Tag Archives: Tygodnik Toruński

Tygodnik Toruński 1924-1939

belkaniebieska2

tygtor1

 

Tygodnik Toruński był wydawany przez Magistrat miasta Torunia.

W latach 1924 – 1939 wielokrotnie zmieniał swa nazwę.

Całość dostępna jest w Informatorium.

Sygnatura SIRr II/6

 

belkaniebieska2

1924 – 1927

Tygodnik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia i Wydziału Powiatowego powiatu Toruńskiego.

1927 – 1929

Orędownik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia

1929 – 1933

Ogłoszenia Magistratu Miasta Torunia

1933 – 1933

Ogłoszenia Zarządu Miasta Torunia

1934 – 1939

Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu

belkaniebieska2

tygtor2

Źródło: Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Pierwszy numer „Tygodnika Toruńskiego” ukazał się 5 stycznia 1924 roku.

Zarząd miasta Torunia, tak jak i wiele innych miast w okresie międzywojennym, rozpoczął wydawanie własnego organu urzędowego.

Publikowane w nim były wszystkie przepisy i rozporządzenia miejskie.

Czytelnicy „Tygodnika Toruńskiego” mogli zapoznać się z informacjami na temat składu osobowego Magistratu, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Publikowano protokoły z posiedzeń Magistratu, Rady Miejskiej, komisji miejskich, komunikaty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, wiadomości z Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, informacje z Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu, ogłoszenia urzędowe Wydziału Powiatowego powiatu toruńskiego, komunikaty Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Toruniu.

Ukazywały się również reklamy i nekrologi.

Podawano również aktualne informacje z życia miasta.

Przykładem może być wiadomość o otwarciu Ksiąznicy Miejskiej :

Z Książnicy miejskiej im. Kopernika w Toruniu

Dnia 10. grudnia ub. r. odbyła się w Toruniu uroczystość poświęcenia i otwarcia dla czytelników „Książnicy miejskiej im. Kopernika”. Książnica została utworzona w r. ub. z okazji 450 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika z połączenia Biblioteki Gimnazjalnej w r. 1594 powstałej, Biblioteki Miejskiej, dawniej Radzieckiej, z księgozbiorami Tow. Naukowego w Toruniu i Tow. Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst. Zbiory „Książnicy” zwierają około 100.000 tomów, są największą biblioteką publiczną naukową Województwa Pomorskiego i wyróżniają się doborem najkompletniejszym w państwie polskiem dzieł z zakresu historji Pomorza i Torunia.

„Książnica miejska im. Kopernika” jest otwarta codziennie z wyjątkiem niedziel i świat od godz. 9.30 do 12 rano i od 4 do 7.30 wieczorem.

(Tygodnik Toruński, 1924, nr 1, s. 4-5)

belkaniebieska2

Osobliwością tygodnika był dział nieurzędowy.

Były w nim zamieszczane rozmaite artykuły, rozprawki i szkice poświęcone przeszłości Torunia.

150otwartaksieganiebieska1924, nr 2-3-4-5-6-7-8-9
Helena Steinbornowa – Garść wspomnień z dni wkroczenia wojsk polskich do Torunia w roku 1920

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 2-3-4-5 -6-7-8-9-10-11-12-13
Reasumcya Ordinaciey szlachetnego magistratu miasta Thorunia o szatach, ślubach, weselach, chrzcinach, y pogrzebach. Rewidowana y ogłoszona dnia d. (1) Lipca P.M. DCCXXII – Z edycji toruńskiej oficyny Jana Nicolai wydał Zygmunt Mocarski

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 8
Witold Zechenter – Ratusz (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 9
Witold Zechenter – Świety Jan (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 10-11-12, 14
J. Stadniczeńko – Przedstawienie „Króla Lira” w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 13
Witold Zechenter – Świety Jakób (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 14
Ks. Alfons Mańkowski – Marjan Jaroczyński

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 15
Ks. Alfons Mańkowski – „Wszechbrat Bracki”. Notatka Bibliograficzna

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 16
W.J. – Notatki obyczajowe

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 17
Ks. Władysław Łęga – urna przedhistoryczna z rysunkami

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18
Witold Zechenter – Grający Flisak w dziedzińcu ratuszowym (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18
Karol Izdebski – Wodotrysk Flisaka (wiersz)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18-19, 23-24-25, 28
Zygmunt Mocarski – Kalendarze toruńskie

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 19
Śp. Dr. Wojciech Krajewski (wspomnienia pośmiertne)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 20-21-22
X. Alfons Mańkowski – Ignacy Danielewski (1829-1907). Szkic biograficzno-literacki

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 26
Stanisław Dąbrowski – Portret toruński Strobla

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 27
Zygmunt Mocarski – Młodzieńczy wiersz Fryderyka Skarbka

