Tag Archives: rzeżba średniowieczna

Juliusz Raczkowski – Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach

 

Juliusz Raczkowski

Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach

Wydawnictwo „Bernardinum”

Pelplin 2013

Sygnatura SIRr XXXIIIb/161

Dr hab. Juliusz Raczkowski jest pracownikiem naukowym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Monografia „Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach” jest rozszerzoną wersją jego dysertacji doktorskiej.

Przedmiotem rozprawy jest sztuka sakralna, a ściślej rzeźba sakralna w Państwie Zakonu Krzyżackiego.

Autor poddał analizie pruskie Kolegia Apostolskie, które były fenomenem ideowo-artystycznym epoki średniowiecza.

Kolegium Apostolskie tworzył rzeźbiarski zespół przfilarowy lub przyścienny cyklu figur apostołów.

Każdy taki zespół niósł ze sobą konkretną kościelną ideologię i symbolikę.

Znanych jest sześć pruskich Kolegiów Apostolskich w Malborku, Chełmnie, Królewcu, Elblągu i dwa w Brodnicy.

Niestety w wielu przypadkach znane są już tylko z fotografii.

Rozprawa podzielona została na osiem rozdziałów:

  1. Zarys problematyki badawczej
  2. Geneza obrazowa i pierwotna funkcja monumentalnego Kolegium Apostolskiego w obrębie wnętrza świątyni
  3. Kolegium Apostolskie w Malborku w służbie ideologii władzy
  4. Kolegium Apostolskie w katedrze Królewieckiej – między teologią a ostentacją
  5. XIV-wieczne realizacje brodnickie i ich związek z przebudowa kościoła w Malborku
  6. Kolegium Apostolskie w farze chełmińskiej jako przykład nowej semantyki
  7. Monumentalne Kolegium Apostolskie w rzexbie snycerskiej państwa zakonnego na przełomie XIV i XV wieku
  8. Recepcja typu monumentalnego Kolegium Apostolskiego w malarstwie ściennym w Prusach

Całość dopełnia „Katalog rzeźbiarskich zespołów Kolegium Apostolskiego z terenu państwa zakonnego w Prusach”.

Anna Błażejewska – Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku

belkaniebieska2

13062016

 

Anna Błażejewska

Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku
Źródła stylu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2012

SIRr XXXIIIc/37

belkaniebieska2

Autorem rozprawy jest dr hab. Anna Błażejewska – kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Monografia „Rzeźba w Prusach krzyżackich do połowy XIV wieku” to bardzo obszerne i szczegółowe naukowe opracowanie tematu.

Autorka z wielkim znawstwem sztuki średniowiecznej omawia zabytki ceramicznej rzeźby architektonicznej oraz kamiennej i drewnianej rzeźby sakralnej z okresu tworzenia się i dynamicznego wzrostu Państwa Zakonnego.

Autorka poddała dokładnej analizie wybrane ważne i charakterystyczne zabytki, które pozwalają uchwycić swoiste zjawiska artystyczne zachodzące na obszarze Państwa Krzyżackiego.

Sztuka Prus powstała oczywiście w wyniku importu pojedynczych dzieł sztuki niemieckiej oraz sprowadzania mistrzów kamieniarskich i snycerskich.

Bardzo szybko jednak na przełomie XIII i XIV wieku doszło do utworzenia  lokalnych warsztatów.

Przykłady rzeźby z Prus krzyżackich zostały więc omówione na szerokim tle rzeźby z głębi Niemiec – nadreńskiej, nadmozańskiej i saskiej.

Bogata dokumentacja fotograficzna sztuki krzyżackiej, ale również zachodniej, została załączona do książki, ilustrując rozważania badaczki oraz podnosząc walory poznawcze publikacji.

belkaniebieska2