Tag Archives: Towimor

Sierpień nad Wisłą i Drwęcą – Wojciech Polak

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Sierpień nad Wisłą i Drwęcą.
Strajki i protesty w Toruniu
i województwie toruńskim
latem 1980 r.

Wojciech Polak

Projekt okładki: Piotr M. Rogalski

Oficyna Wydawnicza FINNA


Gdańsk 2010

Sygnatura SIRr VIb/9-46

Autor opisuje przebieg strajków i protestów sierpniowych w Toruniu i w dawnym województwie toruńskim.

Szczegółowo został omówiony przebieg strajków w „Towimorze”, „Apatorze”, Warmie” i innych zakładach regionu.

Omówiona została też katastrofa kolejowa pod Otłoczynem, która miała również wpływ na wydarzenia w regionie.

Scharakteryzowano szeroko działania Służby Bezpieczeństwa, mające na celu przeciwdziałanie strajkom.

Książkę oparto przede wszystkim na materiałach archiwalnych pochodzących z Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor dotarł również do szczególnie wartościowej kolekcji dokumentów i zapisków ze strajku w toruńskim „Towimorze”, zgromadzonej przez Jadwigę Pietrusę z Ciechocinka.

Wykorzystano w końcu informacje zebrane podczas rozmów i wymiany korespondencji z uczestnikami ówczesnych wypadków.