Tag Archives: wioślarstwo

Jarosław Zawadzki Lewandowski – Moja przystań – Chełmża. Wspomnienie o Eugeniuszu Lau

 

Jarosław Zawadzki Lewandowski

Moja przystań – Chełmża
Wspomnienie o Eugeniuszu Lau

Wydano przy wsparciu
Burmistrza Miasta Chełmży

Wydawnictwo:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/23

Autor książki Jarosław Zawadzki Lewandowski jest rodowitym chełmżaninem.

Mieszka od 30 lat w Hiszpanii, gdzie działa w organizacjach polonijnych.

Pracuje też w administracji hiszpańskiej, gdzie przyczynia się do umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, za co został uhonorowany medalem „Bene Merito” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Książka „Moja przystań – Chełmża” jest biografią Eugeniusza Lau (1936-2017) – znanego w Chełmży patrioty, gorliwego katolika, społecznika, wychowawcy młodzieży.

Przede wszystkim swój autorytet zawdzięczał on  pasji, której poświęcił 46 lat życia – wioślarstwu.

Jego losy zostały pokazane na szerokim tle dziejów Chełmży.

Opracowanie powstało dzięki wielu relacjom, wywiadom i wspomnieniom osób, które znały Eugeniusza Lau.

Biografia rozpoczyna się od przedstawienia dzieciństwa i lat młodzieńczych bohatera.

Osobne rozdziały poświęcone są pływaniu (zawodnik i trener), cukrowni (pracownik) i wioślarstwu (organizator i działacz).

Biografię zamyka rozdział poświęcony Eugeniuszowi Lau w życiu prywatnym.

Książkę wzbogacają liczne archiwalne fotografie.

Szczególnym walorem biografii jest fakt wieloletniej i serdecznej znajomości autora książki z Eugeniuszem Lau.

Marcin Seroczyński – Chełmżyńskie wiosła 1927-2017

 

Marcin Seroczyński

Chełmżyńskie wiosła 1927-2017 

Wydawca: Machina Druku 

Chełmża 2017 

Sygnatura SIRr VIII/Ch-17

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Opublikował już szereg książek poświęconych Chełmży:

 • 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : zarys działalności w latach 2007-2017 / opracowanie Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2017.
 • Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 • Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 • Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Wąbrzeźno ; Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży [etc.] 2012.
 • Chełmża wczoraj i dziś : album / zespół redakcyjny: Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński. – Chełmża ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2009.
 • Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939 / Elżbieta ZiendaŻywiczyńska, Adam Żywiczyński, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2016.
 • Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży 2018.
 • Chełmżyńskie miejsca pamięci : pomniki, tablice, kamienie / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa 2013.
 • Chełmżyńskie wiosła 1927-2017 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 2017.
 • Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Cz. 3 / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2015.
 • Sport w Chełmży : od końca XIX wieku do 2010 r. / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2011.
 • Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882-1997 : szkic z dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa ; Toruń : Oficyna Wydawnicza „Tutor” 2009.
 • Zatrzymany czas : zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2013.

Książka „Chełmżyńskie wiosła 1927-2017” została wydana z okazji 90-lecia „Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927”.

Chełmżyńscy wioślarze odnosili sukcesy jeszcze przed wojną i w okresie powojennym.

Chełmża wychowała wielu medalistów mistrzostw Polski.

Tradycje wioślarskie sięgają jeszcze 1910 roku, kiedy to powstał Klub Wioślarski „Posejdon”.

Żadna z chełmżyńskich dyscyplin sportowych nie ma tak długiej i bogatej tradycji.

W 1933 roku chełmżynianie zdobyli tytuł mistrzów Polski.

W okresie PRL wioślarze startowali w barwach Klubu Sportowego „Legia” Chełmża.

W 2000 roku nastąpiło reaktywowanie działalności „Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927”

Książka Marcina Seroczyńskiego upamiętnia sportowców i działaczy, dzięki którym Chełmża mogła cieszyć się z wielu sportowych sukcesów.

W księdze pamiątkowej znalazło się bardzo dużo zdjęć, nawet z okresu przedwojennego.

W aneksie wymieniono medale mistrzostw Polski zdobyte przez chełmżyńskich wioślarzy od 1927 do 2016 roku.

Tomasz Wąsik – Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle

 

Tomasz Wąsik

Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2010

Sygnatura SIRr XXXIIIc/38

Książka poświęcona jest jednemu obrazowi, a właściwie malowidłu ściennemu.

Chodzi o „Panoramę Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle”, która została namalowana przez nieznanego artystę w 1894 roku.

Malowidło powstało na klatce schodowej kamienicy przy ul. Łęgskiej 77, gdzie znajdowała się wówczas siedziba Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

W 1978 roku malowidło zostało przeniesione do holu Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19.

W 2010 roku zespół toruńskich konserwatorów przeprowadził szeroki wachlarz prac konserwatorskich, oczyszczających, uzupełniających i zabezpieczających malowidło.

Jest to obraz olejny o wymiarach 237 x 340 cm.

Na pierwszym planie przedstawia Wisłę i bulwary wiślane, członków Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, osady wioślarskie, berlinkę z postawionym pojedynczym żaglem, most łyżwowy na Wiśle.

Most ten każdorazowo gdy przepływał statek musiał być rozpinany.

Na drugim planie widać panoramę Włocławka z charakterystycznymi budowlami takimi, jak kościoły, synagoga, kamienice, spichrze, dzwonnica, pałac biskupi, fabryka cykorii.

Tomasz Wąsik dokładnie odtworzył przeszłość obrazu i historię Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Drobiazgowo opisał każdy obiekt widoczny na malowidle.

Książka została starannie wydana.

Zawiera szereg kolorowych zdjęć wykonanych malowidłu i jego poszczególnym fragmentom.