Tag Archives: Szwecja

Previous Page · Next Page

Wizyta w Ratuszu

belkaniebieska2

01072016

 

Wizyta w Ratuszu

 

25 maja tego roku wybraliśmy się na zwiedzanie wystaw w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W trakcie oglądania eksponatów naszą uwagę przykuł obraz nieznanego autora podpisany jako: „Oblężenie Rygi przez Karola XII szwedzkiego w 1701 r.” o numerze MT/M/84/SN.

 

Już sam tytuł wydaje się być podejrzany, gdyż tytułowe wydarzenie nie miało miejsca.

Ryga była wówczas w szwedzkim posiadaniu i Karol nie mógł jej oblegać.

W 1701 roku miasto próbował bezskutecznie zdobyć elektor saski Fryderyk August I, a Karol przybył Rydze z pomocą.

W bitwie nad rzeką Dźwiną 9/19 lipca 1701 roku Szwedzi pobili najeźdźców, uwalniając miasto od zagrożenia.

 

01072016-1

 

Po zwycięskim starciu Karol przystąpił do oblężenia Dünamünde, twierdzy u ujścia Dźwiny do morza.

Czy na obrazie widzimy scenę ukazującą to wydarzenie?

Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć na następnym poście.

 

01072016-2

belkaniebieska2

Dr Mariusz Balcerek – Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku – streszczenie wystąpienia

belka

str1

 

Dr Mariusz Balcerek

Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku

Streszczenie wystąpienia
s. 9-10

W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

 

 

 

str2Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
III Międzynarodowy Kongres Naukowy
Streszczenia wystąpień
Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.
Redakcja naukowa: Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2015

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – organizator III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, przygotował na jej otwarcie tom ze streszczeniami wystąpień uczestników.

Wkrótce również pełne teksty referatów zostaną wydane drukiem.

Wystąpienie dr Mariusza Balcerka na temat „Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku”, poświęcone było niewyjaśnionemu i spornemu dotąd problemowi uformowania szyku bojowego przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

belka

Dr Mariusz Balcerek – Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka Dahlberga

belka

21102014-1

 

Dr Mariusz Balcerek

Polskie szyki wojenne
w ordre de b
ataille
Eryka Dahlberga

Miscellanea Historico-Archivistica

Tom XXI – 2014

s. 93-108

 

 

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

„Miscellanea Historico-Archivistica” to czasopismo naukowe, recenzowane i punktowane, wydawane od 30 lat przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

W najnowszym roczniku ukazał się artykuł „Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka Dahlberga” pióra dr Mariusza Balcerka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Eryk Dahlberg to XVII-wieczny szwedzki inżynier wojskowy, który pozostawił po sobie kilkaset rysunków przedstawiających szyki wojskowe (ordre de bataille) stosowane w bitwach XVII stulecia w Europie.

Wśród tych szkiców jest również kilka przedstawiających szyki wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Autor artykułu studiował osobiście zawartość „Albumu Dahlberga” w czasie kwerendy w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie.

Dr Balcerek szczegółowo przeanalizował ordre de bataille, na których Dahlberg przedstawił ustawienie wojsk polsko-litewskiech:
– w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 r.
– w czasie bitwy pod Kirchholmem w 1605 r.
– w czasie walk polsko-szwedzkich o Pomorze w lat 1628-1629
– w czasie bitwy pod Żarnowem w 1655 r.
– w czasie bitwy pod Gołębiem w 1656 r.
– w czasie bitwy pod Nyborgiem w 1659 r.

Opisane w artykule przedstawienia szyków wojskowych armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, były dotąd szerzej nie znane polskim historykom wojskowości.

Co szczególnie cenne autor zilustrował swój tekst, dołączając do niego kolorowe reprodukcje omawianych ordre de bataille.

belka