Tag Archives: Wąpielsk

Jerzy Siemiątkowski – senator – ziemianin

Fotografia: Album – skorowidz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego. Kadencja 1935/1940, Kraków 1936, s. 238 ; Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa ; identyfikator oai:www.sbc.org.pl:3742 ; oryginał: Biblioteka Śląska, Katowice, 99092 III

 

 

Jerzy Siemiątkowski

herbu Jastrzębiec

19 XI 1889 – 25 III 1974

Jerzy Siemiątkowski urodził się w Wąpielsku, którego to majątku był dziedzicem.

Majątek liczył 463 hektary i był jednym z najlepiej prowadzonych w powiecie rypińskim.

W 1928 roku odwiedził go w Wąpielsku Prezydent RP Ignacy Mościcki.

W latach 1935 – 1938 zasiadał w Senacie.

Po wojnie Jerzy Siemiątkowski przeniósł się do Torunia.

O postaci Jerzego Siemiątkowskiego i historii majątku Wąpielsk można przeczytać więcej w następujących opracowaniach:

Mirosław Krajewski
Dobrzyński Słownik Biograficzny
Ludzie europejskiego regionu
Włocławek 2002
s. 586-587
Sygnatura SIRr IIIA/74

 

Mirosław Krajewski
Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej
(do 1945 r.)
Lipno 1992
s. 313-314
Sygnatura SIRr IIIA/11

 

Mirosław Krajewski
(hasło:) Siemiątkowski Jerzy Felicjan
[w:] Polski Słownik Biograficzny
Tom XXXVII/ 1 – zeszyt 152
Warszawa – Kraków 1996
s.2-3
Sygnatura SIRi XVIa/1-t.37

 

Piotr Gałkowski
Zbigniew Żuchowski
Wąpielsk i okolice
(monografia historyczna ziemi dobrzyńskiej)
Rypin – Wąpielsk 2003
Sygnatura SIRrVIII/In-79

 

Grzegorz J. Budnik
Piotr Gałkowski
Wąpielsk – zespół pałacowy
[w:] Materiały do dziejów rezydencji w Polsce
Ziemia dobrzyńska  – Tom II, część 3
s. 369-396
Sygnatura SIRr XXXIIIb/16t.2c