Tag Archives: Stefan Wyszyński

Witold Konopka, Waldemar Rozynkowski – Na szlaku Prymasa Tysiąclecia – Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu

 

Witold Konopka,
Waldemar Rozynkowski

Na szlaku Prymasa Tysiąclecia

Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu

Instytut Wydawniczy „Pax”

Warszawa 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Wyszyński Stefan

Witold Konopka i Waldemar Rozynkowski zbadali działalność duszpasterską Prymasa Stefana Wyszyńskiego na Kujawach i Pomorzu w latach 1949-1981.

Stefan Wyszyński jako prymas Polski, ale również jako arcybiskup gnieźnieński wielokrotnie przebywał w regionie kujawsko-pomorskim.

Każdego roku składał tu po kilka i kilkanaście wizyt.

Okazje ku temu były rozmaite:
– wizytacje kanoniczne
– konsekracje i pogrzeby biskupów
– koronacje figur i obrazów
– święcenia kamieni węgielnych
– święcenia i konsekracje nowych kościołów
– kongresy maryjne
– kongresy różańcowe
– tygodnie soborowe
– konferencje adwentowe
– udzielanie sakramentu bierzmowania
– pobłogosławienie związku małżeńskiego
– uroczystości milenijne
– jubileusze parafii, seminariów, klasztorów, chórów
– uroczystości odpustowe

Wyróżnia się na tym tle internowanie Prymasa w klasztorze kapucynów w Rywałdzie Królewskim w 1953 roku.

Było to pierwsze jego miejsce uwięzienia, które trwało w sumie aż do 1956 roku.

Autorzy drobiazgowo opisali każdą wizytę, opierając się na dokumentach państwowych i kościelnych, materiałach prasowych, świadectwach świadków oraz na zapiskach samego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Monografię wzbogacają fragmenty homilii i przemówień wygłoszonych przez Prymasa.

Autorzy załączyli również do książki wiele archiwalnych fotografii.

Witold Konopka – Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu

belkaniebieska2

16062015

 

Witold Konopka

Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu
Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/136


Książka zawiera opis ośmiu wizyt Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, które odbył jako prymas w latach 1949-1969.

Witold Konopka przygotowując monografię odbył rozległą kwerendę w archiwach państwowych i kościelnych.

Wykorzystał również relacje prasy lokalnej: „Gazety Toruńskiej” i „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.

Autor opisał nie tylko przebieg wizyt, ale również przygotowania władz komunistycznych, które starały się sabotować uroczystości kościelne.

Stefan Wyszyński dwa razy odwiedził Toruń jeszcze przed wojną, zanim został prymasem.

W latach 1937-1938 prowadził rekolekcje wielkopostne w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Po II wojnie światowej odwiedził on Toruń 1 lutego 1949 roku w czasie drogi na ingres do Gniezna.

Drugi raz jako prymas Stefan Wyszyński był w Toruniu 13 lutego 1950 roku na pogrzebie biskupa łuckiego Piotra Szelążka.

Trzeci pobyt prymasa w Toruniu miał miejsce w dniach 1-2 lutego 1953 roku.

Stefan Wyszyński poświecił wówczas organy w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w klasztorze redemptorystów na Bielanach.

Czwarty raz prymas Wyszyński był w Toruniu wkrótce po swoim uwolnieniu –  21 grudnia 1956 roku, kiedy to w kościele na Podgórzu wygłosił konferencję adwentową.

Piąta wizyta kardynała Wyszyńskiego miała miejsce 3-4 wrześnią 1957 roku.

Była to wizytacja duszpasterska parafii na Rudaku, która tak jak cały lewobrzeżny Toruń przynależała do archidiecezji gnieźnieńskiej.

Po raz szósty prymas Wyszyński był w Toruniu w dniach 10-11 września 1966 roku.

Odbywały się wtedy w naszym mieście uroczystości milenijne.

Główne uroczystości odbywały się przed kościołem Chrystusa Króla na Mokrem.

Wzięło w nich udział ponad 50 tys. wiernych (według Służby Bezpieczeństwa 12-13 tys.).

Siódma wizyta kardynała Wyszyńskiego miała miejsce 1 października 1967 roku.

Dokonał on wówczas koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele redemptorystów na Bielanach.

Ostatnia – ósma wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się 12-13 września 1969 roku.

Prymas odbył wtedy wizytacje duszpasterską w parafii na Podgórzu, która przynależała do archidiecezji gnieźnieńskiej.

belkaniebieska2