Tag Archives: statystyka

Next Page

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska – Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

 

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska

Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XV/51

Autorzy opracowania reprezentują Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurencyjność gospodarki jest ważnym elementem strategii województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurencyjność jest wręcz warunkiem sukcesu regionu.

Autorzy opracowania podjęli się analizy poziomu konkurencyjności województwa w trzech aspektach:

  • rozwoju gospodarki
  • rozwoju kapitału ludzkiego
  • rozwoju infrastruktury

Konkurencyjność gospodarczą przedstawiono na tle porównawczym.

Nasze województwo porównano z innymi polskimi województwami.

Powiaty i miasta na prawach powiatów porównano w obrębie regionu kujawsko-pomorskiego.

Miasta wojewódzkie porównano z wszystkimi miastami wojewódzkimi w Polsce.

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Robert John, Izabela Kiwak
Monika Kwiecińska-Zdrenka
Ewa Pawłowska

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych „Soma”

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXII/118

Publikacja stanowi raport końcowy z badania zamieszczonych w internecie ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Badanie obejmowało okres wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015.

Zostało wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Badanie przeprowadziła Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych „Soma” z Torunia.

Badanie objęło następujące portale ogólnopolskie:

  • Pracuj.pl
  • Praca.Gratka.pl
  • GazetaPraca.pl
  • Regiopraca.pl

Analiza ogłoszeń obejmowała poziom ogólny  i szczegółowy.

Zbadano strukturę ogłoszeń według zawodów, obszaru terytorialnego, branży.

Co więcej analiza objęła oczekiwania pracodawców wobec kandydatów, wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, warunki wynagrodzenia i zatrudnienia.

Świat w liczbach – 2013

belkaniebieska2

16112015Świat w liczbach – 2013
Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Wybór i opracowanie:
Jan Kądziołka,
Kazimierz Kocimowski,
Edward Wołonciej

Wydanie XX zmienione (2013)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XVII/E-22

belkaniebieska2

Seria „Świat w liczbach” jest źródłem najbardziej aktualnych danych statystycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i liceów.

Informacje te można wykorzystywać na lekcjach geografii, ale i innych przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie, astronomia, historia, przedsiębiorczość, ekologia.

Autorzy zebrali najnowsze dane opublikowane w opracowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu.

Książka zawiera ponad 300 tabel i 18 map.

Opracowanie dzieli się na dwie części: Świat i Polska.

Część pierwsza zawiera dane o Ziemi jako planecie, o ludności świata i warunkach życia, o światowej gospodarce, przemyśle, rolnictwie, rybołówstwie, leśnictwie, transporcie, handlu międzynarodowym.

Część druga poświęcona Polsce zawiera informacje o położeniu, powierzchni i ukształtowaniu geograficznym naszego kraju, o jego wodach i klimacie, dane na temat ochrony środowiska, ludności, zatrudnienia, wiadomości dotyczące finansów Polski, naszego przemysłu, gospodarki mieszkaniowej, szkolnictwa, kultury, łączności i turystyki, informacje o rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, transporcie i handlu zagranicznym Polski.

Książkę zamyka rozdział poświęcony podziałowi administracyjnemu Polski i poszczególnym województwom.

belkaniebieska2