Tag Archives: Rzeczypospolita Obojga Narodów

Previous Page · Next Page

Dr Mariusz Balcerek – Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku – streszczenie wystąpienia

belka

str1

 

Dr Mariusz Balcerek

Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku

Streszczenie wystąpienia
s. 9-10

W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

 

 

 

str2Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
III Międzynarodowy Kongres Naukowy
Streszczenia wystąpień
Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.
Redakcja naukowa: Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2015

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – organizator III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, przygotował na jej otwarcie tom ze streszczeniami wystąpień uczestników.

Wkrótce również pełne teksty referatów zostaną wydane drukiem.

Wystąpienie dr Mariusza Balcerka na temat „Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku”, poświęcone było niewyjaśnionemu i spornemu dotąd problemowi uformowania szyku bojowego przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

belka

Dr Mariusz Balcerek – Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka Dahlberga

belka

21102014-1

 

Dr Mariusz Balcerek

Polskie szyki wojenne
w ordre de b
ataille
Eryka Dahlberga

Miscellanea Historico-Archivistica

Tom XXI – 2014

s. 93-108

 

 

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

„Miscellanea Historico-Archivistica” to czasopismo naukowe, recenzowane i punktowane, wydawane od 30 lat przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

W najnowszym roczniku ukazał się artykuł „Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka Dahlberga” pióra dr Mariusza Balcerka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Eryk Dahlberg to XVII-wieczny szwedzki inżynier wojskowy, który pozostawił po sobie kilkaset rysunków przedstawiających szyki wojskowe (ordre de bataille) stosowane w bitwach XVII stulecia w Europie.

Wśród tych szkiców jest również kilka przedstawiających szyki wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Autor artykułu studiował osobiście zawartość „Albumu Dahlberga” w czasie kwerendy w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie.

Dr Balcerek szczegółowo przeanalizował ordre de bataille, na których Dahlberg przedstawił ustawienie wojsk polsko-litewskiech:
– w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 r.
– w czasie bitwy pod Kirchholmem w 1605 r.
– w czasie walk polsko-szwedzkich o Pomorze w lat 1628-1629
– w czasie bitwy pod Żarnowem w 1655 r.
– w czasie bitwy pod Gołębiem w 1656 r.
– w czasie bitwy pod Nyborgiem w 1659 r.

Opisane w artykule przedstawienia szyków wojskowych armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, były dotąd szerzej nie znane polskim historykom wojskowości.

Co szczególnie cenne autor zilustrował swój tekst, dołączając do niego kolorowe reprodukcje omawianych ordre de bataille.

belka

Dr Mariusz Balcerek – Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629. Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych

Dr Mariusz Balcerek

Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629.
Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych
s. 243-254

[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Tom VI

 

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Tom VI

Pod redakcją: Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2013

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji naszego kolegi dr Mariusza Balcerka.

W dniach 14-16 listopada 2012 roku w Warszawie odbył się II Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

Wzięło w nim udział blisko 100 referentów.

Owocem kongresu jest trzy tomowe wydawnictwo „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej – tomy IV – VI”.

Organizatorem kongresu i wydawcą publikacji jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy z Białegostoku.

Na II Kongresie dr Mariusz Balcerek wygłosił referat „Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629. Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych”, który obecnie ukazał się drukiem.

Wojna o Inflanty jest słabo znana, zakończyła się klęską Rzeczypospolitej, toczyła się daleko od Warszawy i do tej pory nie ukazała się monografia jej poświęcona.

Autor postanowił odpowiedzieć na pytanie dlaczego wojna z lat 1600-1629 nie doczekała się ciągle własnego opracowania.

Omówiono stan badań zarówno w Polsce, na Litwie, jaki i w Szwecji.

Uwzględniono syntezy historyczne, opracowania z zakresu wojskowości, biografie poświęcone władcom, hetmanom, generałom i dowódcom oraz artykuły w czasopismach, dotyczące poszczególnych kampanii i bitew.

Po przedstawieniu dostępnej literatury przedmiotu, autor referatu omówił zasoby archiwalne, dokumentujące zmagania polsko-litewsko-szwedzkie w Inflantach.

Materiał archiwalny jest olbrzymi, ale bardzo rozproszony, dokumenty znajdują się w archiwach wielu krajów.

Zostały szczegółowo omówione kolekcje archiwalne dostępne w Polsce, Szwecji, Litwie, Łotwie i Rosji.

Na koniec autor omówił jeszcze źródła drukowane, jakimi dysponują historycy.

Należy mieć nadzieje, że dalsze badania doprowadzą do pogłębienia wiedzy o walkach, jakie wojska Rzeczypospolitej toczyły nad Dźwiną.