Tag Archives: wieś

Next Page

Miłosław Fuszara – Równia pochyłaMiłosław Fuszara

Równia pochyła
Zlepek wspomnień i faktów

Warszawa 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/26

Jest to już trzecie rozszerzone wydanie książki.

Jest to rodzinna saga poświęcona chłopskiemu rodowi Fuszarów ze wsi Boguszewo pod Grudziądzem.

Historia rodziny rozpoczyna się w 1922 roku, kiedy to odkupiła za amerykańskie dolary od emigrujących z Pomorza Niemców gospodarstwo rolne.

Poznajemy codzienne życie rodziny i wsi w okresie międzywojennym.

To w szerszym tle historia przedwojennego Pomorza, widziana przez pryzmat indywidualnych losów.

Książka opowiada z bliska o wydarzeniach, które naukowe opracowania traktują sucho, nudno, bez emocji i ludzkiego kontekstu.

Autor opiera się na wspomnieniach przedstawicieli rodzin Fuszarów, Syczów, Bardzickich, Traczów, Lewandowskich, Hapaków, Kosików, Mechów.

Wykorzystuje dokumenty archiwalne i opracowania.

Mnóstwa wiadomości dostarczyła mu drobiazgowa kwerenda prasy pomorskiej (m.in. takich czasopism jak Dziennik Bydgoski, Pielgrzym, Słowo Pomorskie, Gazeta Bygdoska, Goniec Nadwiślański, Dziennik Pomorski, Gazeta Grudziądzka, Głos Świecki, Obrona Ludu).

Saga została doprowadzona do II wojny światowej roku i opisuje również dramatyczne wydarzenia kampanii wrześniowej oraz pierwsze masowe egzekucje dokonywane przez Niemców.

Rodzinie Fuszarów, Syczów i Traczów okupacja przyniosła w 1940 roku konfiskatę majątku i wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa.

Po wojnie wrócili do Boguszewa.

Gorąco polecamy.

Mirosław Biczkowski – Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Mirosław Biczkowski

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich
Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XVII/42

Dr Mirosław Biczkowski jest pracownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opracowanie zawiera wyniki badań na temat wpływu funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej opisano jeszcze od okresu przedakcesyjnego.

Analiza objęła następujące programy wspólnotowe:

– Program SAPARD (2000-2004)

– Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” (2000-2006)

– Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Środki z ostatniego programu można było wydatkować do 2015 roku (unijna zasada n+2), a rozliczenia trwały jeszcze w 2016 r.

Autor omówił uwarunkowania procesu absorpcji funduszy unijnych, etapy wdrażania poszczególnych programów, ich realizację, poziom absorpcji funduszy,  aktywność beneficjentów, ostateczne efekty i wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Rezultatem badań jest naukowa analiza zróżnicowania przestrzennego poziomu absorpcji środków z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Obszar badań objął województwo kujawsko-pomorskie.

Autor uchwycił zmiany,  jakie na przestrzeni kilkunastu lat zachodziły w poszczególnych gminach i powiatach naszego regionu w kierunkach i poziomie absorpcji funduszy unijnych.

Opracowanie wzbogacają 62 tabele i 161 rycin przedstawiających wyniki analiz.

Piotr Grążawski – Rychtujta sie! : swaty ido!

 

Piotr Grążawski

Rychtujta sie! : swaty ido!

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „VERBUM”

Brodnica 2017

Sygnatura  SIRr IX/64

Piotr Grążawski to dziennikarz, fotograf, filmowiec (dokument), rysownik, ilustrator, twórca muzyki komputerowej.

Jest również autorem wielu książek z zakresu historii, etnografii i kultury ludowej Ziemi Michałowskiej.

To także działacz społeczny i radny Powiatu Brodnickiego.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

1 Bajki z Brodnicy i okolicy / Piotr Grążawski ; il. aut. – Brodnica 1992

2 Nie zabiorę tej miłości / Ryszard Przybylski ; [wyboru dokonała Maria Lewandowska ; il. Piotr Grążawski]. – Brodnica  1993

3 Legendy brodnickie. Cz.1 / [tekst i rys. Piotr Grążawski]. – Brodnica 1996

4 Elektrownia Miejska Brodnica : 1898-1950 / Piotr Grążawski. – Brodnica  1999

5 O herbie Brodnicy, jej najstarszych pieczęciach i herbie byłego województwa toruńskiego / Piotr Grążawski ; il. Piotr Grążawski. – Brodnica : 2001

6 Legendy Ziemi Michałowskiej / Piotr Grążawski ; [il. Piotr Grążawski]. – Brodnica  2001

7 Tradycyjna ludowa sztuka przyrządzania posiłków a także zioła i inne rośliny w aptece oraz kuchni mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin / zebr. i opisał Piotr Grążawski. – Włocławek ; Golub-Dobrzyń 2012

8 Historie prawdziwe, powiastki, ludowe bajdy, anegdoty mikroregionu pięciu gmin: Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Ciechocin, Zbójno, Radomin / Piotr Grążawski. – Włocławek ; Golub-Dobrzyń :  2012

9 Rychtujta sie! : swaty ido! / Piotr Grążawski. – Brodnica 2017

10 Duszny dech ducha : legendy Pojezierza Brodnickiego / Piotr Grążawski. – Brodnica 2018

11 Słownik gwarowy brodnicki czyli Opowieść o ginącej mowie potocznej ludności Pojezierza Brodnickiego / Piotr Grążawski. – Brodnica 2018

Książka „Rychtujta sie! : swaty ido!” poświęcona jest gwarze, obyczajom ludowym i brodnickim regionalizmom.

Książka napisana jest barwnym językiem i jest pełna humoru.

Polecamy wszystkim miłośnikom dawnej wsi i pasjonatom etnografii.