Tag Archives: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Next Page

Cezary Dobies – Herbert w Toruniu : miasto i mistrz

 

Cezary Dobies

Herbert w Toruniu
Miasto i mistrz

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Herbert

Cezary Dobies jest poetą i pisarzem mieszkającym na stałe w Paryżu.

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka z jego książek:

1 – Artur Majka : malarstwo z motywem myśli / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.

2 – Herbert w Toruniu : miasto i mistrz / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika © copyright 2018.

3 – Herbert w Toruniu : przewodnik po latach 1947-1951 dla turystów poezjojęzycznych / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Tako cop. 2008. 

4 – Łańcuch : myśli powiązane / Cezary Dobies ; [rys. Artur Majka]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016. 

5 – Lęki i leki : trzynaście wierszy i sto siedemdziesiąt aforyzmów / Cezary Dobies ; [rys. Artur Majka]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013. 

6 – Portret okienny z chleba / Cezary Dobies. – Toruń : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2001.

Monografia „Herbert w Toruniu” poświęcona jest czterem latom życia Zbigniewa Herberta, które spędził w Toruniu.

W latach 1947 – 1951 studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Przeniósł się do Torunia po dwóch latach nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prawo wykładano wówczas w Harmonijce.

Wykłady dla studentów prawa z filozofii prowadził prof. Henryk Elzenberg, który został mistrzem poety.

Herbert po ukończeniu prawa, kontynuował dalej naukę na kierunku filozofia.

Filozofię wykładano w Collegium Maius przy Fosie Staromiejskiej.

W 1950 roku wykłady profesora Elzenberga zostały zawieszone przez władze komunistyczne.

Poeta ostatni rok filozofii dokończył na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie studiów Herbert pisał wiersze, opowiadania, eseje.

Był częstym gościem w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 37, gdzie mieszkał prof. Elzenberg.

Książka „Herbert w Toruniu” ma dwóch bohaterów – Zbigniewa Herberta i Henryka Elzenberga.

Poznajemy również powojenny Toruń oraz nowozałożony Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Herbert do końca Żucia nazywał Henryka Elzenberga swoim mistrzem.

Ich przyjaźń trwała do śmierci profesora w 1967 roku.

Książkę uzupełniają  dokumenty z archiwum UMK.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018 – wspomnienia

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018
Wspomnienia

pod redakcją Piotra Jaworowskiego i Włodzimierza Karaszewskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIa/85b

Książka została wydana ku uczczeniu jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Książkę otwiera wstęp historyczny zawierający rys dziejów Wydziału.

Następnie przypomniano historię budowy nowego gmachu Wydziału.

Część druga książki zawiera wspomnienia pierwszych studentów i absolwentów wydziału.

Swoimi wspomnieniami podzielili się Janusz Gawron, Bożena Mancewicz primo voto Karol, Elżbieta Żukowska-Stelmach i Włodzimierz Karaszewski.

Część trzecia książki zawiera biogramy zmarłych pracowników Wydziału.

Wśród wspominanych znaleźli się:

 1. Stanisław Leszek Bagdziński
 2. Jerzy Bień
 3. Włodzimierz Brzezin
 4. Zbigniew Cieśliński
 5. Janusz Czarnek
 6. Kazimierz Czyżniewski
 7. Marek Drewiński
 8. Waldemar Goettig
 9. Witold Jarzembowski
 10. Tadeusz Kisielewski
 11. Roman Kiżuk
 12. Ryszard Kukier
 13. Alfred Kulwicki
 14. Jerzy Liczkowski
 15. Alfons Mykaj
 16. Zygmunt Narski
 17. Władysław Radzikowski
 18. Roman Radzikowski
 19. Tomasz Skąpski
 20. Kazimierz Sokołowski
 21. Irena Staszkiewicz
 22. Jerzy Tomala
 23. Alicja Tylenda
 24. Lech Urliński
 25. Elżbieta Zielińska
 26.  Zygmunt Zieliński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018 – wizerunek naukowy i dydaktyczny

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018
Wizerunek naukowy i dydaktyczny

pod redakcją Sławomira Sojaka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIa/85a

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi badania naukowe na temat gospodarki oraz kształci studentów na bazie najnowszych osiągnięć i rozwiązań praktycznych.

Monografia Wydziału rozpoczyna się od rozdziału poświęconego jego historii, strukturze organizacyjnej i pracownikom Wydziału.

Dalej wymieniono uprawnienia naukowe i akredytacyjne wydziału w zakresie przewodów doktorskich i habilitacji przyznawania godności doktora honoris causa.

Przedstawiono również ofertę dydaktyczna Wydziału, kierunki i programy kształcenia, certyfikaty jakości kształcenia, absolwentów.

Obszernie omówiono oferowane przez Wydział studia podyplomowe.

Przedstawiono bibliotekę wydziałową i wydawane na wydziale periodyki naukowe.

Opisano międzynarodowa współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, międzynarodowe projekty badawcze, konferencje i sympozja.

Najobszerniejszą część monografii stanowi prezentacja poszczególnych Katedr, ich początków i organizacji, oferty dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej.

Przedstawiono jeszcze kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału, pracowników aktualnie zatrudnionych i biogramy byłych pracowników.

Wspomniano również o studenckim ruchu naukowym i kołach naukowych.

Osobny rozdział poświęcono społecznej odpowiedzialności Wydziału.

Monografię kończy omówienie konkursów organizowanych dla uczniów szkół średnich.

Książkę dopełnia kalendarium wydarzeń 1968-2018.