Tag Archives: samorząd gminny

Leszek Zugaj – Historia Gminy Brodnica do roku 1990

 

Leszek Zugaj

Historia Gminy Brodnica do roku 1990

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr VIII/Br-20

Leszek Zugaj jest znanym w Polsce badaczem historii administracji i dziejów samorządu gminnego.

Jest autorem kilkudziesięciu książek poświęconych gminom Helenów, Brwinów, Krasiczyn, Mogielnica, Jednorożec, Mędrzechów, Żarnowiec, Czernikowo, Radziłów, Niwiska, Moszczenica, Brańsk, Zambrów, Przysucha, Łuków, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Kołbiel.

Gmina Brodnica pojawiła się na mapie polski w 1934 roku.

Jednak historia regionu sięga średniowiecza.

Autor opisał okres piastowski i czasy I Rzeczpospolitej.

Już wtedy istniała większość miejscowości współczesnej gminy.

W kolejnym rozdziale omówiono dzieje gminy w latach zaborów 1772-1918.

Autor opisał wszystkie funkcjonujące wówczas na tym terenie gminy wiejskie (jednowioskowe).

Podobnie szczegółowo opisał historię poszczególnych wsi w czasach II Rzeczypospolitej.

W książce znajdziemy również biografie zasłużonych w tym okresie społeczników.

Równie dokładnie opisano administrację okolic Brodnicy w okresie PRL, wymieniono radnych i zarządy gromadzkich rad narodowych, a nawet przytoczono charakterystyki sołtysów.

W 1973 roku ponownie utworzono Gminę Brodnica.

W skład gminy weszły sołectwa Cielęta Wybudowane, Gorczenica, Gorczeniczka, Karbowo, Kominy, Kruszynki, Moczadła, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Cielęta, Gortatowo, Sobiesierzno.

Znowu znajdziemy wiele interesujących informacji na temat radnych i sołtysów.

W Aneksie do książki znajdziemy dokładne wiadomości na temat przynależności administracyjnej 30 miejscowości leżących na terenie gminy Brodnica.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielka ilość kolorowych map, planów, archiwalnych dokumentów, akwarel i fotografii, które ilustrują wywody autora.

Leszek Zugaj – Historia Administracji w Gminie Czernikowo 1867-2013

 

Leszek Zugaj

Historia Administracji
w Gminie Czernikowo

1867-2013

Wydawca:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Lublin 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-123

Leszek Zugaj opisał historię administracji terenowej i samorządu lokalnego na obszarze dzisiejszej Gminy Czernikowo.

Autor cofnął się w swych badaniach aż do czasów Księstwa Warszawskiego.

Wówczas to w 1809 roku utworzono samorządowe gminy wiejskie na czele z wójtem, którym zostawał właściciel ziemski.

Od 1815 roku przerwane zostały związki Czernikowa z Toruniem.

Czernikowo znalazło się w zaborze rosyjskim.

Leszek Zugaj dokładnie opisał kolejne zmiany przeprowadzane przez władze rosyjskie w ustroju administracyjnym Królestwa Polskiego, a zwłaszcza organizację gmin wiejskich.

W 1859 roku władze carskie przeprowadziły ważna reformę samorządu gminnego.

Czernikowo należało wówczas do gminy Obrowo.

Okres międzywojenny przyniósł zmianę nazwy gminy z Gminy Obrowo na Gminę Czernikowo w 1929 roku.

Władze polskie dokonały wielkiej reformy samorządu terytorialnego w 1933 roku.

Z książki dowiemy się również wielu szczegółów na temat licznych zmian ustroju administracji terenowej, jakich dokonywano w okresie PRL, kiedy to nawet przejściowo powołano zupełnie nowe jednostki  – gromady.

W 1973 roku powołano Gminę Czernikowo w dzisiejszych granicach.

W jej skład weszły również Ossówko i Mazowsze, które długo stanowiły odrębne gminy (gromady).

1990 rok przyniósł pierwsze wolne wybory do rad gmin.

Pierwszym wójtem został Krzysztof Pańka, który pełnił swój urząd do 2002 roku.

Od 2002 roku wybory wójtów są bezpośrednie.

Pierwsze bezpośrednie wybory na funkcje wójta wygrał Zdzisław Gawroński, który pełni ten urząd do dziś.