Tag Archives: romantyzm

Gustaw Zieliński – Kirgiz

 

Gustaw Zieliński

Kirgiz

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Rypin ; Skępe ; Płock 2011

Sygnatura SIRr XXXIIb/113

„Kirgiz” to powieść poetycka autorstwa Gustawa Zilińskiego (1809-1881) ze Skępego na ziemi dobrzyńskiej.

Autor był uczestnikiem powstania listopadowego i partyzantki polistopadowej płka Zaliwskiego.

W 1833 roku został uwięziony i zesłany na 10 lat na Syberię.

Właśnie na zesłaniu powstał poemat romantyczny Kirgiz, który opowiada o umiłowaniu wolności, pragnieniu zemsty i wielkiej tragicznej miłości.

Historia opowiedziana jest wierszem.

Poemat „Kirgiz” przyniósł autorowi dużą popularność i uznanie

Obecne wydanie wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował prof. Mirosław Krajewski.

Zofia Trojanowiczowa – Romantyzm

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Zofia Trojanowiczowa

Romantyzm
Od poetyki do polityki
Interpretacje i materiały

Projekt okładki: Sepielak

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
http://www.universitas.com.pl/
Kraków 2010

Sygnatura SIRi XVII/L-43

 

Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk i Piotr Śniedziński dokonali wyboru 32 tekstów z obszernego dorobku profesor Zofii Trojanowicz – zasłużonej badaczki literatury polskiej XIX wieku
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybrane artykuły dotyczą przede wszystkim twórczości Cypriana Kamila Norwida (14 szkiców) i Adama Mickiewicza (10 szkiców).

Opracowanie obejmuje również postaci Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Ludwika Norwida i innych romantyków oraz osobę księgarza Eustachego Januszkiewicza.