w majątku.

Przeczytamy o hodowli koni, o pojazdach konnych i mechanicznych wykorzystywanych w majątku, a nawet o kolei w Nawrze.

Zapoznamy się z dworskim życiem – przyjęciami tanecznymi i polowaniami.

Feliks Stolkowski wiele miejsca poświęcił też bibliotece w Nawrze tworzonej od XVIII wieku jeszcze przez członków starego rodu Kruszyńskich.

Czytelnicy odbędą też spacer po pałacowym parku, poznają budynki gospodarcze sąsiadujące z pałacem.

W końcu dowiedzą się o uprawie roli i hodowli zwierząt w majątku.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza fragment poświęcony słynnej nawrzyńskiej kolei polowej.

Poznamy również życie mieszkańców wsi – chłopów z Narwy, zbudowania folwarczne, organizowane jarmarki.

Ważną częścią albumu jest ta poświęcona parafii i kościołowi w Nawrze.

Dowiemy się również o powojennych losach pałacu, który przez dziesięciolecia popadał w runę i dopiero niedawno został przywrócony prawowitym spadkobiercom.