Tag Archives: służba zdrowia

40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

 

40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
Album jubileuszowy : 1972-2012

pod red. Sławomira Badurka

Wydawca: Kartel Press

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXVI/25

Szpital na Bielanach został przekazany mieszkańcom Torunia na przełomie 1971 i 1972 roku.

W 1975 roku po zmianach administracyjnych kraju i utworzeniu województwa toruńskiego, szpital został przemianowany na Wojewódzki Szpital Zespolony.

Szpital jest jednostką wysokospecjalistyczną, udzielającą świadczeń zdrowotnych w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.

Szpital dysponuje kadrą wykwalifikowanych specjalistów.

Szpital współpracuje z Collegium Medicum w Bydgoszczy w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano osiągnięcia poszczególnych oddziałów i jednostek szpitala:

 • Katedra chirurgi ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej Collegium Medicum UMK
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chemioterapii nowotworów
 • Oddział chorób płuc
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kliniczny nefrologii, diabetologii i chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej
 • Oddział kliniczny chirurgi szczękowo-twarzowej
 • Oddział neurochirurgii
 • Oddział neurologii
 • Oddział noworodków i intensywnej terapii neonatologicznej
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział ortopedyczno-urazowy
 • Oddział otolaryngologi – chirurgi głowy i szyi
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Szpitalny Odział Ratunkowy
 • Zespół Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych
 • Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna
 • Zakład diagnostyki obrazowej
 • Zakład anatomii patologicznej
 • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
 • Apteka szpitalna
 • Szpital Dziecięcy

Tajny Radca Dworu. Rzecz o profesorze Ludwiku Rydygierze – Stanisław Leśniewski

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Tajny Radca Dworu
Rzecz o profesorze Ludwiku Rydygierze

Stanisław Leśniewski

Wydawnictwo: IT-PRESS przy MORiW

Grudziądz 2007

Sygnatura SIRr IIIB/Rydygier Ludwik

 

 

Prezentowana praca jest owocem wieloletnich poszukiwań archiwalnych.
Autor publikacji – Stanisław Leśniewski, w poszukiwaniu materiałów do biografii odwiedził nawet Lwów, skąd przywiózł wiele nieznanych dokumentów i zdjęć zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.

Bohater biografii – wybitny polski chirurg – Ludwik Rydygier urodził się w 1850 roku w Dusocinie koło  Grudziądza, a zmarł w 1920 roku we Lwowie.
W Chełmnie mieszkał i pracował przez 30 lat.
Tu zdobył maturę, tu zaczynał pracę jako lekarz i chirurg.

Działalność Ludwika Rydygiera jako badacza, lekarza i nauczyciela została już wcześniej opisana.
Dzięki pracy Stanisława Leśniewskiego możemy poznać drugą stronę życia prof. Rydygiera – prywatną, rodzinną, a nawet towarzyską.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

 • Rekomendacja
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Dzieciństwo, młodość i okres studiów
 • Chełmno
 • Kraków
 • Lwów
 • W niepodległej Polsce
 • Ostatnia droga
 • Anegdoty i ploteczki
 • Dalsze losy rodziny Rydygierów
 • Dynastia chirurgów Rydygierów
 • Ludwik Rydygier – Patron
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneks

Wielkim walorem opracowania jest bardzo duża liczba uzupełniających je zdjęć, dokumentów, portretów, listów, metryk, archiwaliów, aktów urodzenia, a nawet tablic genealogicznych.

100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu – Marian Łysiak

Polecamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Łysiak

100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu 1910-2010

Opracowanie graficzne: Monika Pest

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXVI/18

 

Marian Łysiak to wybitny badacz dziejów toruńskiej służby zdrowia.
W Informatorium dostępne są jego wcześniejsze publikacje:
– Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945, Toruń 2001 – sygnatura SIRr IIIA/45
– Chirurgia toruńska w zarysie, Toruń 2006 – sygnatura SIRr XXVI/19
– Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku, Toruń 2009 – sygnatura SIRr IIIA/85

Najnowsza książka Mariana Łysiak poświęcona jest Szpitalowi Miejskiemu  w Toruniu, który został otwarty 4 maja 1910 roku, jako szpital Zgromadzenia Sióstr Diakonisek.

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów:

 1. Początki szpitalnictwa toruńskiego
 2. Publiczny Szpital Miejski w Toruniu (1920-1939)
 3. Szpital Miejski w czasie II wojny światowej
 4. Szpital Miejski w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w początkach transformacji
 5. Specjalistyczny Szpital Miejski nowym wyzwaniem w III Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Programy profilaktyczne Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
 7. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w jubileuszowym roku 2010
 8. Kadra Szpitala Miejskiego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
 9. Kalendarium
 10. Po latach pracy… Refleksje lekarzy, byłych pracowników Szpitala Miejskiego w Toruniu

Pracę uzupełnia 16 aneksów oraz 150 rycin.