Tag Archives: wieś

Next Page

Mirosław Biczkowski – Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Mirosław Biczkowski

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich
Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XVII/42

Dr Mirosław Biczkowski jest pracownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opracowanie zawiera wyniki badań na temat wpływu funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej opisano jeszcze od okresu przedakcesyjnego.

Analiza objęła następujące programy wspólnotowe:

– Program SAPARD (2000-2004)

– Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” (2000-2006)

– Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Środki z ostatniego programu można było wydatkować do 2015 roku (unijna zasada n+2), a rozliczenia trwały jeszcze w 2016 r.

Autor omówił uwarunkowania procesu absorpcji funduszy unijnych, etapy wdrażania poszczególnych programów, ich realizację, poziom absorpcji funduszy,  aktywność beneficjentów, ostateczne efekty i wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Rezultatem badań jest naukowa analiza zróżnicowania przestrzennego poziomu absorpcji środków z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Obszar badań objął województwo kujawsko-pomorskie.

Autor uchwycił zmiany,  jakie na przestrzeni kilkunastu lat zachodziły w poszczególnych gminach i powiatach naszego regionu w kierunkach i poziomie absorpcji funduszy unijnych.

Opracowanie wzbogacają 62 tabele i 161 rycin przedstawiających wyniki analiz.

Piotr Grążawski – Rychtujta sie! : swaty ido!

 

Piotr Grążawski

Rychtujta sie! : swaty ido!

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „VERBUM”

Brodnica 2017

Sygnatura  SIRr IX/64

Piotr Grążawski to dziennikarz, fotograf, filmowiec (dokument), rysownik, ilustrator, twórca muzyki komputerowej.

Jest również autorem wielu książek z zakresu historii, etnografii i kultury ludowej Ziemi Michałowskiej.

To także działacz społeczny i radny Powiatu Brodnickiego.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

1 Bajki z Brodnicy i okolicy / Piotr Grążawski ; il. aut. – Brodnica 1992

2 Nie zabiorę tej miłości / Ryszard Przybylski ; [wyboru dokonała Maria Lewandowska ; il. Piotr Grążawski]. – Brodnica  1993

3 Legendy brodnickie. Cz.1 / [tekst i rys. Piotr Grążawski]. – Brodnica 1996

4 Elektrownia Miejska Brodnica : 1898-1950 / Piotr Grążawski. – Brodnica  1999

5 O herbie Brodnicy, jej najstarszych pieczęciach i herbie byłego województwa toruńskiego / Piotr Grążawski ; il. Piotr Grążawski. – Brodnica : 2001

6 Legendy Ziemi Michałowskiej / Piotr Grążawski ; [il. Piotr Grążawski]. – Brodnica  2001

7 Tradycyjna ludowa sztuka przyrządzania posiłków a także zioła i inne rośliny w aptece oraz kuchni mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin / zebr. i opisał Piotr Grążawski. – Włocławek ; Golub-Dobrzyń 2012

8 Historie prawdziwe, powiastki, ludowe bajdy, anegdoty mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin / Piotr Grążawski. – Włocławek ; Golub-Dobrzyń :  2012

9 Rychtujta sie! : swaty ido! / Piotr Grążawski. – Brodnica 2017

10 Duszny dech ducha : legendy Pojezierza Brodnickiego / Piotr Grążawski. – Brodnica 2018

11 Słownik gwarowy brodnicki czyli Opowieść o ginącej mowie potocznej ludności Pojezierza Brodnickiego / Piotr Grążawski. – Brodnica 2018

Książka „Rychtujta sie! : swaty ido!” poświęcona jest gwarze, obyczajom ludowym i brodnickim regionalizmom.

Książka napisana jest barwnym językiem i jest pełna humoru.

Polecamy wszystkim miłośnikom dawnej wsi i pasjonatom etnografii.

Anna Koprowska-Głowacka – Magia ludowa z Pomorza i Kujaw

 

Anna Koprowska-Głowacka

Magia ludowa z Pomorza i Kujaw

Wydawnictwo Region

Gdynia 2016

Sygnatura SIRr IX/59

 

Anna Koprowska-Głowacka jest historykiem, regionalistką i pisarką.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jej książek:

  • Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region cop. 2010.
  • Magia ludowa z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region 2016.
  • Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart 2017.
  • Legendy krzyżackie / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Agnieszka Korfanty]. – Gdynia : Wydawnictwo Region 2014.
  • Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego / Anna Koprowska-Głowacka ; rysunki Łukasz Salamon. – Gdynia :  Wydawnictwo Region copyright 2011.

„Magia ludowa z Pomorza i Kujaw” to pasjonująca lektura.

Autorka przypomina o dawnych wierzeniach i zwyczajach związanych z magią.

Okazuje się, że wiele z nich przetrwało do naszych czasów.

Dawniej magię stosowano powszechnie przy codziennych czynnościach.

Wiele praktyk wniknęło nawet do świątecznych zwyczajów.

Dziś stały się częścią dziedzictwa kulturalnego i tradycji odziedziczonej po naszych przodkach.

Magia ludowa miała na celu ochronę domów, zapewnienie obfitych plonów, ochronę mieszkańców, zapewnienie dostatku, wykorzystanie właściwości leczniczych roślin, przewidywanie przyszłości, zdobywanie miłości, rozbudowanie rytuału chrześcijańskich świat.

Autorka skupia się na zwyczajach ludowych Kujaw i Pomorza.

Wiele opisanych praktyk wciąż jest praktykowanych przez mieszkańców wsi.