Tag Archives: Rypin

Previous Page · Next Page

Piotr Gałkowski – Okolice Rypina

belka

03022015

 

Piotr Gałkowski

Okolice Rypina
(monografia historyczna wsi gminy Rypin)

Wydawca: Urząd Gminy Rypin

Rypin 2009

Sygnatura SIRr VIII/R-5

 

 

Autor książki – dr Piotr Gałkowski – jest wybitnym rypińskim regionalistą, znawcą dziejów ziemi dobrzyńskiej, autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań.

W księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego dostępne są następujące jego książki:

 1. Gmina Rypin w latach 1990-2010 : (20 lat samorządu w Wolnej Polsce) / Piotr Gałkowski, Jan Kwiatkowski. – Rypin 2010.
 2. „Lech” Rypin (1922-2007) / Piotr Gałkowski. – Rypin  2007.
 3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego. – Włocławek  2006.
 4. Okolice Rypina : (monografia historyczna wsi gminy Rypin) / Piotr Gałkowski. – Rypin  2009.
 5. Rogowo i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Roman Piotrowski. – Rypin-Rogowo  2000.
 6. Strzygi w ziemi dobrzyńskiej : (monografia historyczna wsi i parafii) / Piotr Gałkowski, Kazimierz Grążawski. – Brodnica  2006.
 7. Wąpielsk i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Zbigniew Żuchowski. – Rypin ; Wąpielsk 2003.

Książka „Okolice Rypina” to monografia historyczna wsi wschodzących dziś w skład Gminy Rypin.

Obejmuje ona okres od czasów najdawniejszych do 1948 roku.

Publikacja opisuje następujace wsie wraz z przysiółkami: Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo, Rakowo, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy, Iwany, Jasin, Kwiatkowo, Kowalki, Linne, Ławy, Marianki, Sadłowo, Sadłowo Nowe, Sadłowo Rumunki, Puszcza Rządowa, Puszcza Miejska, Rusinowo, Rypałki, Sikory, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy, Stawiska, Stepowo, Zakrocz,.

Opracowanie uzupełnia szereg aneksów:

 • słownik biograficzny wsi okolic Rypina
 • wykaz chronologiczny właścicieli wsi i majątków (folwarków)
 • tablice genealogiczne rodów szlacheckich i ziemiańskich
 • zabytki okolic Rypina
 • kalendarium wydarzeń w gminie Rypin w latach 1973-2009

Książka została bardzo starannie wydana, w twardej okładce, na kredowym papierze, jest bogato ilustrowana.

belka

Piotr Gałkowski, Jan Kwiatkowski – Gmina Rypin w latach 1990-2010

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

27012015-2

 

Piotr Gałkowski
Jan Kwiatkowski

Gmina Rypin
w latach 1990-2010
[20 lat samorządu w Wolnej Polsce]

Wydawca: Urząd Gminy Rypin

Rypin 2010

Sygnatura SIRr VIII/R-4

 

Książka obejmuje 20 lat najnowszej historii gminy wiejskiej Rypin.

Lata 1990 – 2010 był to czas, w którym funkcje wójta pełnił Ryszard Potwardowski.

Na wstępie autorzy opracowania przedstawili władze gminy: radnych Rady Gminy kolejnych kadencji, postać wójta Ryszarda Potwardowskiego, sołectwa i ich sołtysów.

Kolejne rozdziały zostały poświęcone ludności gminy oraz rolnictwu.

Autorzy opisali bardzo obszernie inwestycje gminne.

Najwięcej miejsca w książce zajął rozdział poświęcony oświacie.

Następnie opracowanie zawiera rozdziały opisujące kulturę, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.

Książkę zamyka rozdział poświęcony pracownikom Urzędu Gminy.

Książka jest bardzo staranie wydana i bogato ilustrowana.

belka

Gmina Rypin – 20 lat dynamicznego rozwoju

belka

07012015Gmina Rypin
20 lat dynamicznego rozwoju

Jan Kwiatkowski – tekst
Marcin Karasiński – fotografie

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2010

Sygnatura SIRr VIII/R-3

 

 

 

Prezentowana publikacja to bogato ilustrowane opracowanie, w którym zaprezentowano osiągnięcia i sukcesy gminy Rypin po 1989 roku.

Opisano w przekrojowym skrócie miedzy innymi rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę stacji uzdatniania wody, budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej, budowę Cmentarza Komunalnego w Starorypinie, budowę hali sportowej i basenu w Rypinie, remonty szkół, budowę sal gimnastycznych w Kowalkach, Borzymie, Sadłowie i Starorypinie Rządowym, remonty dróg, remonty strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej, nakłady na przedszkola, place zabaw, boiska, świetlice wiejskie.

Omawiana książka została starannie i atrakcyjnie wydana.

Tekstowi towarzyszą doskonałe fotografie. ilustrujące dokonania gminy Rypin.

Wydawnictwo uzupełnia plan gminy Rypin.

belka