Tag Archives: Śląsk

Sylwia Grochowina – Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji Katowickiej w latach 1939-1945

Sylwia Grochowina

Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji Katowickiej w latach 1939-1945

Wydawca:
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIb/8-64

Dr hab. Sylwia Grochowina jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Specjalizuje się w historii powszechnej i Polski XX wieku, zwłaszcza w badaniach nad okresem okupacji niemieckiej, eksterminacją ludności polskiej, dziejami Kościoła katolickiego i innych wyznań, niemiecką polityką oświatową i kulturalną.

Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych, na przykład:

1. Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945 / Sylwia Grochowina. – Toruń : Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2007.
2. Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP) / Sylwia Grochowina. – Toruń : Wydawnictwo Mado, 2008.
3. „Toruński Holokaust” : losy Żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalalych ofiar i świadków / Sylwia Grochowina. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016.

Przedmiotem polecanego dziś opracowania jest polityka kulturalna (Kulturpolitik) niemieckiego okupanta na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy.

Monografię rozpoczyna prezentacja nazistowskiej rewolucji kulturalnej, jaka dokonała się w Niemczech po 1933 roku.

Na terenach anektowanych polityka kulturalna była elementem szerszej narodowo-socjalistycznej polityki narodowościowej, której celem było całkowite zniszczenie kultury polskiej.

Wyrazami niemieckiej polityki kulturalnej były eksterminacja polskiej kultury, fizyczna likwidacja polskiej inteligencji, niszczenie i grabież polskiego mienia kulturalnego.

Autorka omawia również funkcjonowanie niemieckich bibliotek, muzeów i teatrów na terenach anektowanych.

Opisuje też działalność niemieckich środowisk artystycznych, życie literackie i muzyczne społeczności niemieckiej.

Henryk Waniek – Sprawa Hermesa

Polecamy naszym czytelnikom interesującą lekturę na weekend.

 

Henryk Waniek

Sprawa Hermesa

Wydawnictwo Literackie

Kraków 2007

Sygnatura MAG 279407

 

 

Autor powieści Henryk Waniek (rocznik 1942) jest malarzem surrealistą.

Pisarstwo jest jego drugą pasją.

Na jego dorobek literacki składają się liczne eseje i powieści.

Kolejne zainteresowania autora koncentrują się na historii, filozofii, metafizyce.

W końcu jego wielką pasją jest Śląsk, jego przeszłość, kultura i mieszkańcy.

„Sprawa Hermesa” ma bardzo ciekawą strukturę – opowieść zaczyna się od zakończenia.

Przedmiotem książki jest przebieg procesu odbywającego się przed Trybunałem Niebieskim po śmierci podsądnego.

Bohaterem powieści jest Hermann Daniel Hermes (1734-1807).

Był on znanym wrocławskim pastorem w kościele Marii Magdaleny.

Był również członkiem loży różokrzyżowców.

Szczytem jego kariery teologicznej była funkcja radcy Wielkiego Konsystorza  w Berlinie – instytucji nadzorującej prawomyślność pastorów ewangelickich.

Akcja powieści dzieje się w Prusach w XVIII wieku w okresie oświecenia.

Bohater jednak może uchodzić za przykład obskurantyzmu.

Książka zawiera ciekawe opisy wielu historycznych postaci.

Lektura dostarcza nam portretu epoki – jest to portret intelektualny i obyczajowy.