Tag Archives: Solec Kujawski

Barbara Janiszewska-Mincer – Solec Kujawski – Tom 2

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

14092016

 

Barbara Janiszewska-Mincer

Solec Kujawski
Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920

Wydawnictwo Naukowe GRADO

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-118

belkaniebieska2

Prof. dr hab. Barbara Janiszewska-Mincer jest autorką ponad 160 prac poświęconych dziejom Rzeczypospolitej w XVII wieku, stosunkom polsko-niemieckim i historii regionalnej.

W 2001 roku ukazała się jej monografia „Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1806 roku”.

Obecnie możemy państwu polecić kontynuację „Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920”.

Opracowanie opiera się na gruntownej kwerendzie przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie.

Miasto w XIX wieku zamieszkiwane było przez Polaków, Niemców i Żydów.

Solec przeżywał wówczas okres gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców, budowy kolei żelaznych, rozkwitu gospodarczego, rozbudowy przemysłu drzewnego, rozwoju oświaty, ożywionej działalności licznych stowarzyszeń, wzmożenia obrony polskości i Kościoła katolickiego.

Autorka wiele miejsca poświęciła życiu codziennemu mieszkańców Solca Kujawskiego.

Szeroko omawia różnorodną działalność społeczną i kulturalną rozwijaną przez stowarzyszenia.

Ukazuje sylwetki wybitnych mieszkańców miasta, burmistrzów i duchownych.

Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza bardzo zasłużony dla miasta Heinrich Hermann Teller – burmistrz w latach 1885-1909.

Za jego rządów Solec Kujawski znacznie się rozwinął, powstał ratusz, poczta, nowe szkoły, drogi, rzeźnia, gazownia, kanalizacja, park miejski, rozmaite instytucje i stowarzyszenia, ochotnicza straż pożarna, centrala telefoniczna.

Niestety był on źle usposobiony do Polaków i katolików.

Starał się szkodzić proboszczom Stanisławowi Napierale i Witoldowi Nowakowskiemu, którzy uczynili z Kościoła katolickiego mocną ostoję polskości.

belkaniebieska2

Rafał Kubiak – 100 lat kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

25112014-1Rafał Kubiak

100 lat kościoła
pw. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika

w Solcu Kujawskim
1912-2012

Wydawca:
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła
w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/135

 

Autorem opracowania jest Rafał Kubiak – dyrektor Muzeum Solca.

Oparł się on na dokumentach przechowywanych w parafii pw. św. Stanisława, dokumentach z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oraz na opracowaniach poświęconych dziejom Solca Kujawskiego, i na informacjach prasowych.

Książka powstała w 100-lecie poświecenia soleckiej świątyni 15 grudnia 1912 roku.

Opracowanie składa się z pięciu części.

1. Budowa kościoła

Powstanie kościoła było zasługą ks. Witolda Nowakowskiego i stało się pilną potrzebą po rozebraniu XVIII-wiecznej drewnianej świątyni, będącej już w stanie ruiny.

2. Rozbudowa

W latach 1930-1931 nastąpiła bardzo duża i okazała rozbudowa kościoła w stylu neobarokowym. Był to jeden z pierwszych budynków w Solcu , który został zelektryfikowany.

3. Wystrój wnętrza

Na wystrój wnętrza składa się polichromia malarska, witraże, tablice pamiątkowe i okolicznościowe.

4. Wyposażenie

Wyposażenie kościoła obejmuje ołtarze, obrazy, krzyże, organy, dzwony, ambonę, chrzcielnicę i konfesjonały.

5. Poczet soleckich proboszczów

Poczet obejmuje życiorysy trzynastu soleckich proboszczów z lat 1905-2012.

Opracowanie „100 lat kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim 1912-2012” należy pochwalić za niezwykle staranne i rzetelne opisanie dziejów soleckiej świątyni.

Autorowi udało się ustalić wiele ciekawych faktów i wyjaśnić szereg nieznanych.

Atrakcyjność wydania podnosi dokumentacja fotograficzna z epoki.

belka

Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi – Philipp Rudolf

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Z historii Solca Kujawskiego
i okolicznych wsi

Philipp Rudolf

Tłum. Alfons Domanowski

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego

Solec Kujawski 2003

Sygnatura SIRr VIII/In-102

Oryginał książki ukazał się w 1936 roku w Poznaniu nakładem Historischen Gesellschaft für Posen pod tytułem „Aus der Geschichte von Schulitz und den umliegenden Dörfern”.

Dr Philipp Rudolf (1901-1983) był w okresie międzywojennym nauczycielem w niemieckiej szkole podstawowej w Solcu Kujawskim oraz organistą w miejscowym kościele ewangelickim.

Autor wiele miejsca poświęcił kolonizacji i lokacji na prawie niemieckim, osadnictwu olęderskiemu, roli kościoła luterańskiego i miejscowej gminie ewangelickiej.

Pomimo tego opracowanie jest bardzo obiektywne, dalekie od nacjonalizmu i niemieckiego szowinizmu.

Dzieli się ono na trzy części:

Część I – Historia Solca i okolic do czasu zaboru pruskiego

 • Nazwa i herb miasta
 • Założenie miasta na prawie magdeburskim
 • Miasto do czasów zasiedlenia przez olędrów
 • Zakładanie wsi olęderskich w okolicach Solca
 • Czasy szwedzkie
 • Odbudowa wsi olęderskich i zasiedlanie Solca
 • Stosunki gospodarcze i prawne wsi olęderskich
 • Miasto i okolice w czasach upadku państwa polskiego

Część II – Pod panowaniem pruskim

 • Miasto i okolice podczas aneksji przez Prusy w latach 1772-1773
 • Solec i okolice do czasu Kongresu Wiedeńskiego
 • Historia miasta od 1815 do 1850 roku
 • Solec jako centrum handlu drewnem
 • Kościół i szkoła

Część III – Pod panowaniem polskim

Książkę uzupełnia 35 ilustracji.