Tag Archives: Rypin

Previous Page

Piotr Gałkowski, Jan Kwiatkowski – Gmina Rypin w latach 1990-2010

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

27012015-2

 

Piotr Gałkowski
Jan Kwiatkowski

Gmina Rypin
w latach 1990-2010
[20 lat samorządu w Wolnej Polsce]

Wydawca: Urząd Gminy Rypin

Rypin 2010

Sygnatura SIRr VIII/R-4

 

Książka obejmuje 20 lat najnowszej historii gminy wiejskiej Rypin.

Lata 1990 – 2010 był to czas, w którym funkcje wójta pełnił Ryszard Potwardowski.

Na wstępie autorzy opracowania przedstawili władze gminy: radnych Rady Gminy kolejnych kadencji, postać wójta Ryszarda Potwardowskiego, sołectwa i ich sołtysów.

Kolejne rozdziały zostały poświęcone ludności gminy oraz rolnictwu.

Autorzy opisali bardzo obszernie inwestycje gminne.

Najwięcej miejsca w książce zajął rozdział poświęcony oświacie.

Następnie opracowanie zawiera rozdziały opisujące kulturę, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.

Książkę zamyka rozdział poświęcony pracownikom Urzędu Gminy.

Książka jest bardzo staranie wydana i bogato ilustrowana.

belka

Gmina Rypin – 20 lat dynamicznego rozwoju

belka

07012015Gmina Rypin
20 lat dynamicznego rozwoju

Jan Kwiatkowski – tekst
Marcin Karasiński – fotografie

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2010

Sygnatura SIRr VIII/R-3

 

 

 

Prezentowana publikacja to bogato ilustrowane opracowanie, w którym zaprezentowano osiągnięcia i sukcesy gminy Rypin po 1989 roku.

Opisano w przekrojowym skrócie miedzy innymi rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę stacji uzdatniania wody, budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej, budowę Cmentarza Komunalnego w Starorypinie, budowę hali sportowej i basenu w Rypinie, remonty szkół, budowę sal gimnastycznych w Kowalkach, Borzymie, Sadłowie i Starorypinie Rządowym, remonty dróg, remonty strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej, nakłady na przedszkola, place zabaw, boiska, świetlice wiejskie.

Omawiana książka została starannie i atrakcyjnie wydana.

Tekstowi towarzyszą doskonałe fotografie. ilustrujące dokonania gminy Rypin.

Wydawnictwo uzupełnia plan gminy Rypin.

belka

Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Rypin – Aleksander Błachowski, Marcin Karasiński

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Kapliczki i krzyże przydrożne
w gminie Rypin

Tekst: dr Aleksander Błachowski

Fotografie: Marcin Karasiński

Opracowanie graficzne:
Michalina Smerecka-Dynasińska
Polskie Wydawnictwa Reklamowe
http://www.pwr.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXXIIIb/142

 

Kapliczki i krzyże przydrożne to arcydzieła sztuki ludowej, które stanowią charakterystyczny element polskiego krajobrazu.

Dla Ziemi Dobrzyńskiej reprezentatywna jest figura Matki Boskiej Skępskiej.

Na terenie gminy Rypin do dziś zachowały się dwie w Stawiskach i w Puszczy Rządowej.

 

Ogółem w gminie Rypin znajduje się 71 kapliczek i krzyży przydrożnych.
Wszystkie  zostały opisane przez dr Aleksandra Błachowskiego i sfotografowane przez Marcina Karasińskiego.

Prezentowane opracowanie składa się z dwóch części.

Pierwsza część – ogólna, zawiera następujące rozdziały:
1 – Polski fenomen kapliczek i krzyży przydrożnych.
2 – Cechy kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Rypin
3 – Charakterystyczne typy kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Rypin

Druga część – szczegółowa, zawiera opisy i zdjęcia poszczególnych kapliczek i krzyży przydrożnych.
Najstarsza zachowana jest gipsowa rzeźba Matki Boskiej w Sadłowie z 1886 r.
Brak starszych wynika z dramatycznych losów figur i krzyży, zwłaszcza w czasach okupacji.
Autor opisuje jak wiele z nich było ukrywanych w chłopskich stodołach, zakopywanych w ziemi i topionych w stawach z obawy przed ich zniszczeniem.

Do opracowania dołączona jest mapa, na której zaznaczono położenie wszystkich opisywanych kapliczek i krzyży.