Tag Archives: szpitalnictwo

Previous Page

Marek G. Zieliński – Szpital Powiatowy w Chełmnie 1914-2014

 

Marek G. Zieliński

Szpital Powiatowy w Chełmnie
1914-2014

Wydawca:
Szpital Powiatowy w Chełmnie
Wydawnictwo ZET Wrocław

Chełmno 2014

Sygnatura SIRr XXVI/21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie uczcił jubileusz 100-lecia Szpitala Powiatowego okolicznościowym pamiątkowym wydawnictwem.

Szpital wybudowano według projektu Wilhelma Winklera.

Pierwszym dyrektorem szpitala został dr Georg Meillefert.

W książce „Szpital Powiatowy w Chełmnie” omówiono sylwetki kolejnych dyrektorów szpitala.

Dowiemy się z niej, jakie zabiegi wykonywano w szpitalu, jak zwiększała się liczba pacjentów i lekarzy, jak rozbudowywano budynki szpitalne.

Szpital przeżył dramatyczne chwile w czasie II wojny światowej, kiedy to został spalony i znacznie zniszczony.

Katastrofalną sytuację pogłębiła epidemia duru brzusznego i plamistego, jaka wybuchła latem 1945 roku.

W szpitalu pracował wówczas tylko jeden lekarz – jego dyrektor dr Bronisław Osiecki.

Wielką rolę w funkcjonowaniu szpitala odgrywały siostry miłosierdzia, które jednak z przyczyn politycznych usunięto ze szpitala w 1965 roku.

W książce opisano również organizacje, personel i dzieje poszczególnych oddziałów szpitala, aż do dnia obecnego.

Publikacja zawiera bardzo dużo cennych i unikalnych informacji.

Są to wiadomości bardzo dobrze udokumentowane w zasobach archiwum szpitala, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i w Toruniu, w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej, w publikacjach prasowych z początków XX wieku.

Księga jubileuszowa bogata jest też w fotografie, ilustrujące przeszłość i teraźniejszość Szpitala Powiatowego w Chełmnie.

S. Katarzyna Żaneta Sztylc – Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946-2006

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

S. Katarzyna Żaneta Sztylc

Prowincja Toruńska Zgromadzenia
Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946-2006

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Skrzypczyk

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXXIV/124

 

Prezentowana publikacja stanowi rozprawę doktorską autorki.

S. Katarzyna Żaneta Sztylc opisała dzieje jednego z największych w Polsce zgromadzeń zakonnych, ze szczególnym uwzględnieniem prowincji toruńskiej.

Stowarzysze Sióstr pw. Najświętszego Serca Jezusa dla Pielęgnacji Opuszczonych Chorych powstało w Nysie na Śląsku w 1842 roku.

 

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały.

Rozdział I – Geneza i rozwój struktur Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
Rozdział ma charakter wstępny.
Autorka przedstawia w nim genezę zgromadzenia, przybliża sylwetkę bł. Marii Luizy Merkert i innych współzałożycielek, omawia organizację zgromadzenia.

Rozdział II – Powstanie i rozwój prowincji toruńskiej (do 1973 r. pomorskiej)
W rozdziale znajdziemy informację na temat początków działalności sióstr elżbietanek w Toruniu, która sięga 1886 roku.
Przed wojną siostry prowadziły w naszym mieście ambulatoria, przedszkola i przytułek dla starców.
W 1946 roku przeprowadzono nowy podział terytorialny zgromadzenia.
W jego wyniku powstała prowincja pomorska, złożona z części domów prowincji królewieckiej i poznańskiej.
Autorka bardzo dokładnie omawia funkcjonujące w okresie PRL-u placówki zgromadzenia.

Rozdział III – Członkinie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincji Toruńskiej
i ich formacja
W rozdziale przedstawiono dane o liczebności zgromadzenia oraz o represjach władz komunistycznych wobec sióstr.

Rozdział IV – Działalność Prowincji Toruńskiej w latach 1946-2006
Siostry elżbietanki prowadziły przede wszystkim działalność pielęgnacyjno-opiekuńczą w ambulatoriach, szpitalach i domach opieki społecznej.
Prowadziły do 1949 roku cztery własne szpitale w Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim
i Tucholi.
Kolejnym obszarem funkcjonowania zgromadzenia była działalność wychowawcza, prowadzona w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i przedszkolach.
Władze pozbawiły siostry szpitali i przedszkoli, wobec czego zajęły się one też katechizacja
i praca w parafiach.

100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu – Marian Łysiak

Polecamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Łysiak

100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu 1910-2010

Opracowanie graficzne: Monika Pest

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXVI/18

 

Marian Łysiak to wybitny badacz dziejów toruńskiej służby zdrowia.
W Informatorium dostępne są jego wcześniejsze publikacje:
– Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945, Toruń 2001 – sygnatura SIRr IIIA/45
– Chirurgia toruńska w zarysie, Toruń 2006 – sygnatura SIRr XXVI/19
– Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku, Toruń 2009 – sygnatura SIRr IIIA/85

Najnowsza książka Mariana Łysiak poświęcona jest Szpitalowi Miejskiemu  w Toruniu, który został otwarty 4 maja 1910 roku, jako szpital Zgromadzenia Sióstr Diakonisek.

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów:

  1. Początki szpitalnictwa toruńskiego
  2. Publiczny Szpital Miejski w Toruniu (1920-1939)
  3. Szpital Miejski w czasie II wojny światowej
  4. Szpital Miejski w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w początkach transformacji
  5. Specjalistyczny Szpital Miejski nowym wyzwaniem w III Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Programy profilaktyczne Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
  7. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w jubileuszowym roku 2010
  8. Kadra Szpitala Miejskiego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
  9. Kalendarium
  10. Po latach pracy… Refleksje lekarzy, byłych pracowników Szpitala Miejskiego w Toruniu

Pracę uzupełnia 16 aneksów oraz 150 rycin.