Tag Archives: Szwedzi

Next Page

Dr Mariusz Balcerek – Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku

Dr Mariusz Balcerek

Polacy w armii Karola IX w bitwie
pod Kircholmem 27 IX 1605 roku

Zapiski Historyczne

Tom 78 – Rok 2013

Zeszyt 3

s. 93-104

 

Miło nam poinformować, że w najnowszym zeszycie Zapisek Historycznych ukazał się artykuł naszego kolegi dr Mariusza Balcerka pod tytułem „Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku”.

Ustalenia swoje autor oparł na kwerendzie źródłowej przeprowadzonej w sztokholmskich Riksarkivet i Krigsarkivet.

Z artykułu dowiedzieć się można, ile chorągwi piechoty polskiej i węgierskiej służyło w armii szwedzkiej, jaka była ich liczebność, kim byli ich dowódcy, jakie pozycje mogły zajmować podczas bitwy pod Kircholmem.

Bardzo ceny dla historyków wojskowości jest dołączony do publikacji aneks źródłowy.

Stanowi go przechowywany w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie „Regestr piechotny Węgrów i Polaków” z 1603 roku.

Spis piechoty wymienia z imienia i nazwiska wszystkich żołnierzy i oficerów oraz podaje wysokość otrzymywanego przez każdego z nich żołdu.

Dr Mariusz Balcerek zaproponował również wyjaśnienie zagadki, w jaki sposób Polacy mogli znaleźć się w szeregach szwedzkiej armii.

Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po pełny tekst artykułu, rzucającego nowe światło na obraz bitwy pod Kircholmem.

Dzięki najnowszym badaniom ustalenia historyków odchodzą od wyidealizowanego stereotypu bitwy, co więcej odkrywane są nieznane dotąd fakty na temat, który wydawał się już zupełnie wyjaśniony.

 

Dr Mariusz Balcerek – Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

Dr Mariusz Balcerek

Ordre de Bataille
armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

s. 27-62

[w:]
Do szarży marsz, marsz…

Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Toruń 2013

 

 

Do szarży marsz, marsz…
Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Pod redakcją Aleksandra Smolińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Projekt okładki: Tomasz Jaroszewski

Toruń 2013

 

Uprzejmie informujemy, że artykuł naszego kolegi dr Mariusza Balcerka otwiera najnowszy tom studiów z dziejów kawalerii „Do szarży marsz, marsz…”.

Dr Mariusz Balcerek specjalizuje się w dziejach nowożytnej wojskowości.

Studium „Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.” poświęcone jest rozwikłaniu zagadki, jaką w dalszym ciągu stanowi liczebność, skład i szyk wojsk szwedzkich i polsko-litewskich w czasie słynnej bitwy.

Artykuł opiera się na starannej kwerendzie przeprowadzonej w archiwach szwedzkich:
– Stockholm – Riksarkivet
– Stockholm – Krigsarkivet

Publikacja podzielona została na cztery części:
1. Liczebność i skład armii Karola IX
2. Liczebność i skład armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza
3. Szyk armii Karola IX
4. Szyk armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza

Dzięki dotarciu do szwedzkich źródeł autorowi udało się w końcu dokładnie określić skład i liczebność armii Karola IX.

Badania autora przyniosły odkrycie faktu, że w wojsku Karola IX służyły również polskie oddziały – nie należały one bynajmniej do jazdy, ale były to oddziały piechoty.

Dokładna analiza składu wojska polsko-litewskiego, potwierdziła konieczność dalszych badań nad ustaleniem charakteru i wielkości wielu z tych oddziałów.

Autor wyjaśnił również, co było kluczem do zwycięstwa hetmana Chodkiewicza nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.

Hetman ustawił swą armię nie w jednym, ale w dwóch szykach.

To właśnie nowatorskie ustawienie, przemieszanie formacji piechoty i oddziałów jazdy, połączenie siły ognia i ataku husarii całkowicie zaskoczyło Szwedów.

 

Mariusz Balcerek – Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

Mariusz Balcerek

Narodziny Polskich Inflant
Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

s. 125-138

[w:]
Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie
Redakcja: Wojciech Walczak, Karol Łopatecki

Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

http://www.repcyfr.pl/dlibra
Projekt okładki Izabela Kabacińska
Białystok 2012

 

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Mariusz Balcerek opublikował swój kolejny artykuł pod tytułem: „Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627”.

Artykuł ukazał się w zbiorze materiałów stanowiących pokłosie międzynarodowej konferencji „Inflanty Polskie: historia
i dziedzictwo” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński
i Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Krakowie w listopadzie 2010 r.

 

Artykuł poświęcony jest walkom oddziałów polsko-litewskich z wojskami szwedzkimi,
które pod wodza Gustawa II Adolfa zmierzały do dokończenia podboju całych Inflant
i zabezpieczenia swych zdobyczy.

Kulminacją walk okazała się bitwa pod Walmozją 17 stycznia 1626 roku, która zakończyła się porażką Rzeczypospolitej.

Szwedom udało się nawet rok później 4 października 1627 roku zdobyć Dyneburg, ale na szczęście dla Litwy Szwedzi po spaleniu miasta wycofali się na zachód, ograniczając się do obrony linii Dźwiny i swoich dotychczasowych zdobyczy w Inflantach.