Tag Archives: stalinizm

Next Page

Skazani bez wyroku – Wspomnienia brodnickich Sybiraków

 

Skazani bez wyroku
Wspomnienia brodnickich Sybiraków

pod red. Piotra Grążawskiego i Jarosława Michałowskiego

Wydawca: Koło Związku Sybiraków w Brodnicy

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr XXXIIc/24

Lata wojny i okres powojenny przyniósł fale masowych deportacji Polaków na Syberię.

Również mieszkańcy Brodnicy od czasu wkroczenia do miasta wojsk radzieckich w styczniu 1945 roku stali sie ofiarami aresztowań i deportacji.

Deportowano wówczas na Syberię około 700 osób, z których połowa nie wróciła.

W 1989 roku powstało w Brodnicy koło Związku Sybiraków, do którego należy kilkadziesiąt osób.

Są one ofiarami wywózek  roku 1940, 1945 i lat 1951-1952.

W książce zebrano kilkadziesiąt wspomnień, poświęconych zesłańcom z Brodnicy:

 1. Józef Hildebrandt
 2. Jarosław Michałowski
 3. Leokadia Kaniecka
 4. Helena Dudalska
 5. Józef Sołocha
 6. Teresa Żelazna
 7. Dominik Szulc
 8. Janina Bukowska
 9. Jadwiga Samulewicz
 10. Stanisława Bartycha
 11. Eugeniusz Paluszkiewicz
 12. Henryka Korzeniewska
 13. Stanisław Wesołowski
 14. Bernadetta Kowalska
 15. Kazimierz Urnau
 16. Adam Zaniewski
 17. Maria Zaniewska
 18. Jan Czarnecki
 19. Romuald Plejer
 20. Helena Panter
 21. Janina Manelska
 22. Franciszek Łapkiewicz
 23. Piotr Grążawski

Książkę uzupełnia:

 • kalendarium,
 • wykaz osób deportowanych z Brodnicy i powiatu Brodnickiego w 1945 roku,
 • wykaz osób deportowanych z Kresów Wschodnich (późniejszych mieszkańców Brodnicy i powiatu)
 • wykaz ofiar zbrodni stalinowskich z powiatu brodnickiego

Marek Rzepa – Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach : rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Marek Rzepa

Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach
Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bydgoszcz – Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXIXa/46

W okresie PRL Polskie Radio było tworem całkowicie scentralizowanym, zarządzanym przez Dyrekcję Naczelną, całkowicie podporządkowaną władzom partyjnym i państwowym.

Rola Polskiego Radia była szczególnie ważna w okresie powojennym.

Włączono je wówczas w propagandowy system komunistyczny.

Marek Rzep przedstawił indoktrynacje społeczeństwa na przykładzie działalności bydgoskiej rozgłośni radiowej.

Najważniejsze zagadnienie dotyczy środków, metod i form propagandowych, z jakich korzystało regionalne radio w okresie stalinowskim.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

 1. Wprowadzenie
 2. Polityczno-prawne zasady działalności Polskiego Radia w latach 1944-1956
 3. Organizacja i struktura Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Polskiego Radia
 4. Rozgłośnia bydgoska w systemie politycznego i ideologicznego nadzoru
 5. Pomorska radiofonia w latach 1945-1948
 6. Propaganda bydgoskiej rozgłośni radiowej w latach 1949-1954
 7. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w okresie przełomu 1956 roku
 8. Podsumowanie
 9. Aneks
 10. Bibliografia

Podstawą źródłową rozprawy doktorskiej są materiały przechowywane w:

 • Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
 • Archiwum Zakładowym Polskiego Radia i Kujaw
 • Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
 • Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów i Zbiorów Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku- Delegatury w Bydgoszczy.

Wspomnienia toruńskich kombatantów

 

Wspomnienia toruńskich kombatantów

Toruń 2015

Sygnatura SIRr VIb/8-69

Antologia „Wspomnienia toruńskich kombatantów” została sfinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.

W książce zebrano wspomnienia dwunastu toruńskich kombatantów.

Są wśród nich żołnierze i cywile, którzy cierpieli i walczyli w imię patriotyzmu, wolności i miłości Ojczyzny.

Autorzy należą dziś do związków kombatanckich:

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Związek Sybiraków
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez II Rzeszą
 • Związek Inwalidów Wojennych
 • Związek Byłych Więźniów Politycznych.

Antologia składa się ze wspomnień następujących osób:

 1. Maria Irena Biedermann-Kowalewska pseudonim „Myszka”
 2. Irena Bruk
 3. Wiesław Dokowski
 4. Danuta Marta Jatczak z domu Monkiewiczówna
 5. Janusz Leydo pseudonim „Cord”, Batalion „Gustaw”, Komp. Harcerska
 6. Norbert Markowski
 7. Czesław Monkiewicz
 8. Andrzej Tomczak
 9. Kazimierz Wach
 10. Lesław Welker
 11. Jarosław Wolski
 12. Kazimiera Pasikowska-Zańczuk

Zaprezentowane wspomnienia poświęcone są:

 • po pierwsze okupacji niemieckiej, zbrojnemu ruchowi oporu, powstaniu warszawskiemu, robotom przymusowym, obozom koncentracyjnym
 • po drugie terrorowi stalinowskiemu, obozom pracy, więzieniom politycznym, wywózkom na Sybir, repatriacji