Tag Archives: Świecie

Next Page

Informator turystyczny powiatu świeckiego – pod redakcją Michała Binieckiego

 

Informator turystyczny powiatu świeckiego

Praca zbiorowa pod redakcją
Michała Binieckiego

Wydawnictwo: „Gedeon Media”
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Świeciu

Świecie 2016

Sygnatura SIRr XIII/147

„Informator turystyczny powiatu świeckiego” podzielony jest na trzy części.

Część I zawiera ogólne informacje na temat powiatu.

Autorami poszczególnych tekstów są Maria Pająkowska-Kensik, Wojciech Sławomir Wilkowski, Józef Malinowski, Michał Biniecki, Marcin Wasilewski, Daniel Siewert, Lidia Dobrowolska.

Poznamy jego specyfikę etnograficzną, gdyż obejmuje zarówno Bory Tucholskie jak i Kociewie.

Dowiemy się o historii ziemi świeckiej.

Poznamy szlaki turystyczne biegnące na terenie powiatu.

Wśród nich są szlaki piesze oraz szlaki kajakowe.

Zapoznamy się z ofertą dla osób aktywnych, uprawiających żeglarstwo, nordic walking, jeździectwo czy paralotniarstwo.

Osobny rozdział poświęcony jest turystyce rowerowej.

Szeroko zaprezentowano Wdecki Park Krajobrazowy – jego florę i faunę, ale również i znajdujące sie tam zabytkowe hydroelektrownie.

Z informatora dowiemy się również o położonych na obszarze powiatu świeckiego zespołach ogrodowych i pałacowych.

Część II informatora zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu świeckiego.

Swoje prezentacje mają tu:

 1. Gmina Bukowiec
 2. Gmina Dragacz
 3. Gmina Drzycim
 4. Gmina Jeżewo
 5. Gmina Lniano
 6. Gmina Nowe
 7. Gmina Osie
 8. Gmina Świecie
 9. Gmina Świekatowo
 10. Gmina Pruszcz
 11. Gmina Warlubie

Są to informacje praktyczne na temat historii gmin, ośrodków zdrowia, zabytków, walorów przyrodniczych, tras turystycznych, gastronomi i kulinariów, noclegów, hoteli usług agroturystycznych, warsztatów samochodowych.

Część III informatora zawiera dokładne mapy wszystkich gmin.

Informator jest bardzo kolorowy i bogato ilustrowany.

Piotr Skuczyński, Małgorzata Mielewska – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, 110-lecie

 

Piotr Skuczyński
Małgorzata Mielewska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,
110-lecie

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Świecie 2015

Sygnatura SIRr VIII/S-6

Przedstawiamy album podsumowujący 110-lecie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu powstała oficjalnie w 1905 roku, jeszcze w okresie zaboru pruskiego.

Jest jedną z najstarszych spółdzielni w Polsce obok Poznania, Tczewa, Torunia, Gniezna, Grudziądza, Rawicza i Leszna.

Działała pierwotnie pod nazwą „Stowarzyszenie Urzędników Budowy Domów – Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Członkowie spółdzielni wznieśli u jej zarania aż 9 budynków mieszkalnych z 53 mieszkaniami.

Autorzy książki Piotr Skuczyński i Małgorzata Mielewska dotarli do wielu cennych starych źródeł opisujących nieznane dotąd początki spółdzielni i jej losy w okresie międzywojennym i powojennym.

Książka jest przy tym bogato ilustrowana.

Na uwagę zasługuje wiele archiwalnych unikatowych fotografii, przedstawiających budynki spółdzielcze sprzed kilkudziesięciu lat.

Zachowało się również dużo zdjęć z lat 70-tych i 80-tych przedstawiających budowę wielkich osiedli mieszkaniowych.

Na Osiedlu Marianki w latach 1973-1992 wybudowano 53 bloki ze 2123 mieszkaniami.

Autorzy opisali również szeroko bogatą historię działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, której uwieńczeniem było wybudowanie Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”.

Księgę jubileuszową zamyka rozdział poświęcony obecnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Wojciech Wilkowski – Krzyżacka polityka osadnicza i lokacyjna w ziemi świeckiej, człuchowskiej i tucholskiej

 

Wojciech Wilkowski

Krzyżacka polityka osadnicza i lokacyjna
w ziemi świeckiej, człuchowskiej i tucholskiej

Świecie 2015

Sygnatura VIb/4-46

Monografia Wojciecha Wilkowskiego jest pokłosiem jego pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Recenzentem opracowania jest prof. dr hab. Maksymilian Grzegorz.

Autor podjął się zadania syntetycznego ujęcia krzyżackiej polityki osadniczej i lokacyjnej na Pomorzu Gdańskim.

W tym celu konieczne było odtworzenie sieci osadniczej w czasach zakonnych i obowiązującego wówczas stanu prawnego.

Wojciech Wilkowski omówił również przyczyny i skutki akcji lokacyjnej, wyjaśnił politykę Zakonu wobec posiadaczy wsi, przedstawił rozkład zaludnienia.

Autor poświecił wiele miejsca lokacyjnym przekształceniom osad prawa polskiego na osady prawa chełmińskiego (odmiany niemieckiego prawa magdeburskiego).

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów:

 1. Przemiany prawne i gospodarcze w południowych i południowo-zachodnich komturstwach Pomorza Gdańskiego
 2. Prawo polskie i niemieckie na Pomorzu Gdańskim
 3. Sieć osadnicza i sytuacja prawna osad w komturstwach południowych i południowo-zachodnich Pomorza Gdańskiego
 4. Lokacje miast

Do książki dołączona jest mapa „Sieć osadnicza komturstw świeckiego, człuchowskiego i tucholskiego w latach 1309-1454”.