Tag Archives: Strzelno

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom III

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego i Magdaleny Wilczek-Karczewskiej

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno-Kruszwica 2015

Sygnatura SIRr VIb/1-39t.3

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów Strzelna, Kruszwicy, Mogilna, Gąsawy

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich zaangażowaniu kontynuowane jest wydawanie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Do współpracy z wydawnictwem wciągnięto środowiska naukowe z Bydgoszczy, Inowrocławia, Poznania, Strzelna, Zielonej Góry.

Trzeci tom cyklu zawiera 9 artykułów naukowych:

1. Dariusz Karczewski, Stan badań i zasób źródłowy do dziejów Kruszwicy i Kujaw Nadgoplańskich (do końca XVIII wieku)

2. Dariusz Kurzawa – Patrocinia średniowiecznych kościołów w Kruszwicy

3. Joanna Karczewska – Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu

4. Janusz Bieniak – Urzędnicy kruszwiccy w średniowieczu

5. Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf – Próba lokalizacji kościoła św. Marii Magdaleny w Wyszogrodzie w świetle najnowszych badań archeologicznych

6. Marcin Woźniak – Szesnastowieczne kafle z murów kościoła pw. św. Mateusza w Gębicach na Kujawach

7. Marcin Danielewski – Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna

8. Paweł Politowski – Losy prof. Zygmunta Wyskota-Zakrzewskiego w czasie II wojny światowej w świetle jego korespondencji

9. Jacek Sech – Przeciwko nowej władzy. Przyczynek do strzeleńskiego epizodu działań oddziału „Wichury”.

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom II

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno 2009

Sygnatura SIRr VIb/1-39t.2

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejscowi historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów regionu.

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich staraniom rozpoczęto wydawanie w Strzelnie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Drugi tom cyklu zawiera 10 artykułów naukowych:

1. Marcin Danielewski – Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku

2. Bronisław Nowak – Wielkopolscy spadkobiercy Mościców ze Ściborza

3. Aleksander Jankowski – Niebiańskie źródła reguły Ordo Monasterii w programie ikonograficznym dekoracji ściennej drewnianego kościoła w Gąsawie

4. Daria Kurzawa, Dariusz Kurzawa – Rzeszynek – z dziejów nadgoplańskiej wsi

5. Ryszard Nowicki – Przyczynek do dziejów majątku lubostrońskiego. Intercyza przedślubna Marii Radziwiłłównej i Witolda Skórzewskiego z roku 1892

6. Rafał Budny – Zarys dziejów strzeleńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie zaboru pruskiego

7. Lidia Wakuluk – Materiały źródłowe do dziejów powiatu strzeleńskiego w latach 1919-1932

8. Paweł Politowski – Pułkownik Stanisław Wyskota Zakrzewski (1902-1986) – bohater z Kujaw

9. Jacek Sech – Jerzego Wojciecha Szulczewskiego listy i kartki do Antoniego Słowińskiego pisane. Korespondencja z lat 1962-1969

10. Zofia Zielińska – Muzyczne tradycje rodziny Żurowskich z Mogilna

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom I

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno 2007

Sygnatura SIRr VIb/1-39

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejscowi historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów regionu.

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich staraniom rozpoczęto wydawanie w Strzelnie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Pierwszy tom cyklu zawiera 12 artykułów naukowych

1. Marcin Woźniak – Grzechotka z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Czerniaku koło Strzelna

2. Jarosław Kozłowski – Nietypowy pochówek szkieletowy na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czerniaku, gm. Mogilno

3. Marcin Wiewióra – Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie klasztoru w Mogilnie w latach 1999-2001

4. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – Kres na początku Drogi. Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie (XII-XIX wiek)

5. Witold Brzeziński – Kujawskie koligacje wielkopolskich rodzin możnowładczych w późnym średniowieczu (Na przykładzie dziedziców Wąsoszy i Szubina oraz Świdwów Szamotulskich)

6. Paulina Arent – Klasztor mogileńskich benedyktynów w okresie komendy

7. Dariusz Karczewski – Skład osobowy klasztoru norbertanek w Strzelnie w dobie kasaty (1773-1837)

8. Dariusz Kurzawa – Zamek w Kruszwicy w świetle najnowszych badań (zarys problematyki)

9. Rafał Budny – Stowarzyszenie Katolickich Nauczycieli Wielkiego Księstwa Poznańskiego w „Kartkach z mojego życia” Piotra Palińskiego (1892-1896)

10. Jacek Sech – Szkolnictwo polskie w Strzelnie w czasach zaboru pruskiego 1815-1918. W stulecie strajku szkolnego

11. Tomasz Łaszkiewicz – Mniejszość niemiecka w powiecie mogileńskim w latach 1919-1939

12. Tomasz Kawski – Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg