Tag Archives: święci i błogosławieni

Previous Page · Next Page

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski – Chcę zostać świętym przez modlitwę

 

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Chcę zostać świętym przez modlitwę

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB / Frelichowski

W książce zamieszczono Modlitwy słowami bł. ks. Wincentego Frelichowskiego oraz Litanię do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Opracowania dokonali bp Józef Szamocki, ks. Krzysztof Badowski, s. Joanna Grodzicka, dk. Waldemar Rozynkowski.

Wśród modlitw znajdziemy:

 • Modlitwę o wierność i wytrwanie w kapłańskiej posłudze
 • Modlitwę do Ducha Świętego
 • Modlitwę o dar wiary
 • Modlitwę w utrapieniu
 • Modlitwę skruszonego
 • Modlitwę przed spowiedzią
 • Modlitwę ofiarowania się Bogu
 • Modlitwę przyjęcia Jezusa
 • Modlitwę o pokorne serce
 • Modlitwę o dar milczenia
 • Modlitwę o dobrą śmierć
 • Modlitwę dziękczynną za rodziców
 • Modlitwę o powołanie kapłańskie

Waldemar Rozynkowski – Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

 

Waldemar Rozynkowski

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB / Frelichowski

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Książka  „Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)” to spotkanie z bł. ks. Frelichowskim, które odbywa się poprzez lekturę jego tekstów oraz świadectwa osób, które znały go osobiście.

Opracowanie otwiera opis domu rodzinnego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

Szczególnie ciekawe są wspomnienia jego siostry Marcjanny.

Kolejno poznajemy rozwój duchowy błogosławionego od bycia ministrantem, poprzez działalność w harcerstwie, naukę w seminarium w Pelplinie.

Opowieść wzbogacają fragmenty „Pamiętnika” ks. Frelichowskiego.

Po święceniach ks. Stefan Wincenty Frelichowski pełnił posługę wikariusza w Wejherowie, a od lata 1938 roku w Toruniu.

Tu zastała go wojna i aresztowanie w październiku 1939 roku.

Trafił do obozu w Stutthofie, potem w Sachsenhausen pod Berlinem, w końcu do Dachau.

Poniósł śmierć 23 lutego 1945 roku, gdy opiekował się więźniami chorymi na tyfus.

Książkę kończy Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Milena Kindziuk – Jerzy Popiełuszko : biografia

 

Milena Kindziuk

Jerzy Popiełuszko.
Biografia

Wydawnictwo Znak

Kraków 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Popiełuszko 

Dr Milena Kindziuk jest adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest autorką wielu bestsellerowych książek:

 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko , Warszawa 2009
 • Świadek prawdy : życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010
 • Matka Świętego : poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012
 • Matka papieża : poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013

Najnowsza biografia bł. ks. Jerzego Popiełuszki zawiera nowe fakty i nieznane dokumenty, zdjęcia i wypowiedzi świadków.

Autorka opisuje również cuda i uzdrowienia, jakie wciąż dokonują się za sprawą męczennika.

Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 1984 roku odbiło się szerokim echem na całym świecie.

Jest on jednym z najbardziej znanych współczesnych męczenników.