Tag Archives: Wielkopolska

Tadeusz Garczyński – Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce

 

Tadeusz Garczyński

Dorpowscy w Prusach Królewskich
i Wielkopolsce

Studium genealogiczne

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRr IIIA/111

Tadeusz Garczyński jest uczestnikiem programu naukowo badawczego-poświęconego szlachcie Prus Królewskich.

Od lat zajmuje się dziejami i genealogią pomorskich rodzin szlacheckich.

Książka „Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce” jest opracowaniem historii średniozamożnych rodzin szlacheckich z XVI-XVIII wieku, używających nazwiska Dorpowski.

Nazwisko pochodzi od miejscowości Dorposz położonej w pobliżu Chełmna.

Rodzina podzieliła się na dwie linie i występuje praktycznie w całej Polsce Północnej – w ziemi chełmińskiej, człuchowskiej, Wielkopolsce.

Autor zebrał za swoje studium genealogiczne niezwykle pochlebne recenzje se strony środowiska naukowego.

W książce opracowano większe lub mniejsze biogramy aż 152 osób.

Dołączono również cztery tablice genealogiczne.

Sylwia Grochowina – Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji Katowickiej w latach 1939-1945

Sylwia Grochowina

Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji Katowickiej w latach 1939-1945

Wydawca:
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIb/8-64

Dr hab. Sylwia Grochowina jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Specjalizuje się w historii powszechnej i Polski XX wieku, zwłaszcza w badaniach nad okresem okupacji niemieckiej, eksterminacją ludności polskiej, dziejami Kościoła katolickiego i innych wyznań, niemiecką polityką oświatową i kulturalną.

Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych, na przykład:

1. Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945 / Sylwia Grochowina. – Toruń : Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2007.
2. Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP) / Sylwia Grochowina. – Toruń : Wydawnictwo Mado, 2008.
3. „Toruński Holokaust” : losy Żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalalych ofiar i świadków / Sylwia Grochowina. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016.

Przedmiotem polecanego dziś opracowania jest polityka kulturalna (Kulturpolitik) niemieckiego okupanta na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy.

Monografię rozpoczyna prezentacja nazistowskiej rewolucji kulturalnej, jaka dokonała się w Niemczech po 1933 roku.

Na terenach anektowanych polityka kulturalna była elementem szerszej narodowo-socjalistycznej polityki narodowościowej, której celem było całkowite zniszczenie kultury polskiej.

Wyrazami niemieckiej polityki kulturalnej były eksterminacja polskiej kultury, fizyczna likwidacja polskiej inteligencji, niszczenie i grabież polskiego mienia kulturalnego.

Autorka omawia również funkcjonowanie niemieckich bibliotek, muzeów i teatrów na terenach anektowanych.

Opisuje też działalność niemieckich środowisk artystycznych, życie literackie i muzyczne społeczności niemieckiej.

Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski

Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw
i pogranicza Wielkopolski

Choceń, Inowrocław, Mogilno, Radziejów

Tekst: Katarzyna Podczaska

Zdjęcia: Włodzimierz Podczaski
Marlena Gronowska-Florek

Wydawca: FORZA CUIAVIA

Inowrocław 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/155

„Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski” to niezwykłej urody album.

Dzieli się na cztery części, odpowiadające czterem lokalnym grupom działania, które wspólnie podjęły się popularyzacji dziedzictwa kulturowego Kujaw i pogranicza Wielkopolski.

Część I – Fundacja „Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”

W rozdziale zaprezentowano zabytki:
– Gminy Dąbrowa
– Gminy Jeziora Wielkie
– Miasta i Gminy Mogilno
– Gminy Orchowo
– Miasta i Gminy Strzelno

Część II – Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W rozdziale zaprezentowano zabytki:
– Gminy Bytoń
– Gminy Dobre
– Gminy Osięciny
– Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
– Gminy Radziejów
– Gminy Topólka

Część III – Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”

W rozdziale zaprezentowano zabytki:
– Gminy Dąbrowa Biskupia
– Miasta i Gminy Gniewkowo
– Gminy Inowrocław
– Miasta i Gminy Janikowo
– Miasta i Gminy Kruszwica
– Miasta i Gminy Pakość
– Gminy Rojewo
– Gminy Złotniki Kujawskie

Część IV – Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki”

W rozdziale zaprezentowano zabytki:
– Gminy Boniewo
– Miasta i Gminy Brześć Kujawski
– Gminy Choceń
– Miasta i Gminy Chodecz
– Gminy Fabianki
– Miasta i Gminy Izbica Kujawska
– Gminy Lubanie
– Miasta i Gminy Lubień Kujawski
– Gminy Lubraniec
– Gminy Włocławek

Wśród opisanych zabytków znajdują się kościoły, dwory, cmentarze, kuźnie, głazy narzutowe, izby tradycji, pałace, klasztory, pomniki, dzwonnice, kapliczki, młyny, dworce, wiatraki, obrazy, rzeźby, ołtarze, muzea, nagrobki, epitafia, gorzelnie, cukrownie, budynki banków, parki krajobrazowe, tablice pamiątkowe, kaplice, pastorówki, domy, szkoły, chaty, zamki, kolegiaty, rotundy, komory graniczne, chrzcielnice, krzyże, ratusze, więzienia, mury miejskie, katakumby, synagogi, bożnice, parki kulturowe.

Wszystkie zabytki zostały dokładnie i ciekawie opisane.