Tag Archives: Rypin

Next Page

Przyroda Powiatu Rypińskiego – pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

 

Przyroda Powiatu Rypińskiego

pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

Wydanie 2

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Powiatu Rypińskiego

Toruń – Rypin 2017

Sygnatura SIRr XII/67

Opracowanie jest systematyczną i całościową charakterystyka walorów przyrodniczych Powiatu Rypińskiego.

Ziemia rypińska wyróżnia się urokliwymi zakątkami, krajobrazami, wieloma gatunkami flory i fauny.

Powiat Rypiński jest mekką przyrodników, fotografów i ceniących naturę turystów.

Przeważają tu tereny leśne i akweny wodne (25 jezior).

Na terenie ziemi rypińskiej przecinają się szlaki wędrowne wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W najnowszym wydaniu „Przyrody powiatu Rypińskiego” opisani wszystkie jeziora i rzeki.

Uwzględniono przy tym badania stanu czystości rzek i stanu ekologicznego jezior.

Książkę otwiera ogólna charakterystyka powiatu.

Następnie omówiono środowisko geograficzne (rzeźbę terenu, gleby, klimat).

W tej części szczegółowo opisano jeziora i rzeki ziemi Dobrzyńskiej.

Kolejny rozdział dotyczy środowiska przyrodniczego.

Znajdziemy tu informacje na temat grzybów, lasów, łąk, torfowisk, parków miejskich i przydworskich.

Opisano również świat zwierząt: owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków .

Osobny tekst poświęcono bobrom.

W dalszej części książki omówiono formy ochrony przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Kolejne rozdziały poświęcono gospodarce łowieckiej, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej.

Tekst wzbogacają piękne kolorowe fotografie przyrodnicze.

Rypin w starej fotografii – Krajobraz miasta – Ludzie w przestrzeni miasta

 

Rypin w starej fotografii 

T.1 – Krajobraz miasta
T.2 – Ludzie w przestrzeni miasta

Redakcja: Andrzej Szalkowski 

Wydawca: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Rypin 2016

Sygnatura SIRr  VIII/R-6

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na 30-lecie swego istnienia zorganizowało wystawę „Rypin w starej fotografii”.

Wystawa okazała się być wielkim sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pracownicy muzeum otrzymywali wiele próśb o publikację zbiorów fotograficznych w formie albumu.

Publikacja albumu stała się możliwa dzięki wsparciu Rypińskiego Stowarzyszenia Inicjatywa.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Fotografie zostały podarowane bądź udostępnione Muzeum na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego działalności

Wiele starych zdjęć Rypina pochodzi z dawnych rypińskich zakładów fotograficznych.

Wiele zdjęć zostało wykonanych przez miejscowych pasjonatów fotografia.

Część zdjęć pochodzi od kolekcjonerów oraz od osób prywatnych.

Fotografiom towarzyszą obszerne opisy przygotowane przez Urszulę Forczmańską, Andrzeja Szalkowskiego, Błażeja Krajewskiego.

Album dzieli się na dwa tomy.

Tom pierwszy pokazuje widoki miasta i jego ulice, tom drugi skupia się na mieszkańcach starego Rypina.

Najstarsze zdjęcia sięgają początków XX wieku – najnowsze pochodzą z czasów PRL-u.

Zdjęcia ukazują życie codzienne miasta i ludzi.

Właściwie to ilustrowana historia Rypina w XX wieku.

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

 

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

Redakcja naukowa
Jadwiga Lewandowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/2-30

Książka „Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej” jest zbiorem studiów poświęconych badaniom archeologicznym i historycznym północnej części ziemi dobrzyńskiej.

Artykuły są pokłosiem konferencji „Archeologiczne dziedzictwo miasta i gminy Rypin” zorganizowanej w czerwcu 2014 roku przez Gminę Rypin, Miasto Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie i Fundację Vetustas Przestrzeń Pogranicza.

Okolice Rypina obfitują w dawne grody, zamki, zapomniane osady i kultury, cmentarze.

Dzięki badaniom archeologów udaje się wydobyć z mroków pradziejów dziedzictwo Rypina, historię zamków w Radzikach Dużych i Sadłowie, przeszłość osad w Borzymie, Starorypinie, dzieje starożytnych cmentarzy w Mariankach i Sadłowie.

Książka składa się z kilkunastu studiów:

 • Katarzyna Kilinowska – Podstawy prawnej ochrony zabytków archeologicznych
 • Kazimierz Grążawski, Jadwiga Lewandowska – Dziedzictwo kulturowe północnej części ziemi dobrzyńskiej (gminy Rypin i miasta Rypin) jako czynnik promocji regionu – wybrane zagadnienia
 • Filip Marciniak – Najstarszy ślad obecności człowieka z okolic Starorypina
 • Filip Marciniak – Zapomniane cmentarzysko w Mariankach
 • Artur Kurpiewski, Jadwiga Lewandowska, Jakub Mosiejczyk – Badania archeologiczne cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie (Sadłowie Nowym)
 • Jacek Bojarski – Grodzisko w Borzyminie, gm. Rypin w świetle badan archeologicznych
 • Jadwiga Lewandowska – Odkryte skarby, nierozwiązane zagadki i nowe perspektywy badawcze Starego Rypina
 • Wiesław Małkowski – Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych stanowisk średniowiecznego zespołu osadniczego w Starorypinie, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
 • Leszek Kajzer – O zamku w Sadłowie raz jeszcze
 • Anna Marciniak-Kajzer – O jeszcze jednym zamku w okolicach Rypina
 • Paweł Ptaszyński – Założenia urbanistyczne średniowiecznego Rypina w świetle dokumentów i zabytków
 • Krzysztof Mikulski – Herb, flaga, pieczecie i sztandar gminy Rypin
 • Jadwiga Lewandowska, Paweł Moszczyński – wizualizacja grodu w Starym Rypinie z pierwszej połowy XIV w.