Tag Archives: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Next Page

70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-2016

 

70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-2016

Redakcja: Maciej Serowaniec, Karolina Rokicka-Murszewska, Krzysztof Kucharski 

Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. „Dom Organizatora”

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIa/ 83

Wydział Prawa i Administracji uczcił jubileusz 70-lecia swego istnienia godną tej okazji księgą pamiątkową.

Historię wydziału opisał prof. Stanisław Salmonowicz we wstępnym rozdziale „Uwagi na siedemdziesięciolecie”.

Autorami pozostałych tekstów są dr Piotr Chrzczonowicz, Krzysztof Kucharski, Karolina Rokicka-Marszewska, dr Maciej Serowaniec i Joanna Lilianna Panek.

Kolejny rozdział przedstawia zarys historii Katedr i Zakładów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji.

Następnie przedstawiono działalność naukowo-dydaktyczną Wydziału.

Całość zamyka rozdział poświęcony władzom Wydziału Prawa i Administracji UMK w latach 1945-2016.

Księga pamiątkowa jest bardzo obszerna i pełna fotografii.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Wspomnienia absolwentów 1945-2017

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wspomnienia absolwentów

Pod redakcją Izabeli Walczyk i Wojciecha Streicha

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIa/82

Jest to już czwarty tom wspomnień absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / [oprac. red. Wojciech Streich i Izabela Walczyk]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Zofia Chyła-Bełkot [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon trzeciego konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Izabela Walczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon czwartego konkursu ogłoszonego w 2014 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / pod red. Izabela Walczyk, Wojciech Streich. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Książka zawiera teksty, które są plonem czwartego konkursu ogłoszonego w 2014 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK.

Tom składa się z kilkunastu wspomnień wspomnień:

Cecylia Iwaniszewska – Jesienne wspomnienia. Barbara, Krystyna, Zofia

Maria Mameła – Wspomnienie o prof. Zofii Abramowiczównie 

Zofia Królicka-Różańska – Moi mistrzowie

Elżbieta Wiśniewska – Grupa Toruńska 

Henryka Gnatowska, pseud. „UTA” – Rzecz o pewnym lichtarzu 

Henryka Gnatowska, pseud. „UTA” – Rzecz o pewnej lekturze 

Antoni Olszewski – 40-lecie inicjatywy polarnej Instytutu Geografii i Studenckiego Koła Naukowego Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Adam Anastaziuk – Marzec 1968 r. na UMK

Adam Anastaziuk – UMK w studenckiej anegdocie 

Bogumiła Klemp-Dyczek – Trenerzy. Wspomnienia o pracownikach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK w Toruniu z lat 1972–1983 

Wanda Rusiecka – Navigare necesse est, vivere non est necesse. Klub Morski 

Roman Robaczewski – Urszula Twardy (1941–2014) 

Wspomnienia uczestników studenckiej grupy wyprawowej po 40 latach (1974/1975–2014/2015) 

Artur Anuszewski – Spitsbergen 1974/1975 

Jan Leszkiewicz – I Toruńska Wyprawa Polarna, Spitsbergen 1975. Organizacja wyprawy

Andrzej S. Majewicz – Toruńska Wyprawa Polarna, Spitsbergen 1975, czyli co zapamiętałem po 40 latach 

Kazimierz Sendobry – Szanowny Panie Doktorze!

Wiktor P. Szczepanik – I Toruńska Wyprawa Polarna 

Łukasz Wronkowski – Bogata, przebogata jest karta osiągnięć…

Wspomnienia pozakonkursowe

Zofia Abramowiczówna – Wspomnienie o Leokadii Małunowiczównie 

Roman T. Marchwiński – Profesor Andrzej Tomczak we wspomnieniach z lat studenckich

Całość uzupełniają załączone na końcu książki zdjęcia i ilustracje.

Ditta Baczała – Kim pan jest, mistrzu? : toruński czworobok pedagogiczny

 

Ditta Baczała

Kim pan jest, mistrzu?
Toruński czworobok pedagogiczny

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kraków 2016

Sygnatura SIRr XXXIIc/13

Dr hab. Ditta Baczała jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2014 roku przeprowadziła ona wywiady z trójką wybitnych profesorów UMK związanych z pedagogiką: Zbigniewem Kwiecińskim, Aleksandrem Nalaskowskim i Andrzejem Wojciechowskim.

Czwarty wywiad z profesorem Ryszardem Borowiczem nie odbył się z powodu przedwczesnej śmierci profesora.

W miejsce wywiadu w książce znalazły się wspomnienia pozostałych profesorów o osobie i dorobku zmarłego.

W książce profesor Ditta Baczała opublikowała wiec trzy wywiady ze swoimi mistrzami i nauczycielami akademickimi.

Wywiady maja podobny układ – składają się z trzech części: szkoła, osoba, świat.

Bohaterami książki są twórcy toruńskiej i polskiej pedagogiki, którzy od kilkudziesięciu lat swoją działalnością teoretyczną i praktyczną pomnażali dorobek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Profesor Zbigniew Kwieciński jest uznanym w Polsce socjologiem edukacji i pedagogiem.

Profesor Aleksander Nalaskowski zajmuje się pedagogiką twórczości, teorią szkoły i pedeutologią, był wielokrotnym dyrektorem Instytutu Pedagogiki i dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Profesor Andrzej Wojciechowski jest artystą rzeźbiarzem, współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, współtworzył pedagogikę specjalną na UMK pod hasłem „pedagogiki obecności”.

Profesor Ryszard Borowicz był socjologiem, specjalizował się w pedagogice społecznej, socjologii młodzieży, edukacji oraz wsi.