Jesteś tutaj:

Tag: Rynek Staromiejski

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Birecki Z dziejów staromiejskiego koscioła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

Piotr Birecki

Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu

Wydawnictwo Adam Marszałek
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIII/T-170

Dr hab. Piotr Birecki jest adiunktem w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Specjalizuje się w sztuce Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku.

Jest autorem 90 publikacji naukowych.

Dzisiejszy kościół pw. Św. Ducha przy Rynku Staromiejskim w Toruniu został wybudowany 1756 roku.

Był wówczas kościołem protestanckim.

W 1945 roku przejęli go jezuici.

Piotr Birecki szczegółowo opisał dzieje powstania świątyni i burzliwe okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu.

Poznamy historię projektu architektonicznego, budowy kościoła, plebani i wieży.

Osobny rozdział poświęcono wnętrzu świątyni i jej wyposażeniu w XVIII i XIX wieku.

W końcu opisano wystrój kościoła po przejęciu go przez jezuitów.

Piotr Kowalski

Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX w.
Zagadnienia socjotopografii

Seria: Biblioteka ToMiTo

Wydawnictwo Adam Marszałek
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2010

Sygnatura SIRr VIII/T-159

Piotr Kowalski jest torunianinem i absolwentem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Jest laureatem Konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej.

Zakres chronologiczny analizowanej pracy obejmuje lata 1793 – 1920.

Badania nad  socjotopografią Rynku Staromiejskiego polegają na analizie struktury zawodowej, narodowościowej i wyznaniowej mieszkańców rynku i właścicieli znajdujących się przy nim kamienic.

Autor opracowania postanowił ponadto odpowiedzieć na szczegółowe pytanie dotyczące procesu przekształcenia kamienic własnościowych na czynszowe.

Podstawę źródłową publikacji stanowią trzy rodzaje źródeł:
– spisy ludności z czasów Księstwa Warszawskiego,
– Seelenlisten – toruńskie księgi ludnościowe z pierwszej połowy XIX w.
– drukowane księgi adresowe z lat 1866-1919

W pracy znajdziemy wyjaśnienie zagadnienia numeracji parcel w obrębie Rynku Staromiejskiego.

Zapoznamy się również z budynkami użyteczności publicznej funkcjonującymi przy rynku.

W XIX wieku funkcję ten spełniał już nie tylko Ratusz, ale również Dwór Artusa, Główny Urząd Celny, Komendantura, Zbór Ewangelicki, Główny Urząd Poczty, hotel „de Sanssouci” i hotel „Trzy Korony”.

Ciekawie będzie również dowiedzieć się o pomnikach i tablicach znajdujących się na Rynku Staromiejskim.

Autor bardzo dokładne opisał kamienice mieszczańskie – ich mieszkańców i właścicieli.

Zamieścił informacje na temat kosztów życia, struktury majątkowej mieszkańców, cen nieruchomości i wysokości czynszów.

W końcu bardzo ciekawe są informacje na temat przedsiębiorstw rodzinnych działających przy Rynku Staromiejskim:
– firma J.M. Wendisch
– firma A. Leetz
– firma L. Dammann & Kordes
– księgarnia muzyczna E. Lambeck

Wiele cennych informacji podanych jest w przejrzystej formie tabel dotyczących między innymi stratyfikacji zawodowej, stratyfikacji majątkowej, liczby rodzin i czeladzi w kamienicach, właścicieli kamienic oraz numeracji XIX-wiecznej i współczesnej.

Opracowanie wzbogacają liczne ryciny i mapy.

Książka jest godna polecenia każdemu miłośnikowi Torunia i badaczowi jego przeszłości.

Do góry

Skip to content