Tag Archives: Służba Bezpieczeństwa

Next Page

Mirosław Pietrzyk, Patryk Pleskot – W cieniu Kaina. Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Mirosław Pietrzyk
Patryk Pleskot

W cieniu Kaina.
Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Wydawca: NSZZ „Solidarność”. Region Toruńsko-Włocławski. Oddział Inowrocław

Inowrocław 2018

Sygnatura SIRr IIIA/125

Książka poświęcona jest ofiarom komunistycznego aparatu represji w Inowrocławiu i okolicach.

W latach 1945-1984 straciło życie 18 osób.

Autorzy do aparatu represji i terroru zaliczyli Urząd Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informacje Wojskową, Służbę Więzienną, Milicję Obywatelską wydziały finansowe miejskich, powiatowych, wojewódzkich rad narodowych.

Szczególne nasilenie terroru miało miejsce w latach stalinowskich i w okresie stanu wojennego, kiedy działali „nieznani sprawcy”.

Część zgonów miała charakter naturalny, ale przyczyniły się do nich nienormalne warunki egzystencji.

Zdarzały się samobójstwa.

W książce znalazły się obszerne biografie następujących osób:

 1. Michał Harenda
 2. Wincenty Mücke
 3. Leon Boliński
 4. Władysław Raczyński
 5. Wojciech Lewandowski
 6. Aureliusz Nowacki
 7. Antoni Piątek
 8. Antoni Bystrzycki
 9. Hieronim Gniewkowski
 10. Wanda Rostek
 11. Zbigniew Rostek
 12. Maria Filemonowicz
 13. Maria Kolska
 14. Stanisław Lisiecki
 15. Irena Kotulska
 16. Brunon Baesel
 17. Jarosław Brejza
 18. Piotr Bartoszcze

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

 1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
 2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
 3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
 4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
 5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
 6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
 7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
 8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990

Sylwia Galij-Skarbińska – Uniwersytet wobec inwigilacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

17032015Sylwia Galij-Skarbińska

Uniwersytet wobec inwigilacji
Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa

Wydawnictwo Naukowe GRADO

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIa/73

 

Autorka rozprawy jest dr Sylwia Galij-Skarbińska z Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podstawą źródłową pracy są dokumenty Służby Bezpieczeństwa zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Opracowanie dotyczy studentów, naukowców, pracowników dydaktyki, administracji i pracowników technicznych UMK inwigilowanych przez SB w latach 70-tych XX w.

Rozdział I poświęcony jest zdefiniowaniu pojęcia „postawy politycznej”.

Rozdział II zawiera przedstawienie struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie toruńskim.

Działania SB wobec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zostały opisane w rozdziale III. Scharakteryzowano obszary działań operacyjnych SB, rodzaje spraw prowadzonych przez SB, metody pozyskiwania tajnych współpracowników w środowisku UMK.

W rozdziale IV przedstawiono antysystemowe postawy polityczne studentów i profesorów uniwersytetu, powiązania z opozycja demokratyczną i działalność duszpasterstwa akademickiego.

Natomiast rozdział V dotyczy postaw prosystemowych tajnych współpracowników SB i innych osobowych źródeł informacji. Autorka nie podaje nazwisk tajnych współpracowników, gdyż opracowanie nie jest poświęcone indywidualnym biografiom, ale jest zbiorowym portretem środowiska akademickiego.

To ważna książka, która odkrywa nieznany wcześniej obraz postaw politycznych środowiska uniwersyteckiego w okresie rodzenia się opozycji demokratycznej, jeszcze przed powstaniem ruchu Solidarności.

belkaniebieska2