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 29
X. Alfons Mańkowski – Antoni Grabowski (1857-1921)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 30, 33, 35-36-37-38-39
J. Stadniczeńko – Pamiętnik naszego teatru

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 31-32
X. Alfons Mańkowski – Gazeta Toruńska (1867-1921)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 34, 40-41
Zygmunt Mocarski – Z okolicznościowej poezji toruńskiej

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 40-41
Franciszek Sołtysiak, Antoni Antczak – W obronie granic Pomorza

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 41
Józef Wybicki – Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok ś.p. Henryka Sienkiewicza do kraju

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 42-43-44-45-46-47-48-49
Stanisław Tync – Sekretarz toruński Jan Sachs – patrjota polski

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 49
T. Lipczyński – Odpis protokołu pierwszego posiedzenia Tow. Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 50-51
1925, nr 1-2-3
Fryderyk Skarbek – Karnawał w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 52
Stanisław Dąbrowski, Wystawa pomorskiego przemysłu ludowego w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 4-5
Kazimierz Sochaniewicz – Rewindykowana księga ławnicza miasta Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 4
W piątą rocznicę wkroczenia wojsk polskich do Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 6-7-8-9
Stanisław Tync – Echa działalności Stanisława Konarskiego w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 8
Antoni Lange 0 Mikołaj Kopernik [wiersz]

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 10-11
Zygmunt Mocarski – Druki toruńskie XVI wieku

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 12-13
Marjan Sydow – Pięćsetlecie Dybowa

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 14-15-16-17
Natalis Sulerzycki – Pobyt w szkołach toruńskich od roku 1810 do 19

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 14
Ks. Biskup Klunder w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Stanisław Tync – Toruński „Ojciec zadżumionych” (obrazek z przeszłości)

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18
Prof. Łęgowski – Historja Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18
Handel i przemysł w Toruniu ongiś i dziś

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 22
Poświęcenie pomnika wojewody Łaszewskiego

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 27
Z pobytu parlamentarzystów angielskich

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52
1926, nr 1
Janusz Królikowski – Polska wystawa rolnicza i przemysłowa w Toruniu z r. 1874

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 31
Z pobytu min. Raczkiewicza

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 34-35
Pierwsze manewry Wojska Polskiego

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 44
Parlamentarzyści francuscy w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 51-52
Jubileusz Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1925

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 1
Przemówienie prezesa Tow. Naukowego ks. Alfonsa Mańkowskiego, wygłoszone na uroczystej akademji w dniu 17. grudnia br. [1925]

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 2-3-4-5-6, 8-9, 11, 13, 15-16-17, 19
1927, nr 13
Historja Bractwa Strzeleckiego w Toruniu – przetłumaczył i uzupełnił Tadeusz Janowski

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 8
Prezydent Rzeczypospolitej w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 10
Ś.p. Józefat Jankowski

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 11
Hołd zwłokom śp. Arcybiskupa Cieplaka

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 11
Pogrzeb wiceprezydenta miasta Torunia śp. Józefata Jankowskiego

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 22
Hejnał Toruński

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 24-25-26, 28-29-30-31
Józef Ruchniewicz – Toruń w życiu Chopina

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 27
Profesor dr. Ignacy Mościcki prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 34-35-36-37
Bolesław Rediger – Jan Matejko w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 38-39
Tadeusz Mikulski – „Gazeta Toruńska” i Henryk Rzewuski (w 60 rocznicę zgonu)

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 40-41-42-43
Stanisław Dąbrowski – Dawne kołatki toruńskie

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 46
(rn) – „Tygodnik Toruński” (Z ruchu regjonalistycznego) – wyciąg z „Kurjera Poznańskiego z dnia 5 .11. 1926 r.

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 4, 6
Stanisław Dąbrowski – Jan Jakób Brauner toruński sztycharz i kartownik XVIII wieku

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 7
Tadeusz Mikulski – „Wiadomości Literackie” Gazety Toruńskiej w latach 1868-1869

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 8
Tadeusz Mikulski – Kornela Ujejskiego wiersz o Koperniku

 

belkaniebieska2

26 marca 1927 roku ukazał się ostatni numer „Tygodnika Toruńskiego”

Zastąpił go „Orędownik Toruński. Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia”

Zmiana nazwy oznaczała znikniecie z jego łamów części nieurzędowej.

 

oredownik-torunski2

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

„Orędownik Toruński. Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia”

1/9 kwietnia 1927

6 lipca 1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-magistratu-miasta-torunia3

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Magistratu miasta Torunia”

13 lipca 1929

23 grudzień 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-zarzadu-miejskiego-torunia4

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Zarządu miasta Torunia”

22 lipca 1933

23 grudnia 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-zarzadu-miejskiego-w-toruniu5

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu”

5 stycznia 1934

24 sierpnia 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

belkaniebieska2