Tag Archives: spółdzielczość mieszkaniowa

Piotr Skuczyński, Małgorzata Mielewska – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, 110-lecie

 

Piotr Skuczyński
Małgorzata Mielewska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,
110-lecie

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Świecie 2015

Sygnatura SIRr VIII/S-6

Przedstawiamy album podsumowujący 110-lecie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu powstała oficjalnie w 1905 roku, jeszcze w okresie zaboru pruskiego.

Jest jedną z najstarszych spółdzielni w Polsce obok Poznania, Tczewa, Torunia, Gniezna, Grudziądza, Rawicza i Leszna.

Działała pierwotnie pod nazwą „Stowarzyszenie Urzędników Budowy Domów – Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Członkowie spółdzielni wznieśli u jej zarania aż 9 budynków mieszkalnych z 53 mieszkaniami.

Autorzy książki Piotr Skuczyński i Małgorzata Mielewska dotarli do wielu cennych starych źródeł opisujących nieznane dotąd początki spółdzielni i jej losy w okresie międzywojennym i powojennym.

Książka jest przy tym bogato ilustrowana.

Na uwagę zasługuje wiele archiwalnych unikatowych fotografii, przedstawiających budynki spółdzielcze sprzed kilkudziesięciu lat.

Zachowało się również dużo zdjęć z lat 70-tych i 80-tych przedstawiających budowę wielkich osiedli mieszkaniowych.

Na Osiedlu Marianki w latach 1973-1992 wybudowano 53 bloki ze 2123 mieszkaniami.

Autorzy opisali również szeroko bogatą historię działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, której uwieńczeniem było wybudowanie Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”.

Księgę jubileuszową zamyka rozdział poświęcony obecnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Grzegorz Roczek – Od „Zagrody” do Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1920-2010

 

Grzegorz Roczek

Od „Zagrody” do Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Inowrocławiu

1920-2010

Wydawca:
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inowrocław 2011

Sygnatura SIRr VIII/I-20

Bogato ilustrowana historia Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu została wydana w związku z jubileuszem 90-lecia jej istnienia.

Działalność Spółdzielni obejmuje również inne miejscowości regionu: Dulsk, Gniewkowo, Janikowo, Janocin, Jezuicką Strugę, Kościelec, Kruszwicę, Pakość, Tuczno, Złotniki Kujawskie.

Kompendium wiedzy o Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczyna się już w XIX wieku.

W 1910 roku założono w Inowrocławiu stowarzyszenie „Gartenstadt-Genossenschaft” (Spółdzielnia Miasto Ogrodów).

W 1920 roku utworzono polską Spółdzielnię Mieszkaniową „Zagroda”.

Po wojnie powstały w Inowrocławiu kolejne spółdzielnie mieszkaniowe:
– 1958 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawianka”,
– 1959 – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa,
które w 1962 roku połączyły się w Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową.

W 1965 roku SM „Zagroda” i MSM połączyły się tworząc Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

W latach 70-tych nastąpił okres wielkiego budowania, którego skalę pokazują tabele zestawiające liczbę oddanych mieszkań w latach 1970-2009.

Opracowanie przedstawia również stan Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obecnie, związany z jej funkcją zarządcy nieruchomości, komputeryzacją administracji, internetową obsługą członków spółdzielni, budową nowoczesnego Biura Obsługi Mieszkańców, remontami i modernizacją budynków, działalnością kulturalno-oświatową, pracą na rzecz dzieci i seniorów.

Zaproszenie – Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

 

Nasze osiedla
Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

Konferencja naukowa

22 kwietnia 2017

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce.”

Konferencja organizowana jest przez:

  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu
  • Centrum Dialogu – Bibliotekę Diecezjalną w Toruniu
  • Książnicę Kopernikańską w Toruniu

Konferencja odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 9.00-18.00 w Centrum Dialogu przy placu bł. Stefana W. Frelichowskiego.

Przedmiotem obrad są zagadnienia związane z urbanistyką, architekturą mieszkalną, budownictwem mieszkaniowym i spółdzielczością mieszkaniową.