Tag Archives: wojna trzynastoletnia

Marian Biskup – Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

 

Marian Biskup

Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2014

Sygnatura SIRr VIb/4-53

Prof. Marian Biskup (1922-2012) był wybitnym polskim mediewistą i znawcą stosunków polsko-krzyżackich.

Napisał kilkanaście monografii naukowych i setki artykułów naukowych.

Wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia przypomniało czytelnikom jego najważniejszą rozprawę „Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466”.

Najnowsze wydanie jest reedycją wydania z 1967 roku.

W książce omówiono przyczyny wojny trzynastoletniej.

Przedstawiono przebieg wojny.

Podzielono ja na dwie fazy:

  • 1454 – 1461 – okres przewagi pospolitego ruszenia polskiego
  • 1462 – 1466 – okres przewagi sił zaciężnych Polski

Wojnę zakończyło zawarcie II pokoju toruńskiego 19 października 1466 roku.

Traktat został zaprzysiężony w Dworze Artusa w Toruniu przez króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen.

Karol Górski – Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej

 

Karol Górski

Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2014

SIRr VIb/4-50

Karol Górski (1903-1988) był wybitnym polskim historykiem.

Przed wojną związany był z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po wojnie przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozprawa „Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej” ukazała się w 1932 roku.

Obecnie wydawnictwo „Napoleon V” przygotowało jej reedycję.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały:

  1. Narodowości na Pomorzu
  2. Pomorze wobec Związku Pruskiego
  3. Pomorze w czasie wojny
  4. Gospodarcze dzieje wojny

Renata Skowrońska-Kamińska – Konrad Theudenkus

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Renata Skowrońska-Kamińska

Konrad Theudenkus
Urzędnik i polityk toruński

Życie i działalność
(początek XV wieku – 1471 rok)

Seria: Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl/
Okładka: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2009
Sygnatura SIRr IIIb/Theudenkus

 

Prezentowana książka opisuje dzieje Torunia w bardzo ważnym dla Państwa Krzyżackiego momencie, kiedy to za sprawą miast pruskich dokonała się inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

Książka nie jest tylko zwykłą biografią przedstawiciela mieszczańskiej elity Torunia.

Autorka ukazała również proces wykształcenia się u pruskiego mieszczaństwa propolskich poglądów i zaangażowanie samorządu miejskiego w walkę o ograniczenie władztwa krzyżackiego,
a potem w inkorporację do Polski i wojnę 13-letnią.

Książka podzielona jest na 4 rozdziały:

Rozdział I
Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna Prus Krzyżackich
w pierwszej połowie XV wieku

Rozdział II
Życie prywatne Konrada Theudenkusa

Rozdział III
Działalność urzędnicza w sądzie ławniczym i Radzie Starego Miasta Torunia
oraz aktywność w Związku Pruskim (od 1436 do marca 1454 roku)

Rozdział IV
Działalność urzędnicza i polityczna w latach 1454-1471