Tag Archives: Śliwice

Next Page

Adam Węsierski – Szkice z dziejów Tucholi i powiatu / Studia z dziejów Tucholi i powiatu

 

Adam Węsierski

Szkice z dziejów Tucholi i powiatu
Studia z dziejów Tucholi i powiatu

Tom I – VI

Bydgoszcz – Toruń

2013- 2019

Sygnatura SIRr  VIII/Tu-12

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 40 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wielotomowy cykl jego autorstwa „Szkice z dziejów Tucholi i powiatu” i „Studia z dziejów Tucholi i powiatu”.

Tom I – Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział I – Rola towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na terenie powiatu tucholskiego w latach 1920-1939

Rozdział II – Duchowieństwo katolickie powiatu tucholskiego w obchodach 3 Maja w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział III – Ksiądz Konstantyn Franciszek Krefft – budowniczy kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi

Rozdział IV – Zarys dziejów Chóru Kościelnego w Tucholi w latach 1931-1939

Rozdział V – Stowarzyszenia religijne działające w ramach Akcji Katolickiej na terenie Tucholi w latach 1930-1939

Tom II –  Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział I – Powiat tucholski w latach 1920-1939 w statystyce

Rozdział II – Organizacja Starostwa Powiatowego w Tucholi w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział III – Przemysł tartaczny w powiecie tucholskim w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział IV – Polskie szkolnictwo powszechne na terenie powiatu tucholskiego w latach 1926-1939

Rozdział V – Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Tucholi w latach 1925-1939

Tom III – Szkice z dziejów Tucholi i powiatu

Rozdział I – Powiat tucholski w statystyce na tle powiatów ościennych

Rozdział II – Ksiądz proboszcz Konstantyn Krefft kontra starosta Jerzy Hryniewski

Rozdział III – Prasa na terenie powiatu tucholskiego w latach 30. XX w.

Rozdział IV – Bezrobocie w powiecie tucholskim w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział V – Ochrona zdrowia w powiecie tucholskim w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział VI – Organizacja i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Tucholi w latach 1945-1949

Rozdział VII – Kultura w gminie Śliwice na przestrzeni dziejów

Tom IV – Studia z dziejów Tucholi i powiatu

Rozdział I – Ksiądz proboszcz Erhard Paweł Staniszewski. Przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny w Śliwicach w latach 1935-1997

Rozdział II – Bezpieczeństwo i porządek publiczny w powiecie tucholskim w latach 1920-1939

Rozdział III – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na terenie powiatu tucholskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział IV – Zakłady stolarskie w powiecie tucholskim na tle województwa pomorskiego w latach 1920-1939

Tom V – Studia z dziejów Tucholi i powiatu

Rozdział I – Emigracja z parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego

Rozdział II – Stronnictwo Narodowe w powiecie tucholskim w latach 1920-1935

Rozdział III – Stowarzyszenie Łowieckie „Kotlina” w Śliwicach

Rozdział IV – Zarys dziejów Domu Dziecka w Tucholi w latach 1945-2015

Tom VI – Studia z dziejów Tucholi i Powiatu

Rozdział I – Działalność opiekuńczo-wychowawcza księdza Stanisława Sychowskiego nad wychodźstwem

Rozdział II – Emigracja z powiatu tucholskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział III – Aktywność endecji w powiecie tucholskim w latach 1936-1939

Rozdział IV – Manifestacje patriotyczne z okazji wyzwolenia Tucholi i powiatu w 1920 r.

Rozdział V – Starostowie powiatu tucholskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Adam Węsierski – Osobliwości Śliwic

 

Adam Węsierski

Osobliwości Śliwic

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-147

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 40 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Szczególne miejsce wśród jego publikacji zajmują badania poświęcone Śliwicom.

W Książnicy Kopernikańskiej znajdują się następujące pozycje jego autorstwa poświęcone tej tematyce:

 1. 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice 
 2. Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii. T. 1-3
 3. Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach 
 4. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920) 
 5. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939) 
 6. Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772 
 7. Ks. dr Stanisław Sychowski 1869-1921 
 8. Leksykon historyczny śliwickich wsi 
 9. Osobliwości Śliwic
 10. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1-4 
 11. Sekrety sołectw gminy Śliwice 
 12. Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego 
 13. Śliwicki słownik biograficzny. T. 1-4 
 14. Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych 
 15. Za mundurem panny sznurem 

Opracowanie „Osobliwości Śliwic” dzieli sie na dwie części.

Najpierw autor opisuje początki Śliwic, w tym erygowanie parafii na przełomie lat 1263 / 1264.

Opisał również działalność bractw i stowarzyszeń w okresie zaborów, które służyły obronie wiary, tożsamości narodowej i obywatelskiej.

Następnie przedstawiono zabytki Śliwic:

– śliwicką Świątynię

– Grotę Matki Boskiej z Lourdes

– cmentarz katolicki

– Sanktuarium św. Huberta, patrona gminy Śliwice w Okoninach

Adam Węsierski – Śliwicki Słownik Biograficzny

 

Adam Węsierski

Śliwicki Słownik Biograficzny

Tom I – IV

Wydawnictwo Tekst – Machina Druku

Bydgoszcz 2015-2018

Sygnatura SIRr IIIA/108

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość Borów Tucholskich.

Jego zainteresowania obejmują działalność społeczną kapłanów pomorskich i stowarzyszeń katolickich w okresie zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego.

Opracowuje zagadnienia związane z sytuacją dzieci w placówkach opiekuńczych po II wojnie światowej, organizacją służby zdrowia, funkcjonowaniem administracji przedwojennej.

Adam Węsierski opublikował ponad dwadzieścia książek, wśród nich:

 • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach (t. 1-2)
 • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
 • Leksykon historyczny śliwickich wsi
 • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
 • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-3)

„Śliwicki Słownik Biograficzny” zawiera obszerne hasła biograficzne, prezentujące ciekawe sylwetki i historie ludzi, związanych ze Śliwicami oraz z okolicznymi miejscowościami.

W książce znajdziemy biogramy przedsiębiorców, działaczy społecznych i niepodległościowych, kapłanów, żołnierzy, nauczycieli, polityków i innych zasłużonych dla społeczności lokalnej osób.

Opisywani są zarówno Polacy, Niemcy i Żydzi.

Autor przeprowadził dokładną kwerendę w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych, studiował literaturę przedmiotu i prasę, dotarł do korespondencji, dokumentów, fotografii, wspomnień i relacji świadków.