Tag Archives: Rypin

Previous Page · Next Page

Mirosław Krajewski – Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś : (1934-1997)

 

Mirosław Krajewski

Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś
(1934-1997)

Dom Wydawniczy „Verbum”

Rypin 1997

Sygnatura SIRr  IIIB/Podleś Antoni

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś : (1934-1997)” opowiada o długoletnim proboszczu parafii  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Ksiądz Podleś Kierował parafią od 1982 roku do swojej przedwczesnej śmierci w 1997 roku.

Jego dziełem życia było siedmioletnia budowa kościoła  parafialnego.

Świątynia została poświęcona w 1990 roku.

Ksiądz troszczył się również o miasto Rypin i jego mieszkańców.

W 1996 roku Rada Miasta nadała księdzu Podlesiowi tytuł „Zasłużony dla miasta Rypina”.

Przyroda Powiatu Rypińskiego – pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

 

Przyroda Powiatu Rypińskiego

pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

Wydanie 2

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Powiatu Rypińskiego

Toruń – Rypin 2017

Sygnatura SIRr XII/67

Opracowanie jest systematyczną i całościową charakterystyka walorów przyrodniczych Powiatu Rypińskiego.

Ziemia rypińska wyróżnia się urokliwymi zakątkami, krajobrazami, wieloma gatunkami flory i fauny.

Powiat Rypiński jest mekką przyrodników, fotografów i ceniących naturę turystów.

Przeważają tu tereny leśne i akweny wodne (25 jezior).

Na terenie ziemi rypińskiej przecinają się szlaki wędrowne wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W najnowszym wydaniu „Przyrody powiatu Rypińskiego” opisani wszystkie jeziora i rzeki.

Uwzględniono przy tym badania stanu czystości rzek i stanu ekologicznego jezior.

Książkę otwiera ogólna charakterystyka powiatu.

Następnie omówiono środowisko geograficzne (rzeźbę terenu, gleby, klimat).

W tej części szczegółowo opisano jeziora i rzeki ziemi Dobrzyńskiej.

Kolejny rozdział dotyczy środowiska przyrodniczego.

Znajdziemy tu informacje na temat grzybów, lasów, łąk, torfowisk, parków miejskich i przydworskich.

Opisano również świat zwierząt: owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków .

Osobny tekst poświęcono bobrom.

W dalszej części książki omówiono formy ochrony przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Kolejne rozdziały poświęcono gospodarce łowieckiej, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej.

Tekst wzbogacają piękne kolorowe fotografie przyrodnicze.

Rypin w starej fotografii – Krajobraz miasta – Ludzie w przestrzeni miasta

 

Rypin w starej fotografii 

T.1 – Krajobraz miasta
T.2 – Ludzie w przestrzeni miasta

Redakcja: Andrzej Szalkowski 

Wydawca: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Rypin 2016

Sygnatura SIRr  VIII/R-6

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na 30-lecie swego istnienia zorganizowało wystawę „Rypin w starej fotografii”.

Wystawa okazała się być wielkim sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pracownicy muzeum otrzymywali wiele próśb o publikację zbiorów fotograficznych w formie albumu.

Publikacja albumu stała się możliwa dzięki wsparciu Rypińskiego Stowarzyszenia Inicjatywa.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Fotografie zostały podarowane bądź udostępnione Muzeum na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego działalności

Wiele starych zdjęć Rypina pochodzi z dawnych rypińskich zakładów fotograficznych.

Wiele zdjęć zostało wykonanych przez miejscowych pasjonatów fotografia.

Część zdjęć pochodzi od kolekcjonerów oraz od osób prywatnych.

Fotografiom towarzyszą obszerne opisy przygotowane przez Urszulę Forczmańską, Andrzeja Szalkowskiego, Błażeja Krajewskiego.

Album dzieli się na dwa tomy.

Tom pierwszy pokazuje widoki miasta i jego ulice, tom drugi skupia się na mieszkańcach starego Rypina.

Najstarsze zdjęcia sięgają początków XX wieku – najnowsze pochodzą z czasów PRL-u.

Zdjęcia ukazują życie codzienne miasta i ludzi.

Właściwie to ilustrowana historia Rypina w XX wieku.