Tag Archives: Twierdza Toruń

Next Page

Janusz Pokrzywnicki – Przyczółek Mostowy

 

Janusz Pokrzywnicki

Przyczółek Mostowy

Atlas Twierdzy Toruń
Zeszyt 10

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/32z.10

Jest to już dziesiąta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

 • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
 • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
 • zeszyt 3 – Fort Jakuba
 • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
 • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
 • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń
 • zeszyt 7 – Fort IX – Bolesław Chrobry
 • zeszyt 8 – Fort IV – Żółkiewski
 • zeszyt 9 – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń
 • zeszyt 10 – Przyczółek Mostowy

Polecamy opracowanie dziejów projektowania i budowy Przyczółka Mostowego – największego powierzchniowo dzieła Twierdzy Toruń.

Co więcej do dzisiaj zachowały się prawie wszystkie jego elementy składowe.

Niestety źródła kartograficzne i dokumentacja budowy przyczółka są niedostateczne.

Źródłem ilustracji zawartych w Atlasie jest zasób kartograficzny Geheimes Staatsarchive Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Najstarszy zachowany projekt Przyczółka pochodzi z 1824 roku.

Przyczółek był stopniowo rozbudowywany i modernizowany przez cały XIX wiek.

W atlasie znalazły się 42 ilustracje z planami, przekrojami, widokami, fotografiami, mapami i projektami Przyczółka Mostowego i jego elementów składowych.

Janusz Pokrzywnicki – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń

 

Janusz Pokrzywnicki

Początki Pruskiej Twierdzy Toruń

Atlas Twierdzy Toruń
Zeszyt 9

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/32z.9

Jest to już dziewiąta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

 • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
 • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
 • zeszyt 3 – Fort Jakuba
 • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
 • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
 • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń
 • zeszyt 7 – Fort IX – Bolesław Chrobry
 • zeszyt 8 – Fort IV – Żółkiewski
 • zeszyt 9 – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń

Opracowanie „Początki Pruskiej Twierdzy Toruń” otwiera opis koncepcji, projektowania i początkowego okresu budowy Twierdzy Toruń od 1815 do 1837 roku.

Drugą część książki stanowią Memoriały Sztabu Generalnego Prus dotyczące Twierdzy Torun z lat 1815-1831.

Zostały one niedawno odnalezione przez dr. hab. Grzegorza Podrucznego w zbiorach Staatsbibliothek w Berlinie.

Tłumaczenia relacji dokonał Marcin Wichrowski.

Uzupełnia je fragment opracowania generała Karla Wilhelma Grolmana szefa Sztabu Generalnego Prus z 1816 roku, który dotyczy obrony Torunia.

Trzecią część opracowania stanowi 26 barwnych map i planów, pochodzących z Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, które ilustrują budowę Twierdzy Toruń w 1. połowie XIX wieku.

Do atlasu dołączono również plan oblężenia Torunia w 1813 roku ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojenno-Historycznego w Moskwie.

Andrzej Nieuważny – Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego – Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

 

Andrzej Nieuważny

Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego
Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXV/63

Dr Andrzej nieuważny był wieloletni pracownikiem Zakładu Historii XIX wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W  2009 roku został odznaczony we Francji Orderem Palm Akademickich za zasługi w popularyzowaniu historii Francji.

Był wybitnym specjalistą w zakresie epoki napoleońskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

 • Czasy napoleońskie 
 • Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona 
 • My z Napoleonem 
 • Wielka wojna w małym mieście, Boje o Tczew w lutym 1807 roku

Dysertacja „Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego” oparta jest na gruntownej kwerendzie odbytej w archiwach rosyjskich i francuskich.

Zasadnicza osia rozprawy jest obrona Torunia wiosną 1813 roku przez wojska generała gubernatora Jean Poitevin – francuskiego inżyniera wojskowego.

Garnizon miasta liczył zaledwie 4661 żołnierzy – przede wszystkim Niemców.

Najsilniejszą jednostką, broniąca Torunia przed Rosjanami była bowiem, licząca 4146 ludzi, bawarska 2 brygada piechoty majora Friedricha von Zollera.

Pomnik Bawarczyków stoi dziś w Toruniu na rogu ul. Bawarczyków i ul. Legionów.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów:

Rozdział 1
Sytuacja wojskowa w Księstwie Warszawskim na początku 1813 r.
Wejście armii rosyjskiej na teren Księstwa.
Ruch głównej armii ku środkowej Wiśle i Kaliszowi.

Rozdział 2
Ruch na zachód rosyjskiej 3 Armii Zachodniej.
Zajęcie Bydgoszczy i Poznania.
Ostateczny odwrót Wielkiej Armii za Odrę.

Rozdział 3
Napoleońska twierdza Toruń 1806-1813

Rozdział 4
Blokada twierdzy toruńskiej – luty – 7 kwietnia 1813 r.

Rozdział 5
Oblężenie regularne i kapitulacja twierdzy toruńskiej, 8-18 kwietnia 1813 r.

Rozdział 6
Rosjanie w twierdzy toruńskiej w latach 1813-1815