Tag Archives: Skępe

Bożena Ciesielska – Skępe w opisie i fotografii

 

Bożena Ciesielska

Skępe w opisie i fotografii

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica – Skępe 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-144

Bożena Ciesielska jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w Skępem.

Jest również popularyzatorką historii regionu, regionalnego dziedzictwa i postaci związanych ze Skępem.

Monografia Skępego rozpoczyna się od przypomnienia prehistorycznego skępskiego grodziska.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z warunkami przyrodniczymi, położeniem miasta i jego demografią.

Kolejny rozdział książki poświęcony jest lokacji miasta, genezie nazwy Skępego, rozwojowi miasta, prawom miejskim i herbowi miejscowości.

Obszernie została opisana fundacja Kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru bernardynów w Skępem.

Opisane zostały malowidła, attyka, ołtarze na krużgankach, korpus nawowy, prezbiterium, sklepienia, kruchta, refektarz, boczne ołtarze w kościele, tron biskupi, wirydarz, krucyfiks seraficki, witraże i wieże, krużganki, kaplica św. Barbary, rzeźba Najświętszej Marii Panny, ambona, kropielnice, organy, księgozbiór klasztorny, obrazy, inskrypcje, spichlerz klasztorny i mur klasztoru.

Osobny rozdział poświęcony jest zabytkom miasta i miejscom pamięci.

Bardzo ciekawie opisano pierwszy kościół parafialny, drewnianą dzwonnicę, krzyż choleryczny, karczmę, drewniane domy, siedzibę leśnictwa, kaplicę „Na Borku”, katakumby, sam Borek, zajazd przy trakcie, dąb Napoleona, pałac Zielińskich, Belweder, zespół pałacowo-parkowy, cmentarze, przydrożne kapliczki, gospody i zajazdy, tablice, obeliski i Koziołka – symbol miasta.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z ujęciem etnograficznym i etnologicznym Skępego.

Poznamy legendy o Skępem i legendę o Laluszce, tradycje pielgrzymowania do Sanktuarium, dawne budowle gospodarcze, zajęcia, gospodarstwa domowe, zabytkowe bramy, wrota, furty, portale i sienie.

Poznamy również najnowszą historię Skępego, zwłaszcza okres okupacji niemieckiej i czasy II wojny światowej, historię Żydów skępskich, dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej, powojenne władze miasta.

Monografia Skępego zawiera również starannie opracowane biogramy zasłużonych dla miasta osób.

Książkę zamyka rozdział poświęcony współczesnemu życiu kulturalnemu i szkolnictwu miasta.

Opracowanie zawiera również około 150 fotografii przedstawiających Skępe i jego zabytki.

Całość uzupełnia zestawienie ciekawostek o mieście oraz kalendarium dziejów Skępego.

Władysława Ciesielska – Z miłości do Józefkowa i Skępego

 

Władysława Ciesielska

Z miłości do Józefkowa i Skępego
Wspomnienia Władysławy Ciesielskiej z domu Lulińskiej
Rodzina Wacława Lulińskiego w pamięci najstarszej wnuczki

Wydawca: Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Skępe 2016

Sygnatura SIRr XXXIIc/19

Swoje wspomnienia Władysława Ciesielska rozpoczyna od odtworzenia z niezwykłą pieczołowitością obrazu rodzinnej wsi – Józefkowa.

Przedstawia historię rodziny Lulińskich od końca XIX wieku.

Wczesne dzieciństwo autorki naznaczyła II wojna światowa i okupacja niemiecka.

Po wojnie rodzina powróciła do Józefkowa.

Władysława Ciesielska wspomina swoje szkolne lata, poznanie męża, pierwszą pracę, narodziny dzieci, budowę domu.

Była nauczycielką w szkołach w Narutowie i w Skępem.

Gdy przeszła na emeryturę podjęła się pracy na Łotwie, gdzie w latach 1900-1994 uczyła języka polskiego w polskiej szkole w Dyneburgu.

Autorka stworzyła biogramy wszystkich potomków seniora rodu Wacława Lulińskiego.

Wspomnienia wzbogaca duża liczba zdjęć pochodzących z archiwum rodziny Ciesielskich.

Skępe – miejsce, które Bóg wybrał, a Maryja obrała dla siebie

 

Skępe – miejsce, które Bóg wybrał,
a Maryja obrała dla siebie

Pod redakcją:
o. Dobromił Maria Marek Godzik OFM

Tekst:
o. dr Aleksander Sitnik OFM

Skępe 2015

Sygnatura SIRr XXXIV/149

Książka „Skępe – miejsce, które Bóg wybrał, a Maryja obrała dla siebie” została wydana z okazji 260 rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw, Pani Skępskiej w 1755 roku.

Samo sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej powstało w 1498 roku.

Bernardyni założyli swój klasztor w miejscu, gdzie w 1480 roku miało miejsce objawienie Maryjne.

Sanktuarium zasłynęło z wielu odnotowanych łask i cudów.

W książce przypominano historię sanktuarium, dzieje kultu Maryjnego, znaczenie kultu Matki Bożej Skępskiej.

Całość opracowania dzieli się na kilka rozdziałów:

  • Początek Kultu Matki Bożej w Polsce
  • Kim są Bernardyni
  • Początki Sanktuarium Maryjnego w Skępem i cuda im towarzyszące
  • Sprowadzenie Bernardynów do Skępego
  • Rozbudowa kościoła i klasztoru w Skępem przez wieki
  • Figura Królowej Mazowsza i Kujaw, Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej
  • Kasata klasztoru w Skępem
  • Bernardyni Skępscy dziś
  • Kult Matki Bożej Skępskiej wciąż żywy

Wydawnictwo jest bardzo bogato ilustrowane i stanowi również piękny album, przedstawiający klasztor i uroczystości religijne, na które przybywają pielgrzymi z całej z Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw, Mazowsza i Ziemi Chełmińskiej.