Tag Archives: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Previous Page · Next Page

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Wspomnienia absolwentów 1945-2017

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wspomnienia absolwentów

Pod redakcją Izabeli Walczyk i Wojciecha Streicha

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIa/82

Jest to już czwarty tom wspomnień absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / [oprac. red. Wojciech Streich i Izabela Walczyk]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Zofia Chyła-Bełkot [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon trzeciego konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Izabela Walczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon czwartego konkursu ogłoszonego w 2014 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / pod red. Izabela Walczyk, Wojciech Streich. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Książka zawiera teksty, które są plonem czwartego konkursu ogłoszonego w 2014 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK.

Tom składa się z kilkunastu wspomnień wspomnień:

Cecylia Iwaniszewska – Jesienne wspomnienia. Barbara, Krystyna, Zofia

Maria Mameła – Wspomnienie o prof. Zofii Abramowiczównie 

Zofia Królicka-Różańska – Moi mistrzowie

Elżbieta Wiśniewska – Grupa Toruńska 

Henryka Gnatowska, pseud. „UTA” – Rzecz o pewnym lichtarzu 

Henryka Gnatowska, pseud. „UTA” – Rzecz o pewnej lekturze 

Antoni Olszewski – 40-lecie inicjatywy polarnej Instytutu Geografii i Studenckiego Koła Naukowego Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Adam Anastaziuk – Marzec 1968 r. na UMK

Adam Anastaziuk – UMK w studenckiej anegdocie 

Bogumiła Klemp-Dyczek – Trenerzy. Wspomnienia o pracownikach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK w Toruniu z lat 1972–1983 

Wanda Rusiecka – Navigare necesse est, vivere non est necesse. Klub Morski 

Roman Robaczewski – Urszula Twardy (1941–2014) 

Wspomnienia uczestników studenckiej grupy wyprawowej po 40 latach (1974/1975–2014/2015) 

Artur Anuszewski – Spitsbergen 1974/1975 

Jan Leszkiewicz – I Toruńska Wyprawa Polarna, Spitsbergen 1975. Organizacja wyprawy

Andrzej S. Majewicz – Toruńska Wyprawa Polarna, Spitsbergen 1975, czyli co zapamiętałem po 40 latach 

Kazimierz Sendobry – Szanowny Panie Doktorze!

Wiktor P. Szczepanik – I Toruńska Wyprawa Polarna 

Łukasz Wronkowski – Bogata, przebogata jest karta osiągnięć…

Wspomnienia pozakonkursowe

Zofia Abramowiczówna – Wspomnienie o Leokadii Małunowiczównie 

Roman T. Marchwiński – Profesor Andrzej Tomczak we wspomnieniach z lat studenckich

Całość uzupełniają załączone na końcu książki zdjęcia i ilustracje.

Ditta Baczała – Kim pan jest, mistrzu? : toruński czworobok pedagogiczny

 

Ditta Baczała

Kim pan jest, mistrzu?
Toruński czworobok pedagogiczny

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kraków 2016

Sygnatura SIRr XXXIIc/13

Dr hab. Ditta Baczała jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2014 roku przeprowadziła ona wywiady z trójką wybitnych profesorów UMK związanych z pedagogiką: Zbigniewem Kwiecińskim, Aleksandrem Nalaskowskim i Andrzejem Wojciechowskim.

Czwarty wywiad z profesorem Ryszardem Borowiczem nie odbył się z powodu przedwczesnej śmierci profesora.

W miejsce wywiadu w książce znalazły się wspomnienia pozostałych profesorów o osobie i dorobku zmarłego.

W książce profesor Ditta Baczała opublikowała wiec trzy wywiady ze swoimi mistrzami i nauczycielami akademickimi.

Wywiady maja podobny układ – składają się z trzech części: szkoła, osoba, świat.

Bohaterami książki są twórcy toruńskiej i polskiej pedagogiki, którzy od kilkudziesięciu lat swoją działalnością teoretyczną i praktyczną pomnażali dorobek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Profesor Zbigniew Kwieciński jest uznanym w Polsce socjologiem edukacji i pedagogiem.

Profesor Aleksander Nalaskowski zajmuje się pedagogiką twórczości, teorią szkoły i pedeutologią, był wielokrotnym dyrektorem Instytutu Pedagogiki i dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Profesor Andrzej Wojciechowski jest artystą rzeźbiarzem, współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, współtworzył pedagogikę specjalną na UMK pod hasłem „pedagogiki obecności”.

Profesor Ryszard Borowicz był socjologiem, specjalizował się w pedagogice społecznej, socjologii młodzieży, edukacji oraz wsi.

Anna Supruniuk, Mirosław Adam Supruniuk – Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Wilno i Lwów w Toruniu

 

Anna Supruniuk,
Mirosław Adam Supruniuk

Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wilno i Lwów w Toruniu

Ze wspomnieniem Józefa Szudego 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIa/81

Książka poświęcona jest pionierskim czasom tworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Był to okres entuzjazmu i przyjaźni miedzy przybyszami z Wilna i Lwowa.

W tej atmosferze kwitło życie kulturalne, naukowe i towarzyskie.

Rok 1945 oznaczał koniec okropności wojny i obiecywał nowy początek.

Książka obejmuje okres budowania Uniwersytetu do końca 1948 roku.

Rok ten przyniósł już jednak koniec autonomii szkół wyższych i upolitycznienie nauki polskiej.

Książka składa się z kilkudziesięciu szkiców poświęconych początkom Uniwersytetu.

Przeczytamy między innymi o studentach, profesorach, transportach repatriantów, inauguracji, rektorze Kolankowskim, Bibliotece Uniwersyteckiej, obserwatorium w Piwnicach, Święcie 3 Maja, budynkach uniwersyteckich, powojennym Toruniu.