Tag Archives: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ryszard Pujszo – Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Ryszard Pujszo

Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRr IIIA/112

Ryszard Pujszo – autor opracowania jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Jednocześnie był trenerem sekcji judo na uczelni.

Ma za sobą karierę wyczynowego judoki w BKS „Polonia”.

Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy, uczestnikiem Mistrzostw Świata i Akademickich Mistrzostw Świata.

Treningi judo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywały się już w 1972 roku.

Sama sekcja judo powstała w 1976 roku.

Ryszard Pujszo opracował kilkadziesiąt biogramów dawnych i obecnych studentów – judoków, którzy związani byli z bydgoską akademią.

Niektórzy z nich odnosili sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy w Akademickich Mistrzostwach Świata.

W książce opisano sylwetki zarówno zawodników, jak i trenerów.

Biografie ukazane są na szerokim tle historycznym i sportowym.

Mowa jest o historii judo na świecie, w Polsce i na Uniwersytecie.

Opisano rolę judo w rekreacji ruchowej, ale wspomniano też o sukcesach naukowych studentów, trenujących judo.

Osobny rozdział poświęcono judokom, którzy zasłynęli z osiągnięć na polu działalności kulturalnej, artystycznej i medialnej.

Nie zapomniano również o byłych judokach – dziś pracownikach naukowych Uniwersytetu.

20 lat Biologii w Bydgoszczy – pod redakcją Haliny Ratyńskiej

 

20 lat Biologii w Bydgoszczy

pod redakcja Haliny Ratyńskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXI/107

„20 lat Biologii w Bydgoszczy” jest księgą jubileuszową, poświęconą studiom biologicznym na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Książkę otwiera artykuł Haliny Ratyńskiej, przedstawiający sylwetkę profesora Józefa Banaszaka – twórcy Biologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kierunek biologia uruchomiono dla studentów w roku akademickim 1993/1994.

Kolejny artykuł Józefa Banaszaka opisuje historie powstania najpierw Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, potem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Janusz Banaszak jest też autorem tekstu na temat współczesnego Instytutu Biologii Środowiska.

Instytut Biologii Eksperymentalnej opisał Jarosław Burczyk.

Badania przeprowadzone przez biologów z UKW na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiła Barbara Kieliszewska-Rokicka.

Ewa Wachowiak, Monika Bykowska i Zofia Ostrowska opisały działalność naukową studentów  w Kole Naukowym Przyrodników i Kole Naukowym Biologii Molekularnej.

Ewa Wachowiak przybliżyła sylwetki absolwentów kierunku Biologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Księgę jubileuszową zamykają obszerne biogramy zawodowe pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych w latach 1993-2013.

Uzupełnieniem monografii są dołączone do książki pamiątkowe fotografie.