Tag Archives: średniowiecze

Next Page

Anna Koprowska-Głowacka – Legendy krzyżackie

 

Anna Koprowska-Głowacka

Legendy krzyżackie

Wydawnictwo Region

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/74

Anna Koprowska-Głowacka jest historykiem z wykształcenia i kolekcjonerem starych podań i legend z zamiłowania.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jej książek poświęconych Pomorzu, Kujawom i Ziemi Chełmińskiej.

1. Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2010.
2. Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Łukasz Salamon]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2011.
3. Legendy i podania z ziemi chełmińskiej / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2009.
4. Legendy krzyżackie / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Agnieszka Korfanty]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2014.

Antologia „Legendy krzyżackie” zawiera 90 legend.

Łączy je postać zakonnika rycerza w białym płaszczu z czarnym krzyżem.

Państwo Zakony Krzyżackiego istniało od 1226 do 1525 roku na terenie Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur.

Autorka zebrała stare średniowieczne legendy poświęcone krzyżakom.

To ważna lektura dla pomorskich i mazurskich regionalistów.

Mieszkańcy wielu miejscowości odkryją na kartach książki podania dotyczące ich rodzinnych miast.

Są wśród nich legendy z Bobrownik, Brodnicy, Chełmna, Chełmzy, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Radzik Dużych, Radzynia Chełmińskiego, Rywałdu, Sartowic, Torunia, Wąbrzeźna, Białej Góry, Bytowa, Człuchowa, Dzierzgonia, Gdańska, Gniewu, Grabiny-Zameczka, Lęborka, Malborka, Mezowa, Mikoszewa, Nowego Stawu, Osłonki, Podzamcza, Pomocy, Prabut, Przezmarku, Skaryszew, Zamku Kiszewskiego, Barcian, Bratian, Bryńska, Elbląga, Ełku, Grunwaldu, Kurzętnik, Lipnik, Lubawy, Łąk Bratiańskich, Pasłęka, Piszu, Ryna, Weklic i Węgorzewa.

Legendy szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży.

Książka ozdobiona jest rysunkami Agnieszki Korfanty.

Maciej Tamkun – Poczet władców Pomorza – Dynastia Sobiesławiców

 

Maciej Tamkun
(ilustracje i tekst)

Poczet władców Pomorza
Dynastia Sobiesławiców

Wydawnictwo Region
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Gdynia, Wejherowo 2015

Sygnatura SIRr IIIA/105

Maciej Tamkun jest malarzem i regionalistą kaszubskim.

Opisał historię pomorskiej dynastii książąt gdańskich, ale nie tylko.

Wszystkim biografiom towarzyszą portrety władców namalowane przez artystę.

Nie mamy więc do czynienia tylko ze zbiorem biogramów, jak w przypadku innych słowników.

To album z bardzo udanymi wizerunkami książąt, które pobudzają wyobraźnię czytelnika.

Dynastia Sobiesławiców rządziła Pomorzem Gdańskim od połowy XII wieku jako namiestnicy.

Założyciel dynastii Sobiesław zapisał się w dziejach ufundowaniem klasztoru w Oliwie.

W 1227 roku Świętopełk II Wielki ogłosił niezależność Księstwa Pomorskiego.

Poczet obejmuje 11 mężczyzn i 3 kobiety należące do dynastii.

Ostatnim władcą z rodu Sobiesławiców był Mściwój II – zmarły w 1294 roku.

Dziś władcy Pomorzan są chlubą mieszkańców Kaszub i ważnym ogniwem spajającym ich wspólnotę.

TEXTUS ET PICTURA – Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

 

TEXTUS ET PICTURA

Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń, 26-27 stycznia 2017

W dniach 26-27 stycznia miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (dalej: BUT) ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona średniowiecznym kodeksom rękopiśmiennym. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej na parterze BUT.

Kongres otworzył doktor Krzysztof Nierzwicki, dyrektor BUT, który powitał gości z całego kraju i omówił w skrócie ideę konferencji. Rozszerzenie przedmiotu obrad przedstawiły: profesor Elżbieta Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK (WSP UMK) i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska z WSP UMK.

Po oficjalnym zainaugurowaniu kongresu doktor Nierzwicki i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska rozpoczęli pierwszy tematyczny blok zatytułowany: „LIBER. Funkcje księgi średniowiecznej”. W jego ramach planowano trzy wystąpienia, ale ze względu na nieobecność jednego z prelegentów wysłuchano tylko dwóch referatów.

Poniżej zaprezentowane zostaną obydwa wystąpienia oraz dyskusja nad nimi.

W pierwszym z nich doktor Radosław Biskup z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (dalej: IHIA UMK) zaprezentował temat: „Tzw. formularz z Uppsali: funkcje średniowiecznej księgi formularzowej biskupstw pruskich”. Prelegent omówił kwestie datowania rękopisu, jego struktury oraz autorstwa. Przedstawił także funkcje formularza, który był prawdziwą skarbnicą wiedzy dla początkujących pisarzy. Biorąc pod uwagę to, że w 1422 roku uległa zniszczeniu kancelaria biskupów chełmińskich, obecność w księdze materiałów do badań nad ziemią chełmińska z pierwszej połowy XV wieku nadaje jej ogromnego znaczenia. Mając tego świadomość doktor Biskup wydał formularz z Uppsali w 109 zeszycie Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Oryginał dzieła podziwiać można na stronie Zakładu Historii Krajów Bałtyckich IHIA UMK (link: http://www.zhkb.umk.pl/ksiega_formularzowa.html).

W drugim wystąpieniu magister Paweł Mateusz Modrzyński z IHIA UMK przedstawił temat: „Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach”. Zebrani w sali mogli poznać rodzaje praw, jakimi posługiwano się na terenie państwa Zakonu. Autor omówił proces łączenia prawa rzymskiego, które studiowano, z prawem zwyczajowym – niemieckim, które stosowano. Modrzyński podał ciekawostkę, jaką był analfabetyzm wśród sędziów! To między innymi dla nich tworzono iluminowane kodeksy, porównane przez referenta do komiksów, gdzie przedstawiano scenki obrazujące wykroczenia i obowiązujące za nie kary. Inną ciekawostką było stosowania średniowiecznego prawa do początków XIX wieku!

Po wysłuchaniu dwóch wystąpień miała miejsce dyskusja. Słuchaczy interesowały sprawy popularności występowania ksiąg formularzowych w średniowieczu, czasu powstania tzw. formularza z Uppsali oraz jego nazwy. W odniesieniu do drugiego referatu, uwagę odbiorców przykuły dowody stosowania iluminowanych kodeksów w postępowaniu sądowym i skali posługiwania się średniowiecznym prawem do XIX wieku.