Tag Archives: Tuchola

Next Page

Dla ludzi, dla miasta i regionu : Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi 1963-2013

 

Hanna Glama
Maria Olick
Joanna Edwarczyk

Dla ludzi, dla miasta i regionu
Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
1963-2013

Wydawca: MEANDER

Tuchola 2013

Sygnatura SIRr XXIXa/45

Książka została wydana z okazji 50-tej rocznicy utworzenia Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Wydawnictwo okolicznościowe poświęcone jest historii Borowiackiego Towarzystwa Kultury, jego działalności wydawniczej oraz działaniom na polu edukacji regionalnej.

Publikacja składa się z trzech tekstów:

 • Hanna Glama, Maria Olick – Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi w życiu społeczności lokalnej 1963-2013
 • Joanna Edwarczyk – Działalność czasopiśmiennicza Borowiackiego Towarzystwa Kultury
 • Maria Olick – By Mała Ojczyzna nie była pustosłowiem. Rola Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi w edukacji regionalnej lokalnego społeczeństwa

Borowiackie Towarzystwo Kultury położyło wielkie zasługi dla rozpropagowania haftu kaszubskiego w jego odmianie tucholskiej i borowiackiej.

Organizuje się kursy haftu, konkursy hafciarskie, kluby hafciarek.

Wśród wielu form działalności Towarzystwa wyróżnić należy organizację Wystaw Sztuki Ludowej i towarzyszące im Biesiady Twórców.

Osiągnięciem Towarzystwa było również powołanie tucholskiego kabaretu „Zajączek”.

Za sprawą Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi są organizowane konkursy fotograficzne.

Towarzystwo jest też pomysłodawcą tucholskich plenerów artystycznych.

Członkowie Towarzystwa organizują również święto patronki Tucholi – św. Małgorzaty.

Borowiackie Towarzystwo Kultury wydawało i wydaje szereg periodyków i jednodniówek.

Wśród nich są:

 • Tucholanin
 • Borowiackie Wieści
 • Zapiski Tucholskie
 • Posłaniec świętej Małgorzaty
 • Na bulwy czas

W końcu członkowie Towarzystwa prowadzą warsztaty dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów poświęcone kulturowemu dziedzictwu Borów Tucholskich.

Współpracują w tym względzie ze szkołami, przedszkolami, muzeum, biblioteką i domem kultury.

Józef Basta – Tuchola i… Basta

belkaniebieska2

16112016

 

Józef Basta

Tuchola i… Basta

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Tuchola 2014

SIRr VIII/Tu-13

belkaniebieska2

Album został wydany z inicjatywy burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.

Józef Basta jest znanym tucholskim fotografikiem.

Od kilkudziesięciu lat dokumentuje życie miasta, jego mieszkańców, zabytki i krajobrazy.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jego albumów.

 

1. 50 lat obchodów Dni Borów Tucholskich : „Przyjeżdżajcie! Las was powita”/ [zespół red. Elżbieta Bukowska et al. ; zdjęcia i dokumenty archiwalne ze zbiorów Józefa Basty et al.]. – Tuchola : Miejska Biblioteka Publiczna ; Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2009.
2. Sztuka ludowa w Borach Tucholskich / Wanda Szkulmowska ; [fot. Józef Basta et al. ; tł. na j. niem. Jan Szkulmowski]. – Wyd. 3, zm. – [Toruń] : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Tuchola ; Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”, 2007.
3. Tuchola i… Basta / Józef Basta ; [tekst Krystyna Osowicka ; tł. na jęz. niem. Marcin Basta, tł. na jęz. ang. Paweł Pilarski]. – Tuchola : na zlec. Miejska Biblioteka Publiczna ; [Toruń] : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, [2014].
4. Zabytki architektury i budownictwa Ziemi Tucholskiej / Józef Basta [fot.] ; Jerzy Szwankowski [przedm.]. – Tuchola : na zlec. Miejskiej Biblioteki Publicznej ; Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2006.

 

Album honorujący postać tucholskiego fotografa zaczyna się od kilku słów wstępu autorstwa Krystyny Osowickiej poświęconych biografii Józefa Basty oraz jego fotograficznej pasji.

Józef Basta przez 12 lat pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Tuchola.

Od przejścia na emeryturę 25 lat temu oddał się całkowicie fotografii.

Ma na swoim koncie fotografie robione z pokłady helikoptera czy z wysięgnika wozu strażackiego.

Ma na swoim koncie wiele wystaw i nagród w konkursach fotograficznych.

Jego zdjęcia wykorzystane zostały w kilkudziesięciu publikacjach poświęconych  Tucholi.

belkaniebieska2

Tuchola – Od pradziejów do współczesności

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Tuchola
Od pradziejów do współczesności

Praca zbiorowa pod redakcją:
Włodzimierz Jastrzębski,
Jerzy Szwankowski

Projekt okładki:
Justyna Więckiewicz

 

 


W ydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO
ht
tp://www.wydawnictwologo.bydgoszcz.eu/

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
http://www.mbp.tuchola.pl/

Bydgoszcz – Tuchola 2010

Sygnatura SIRr VIII/Tu-11

 

 

Polecamy monumentalne naukowe opracowanie historii Tucholi.

Autorami tekstów są naukowcy związani z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Pomorską
w Słupsku.

Okazją do wydania monografii była 725 rocznica pierwszej udokumentowanej
wzmianki o Tucholi.

W 1287 roku arcybiskup Jakub Świnka dokonał konsekracji tutejszego kościoła parafialnego.

Dzieje Tucholi podzielono chronologicznie na osiem części:

 1. prof. dr hab Jacek Woźny
  Tuchola i okolice w najdawniejszych czasach
 2. prof. dr hab Maksymilian Grzegorz
  Tuchola i ziemia tucholska na tle polskiego średniowiecza
 3. prof. dr hab Andrzej Groth
  W czasach rzeczypospolitej (1466-1772) i początki pruskiego panowania (1772-1815)
 4. dr Jerzy Szwankowski
  Tuchola w latach 1815-1920
 5. prof. dr hab Zdzisław Biegański
  Tuchola w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939)
 6. prof. dr hab Włodzimierz Jastrzębski
  Tuchola w latach 1939-1945
 7. dr Tomasz Kawski
  Tuchola i okolice w latach 1945-1989
 8. prof. dr hab Jacek Knopek
  Tuchola w Trzeciej Rzeczypospolitej