Tag Archives: Wrocław

Marek Krajewski – Mock. Pojedynek – spotkanie autorskie

 

Marek Krajewski

„Mock. Pojedynek”

Spotkanie autorskie

6 grudnia 2018

Książnica Kopernikańska w Toruniu

W czwartek 6 grudnia 2018 r. w Książnicy Kopernikańskiej czytelnicy mieli okazję spotkać się z Markiem Krajewskim – pisarzem i filologiem klasycznym.

Marek Krajewski jest autorem dwóch bestselerowych cyklów kryminalnych, których bohaterami są Eberhard Mock (Breslau) i Edward Popielski (Lwów).

Są to tzw. kryminały retro – ich akcja rozgrywa się w przedwojennym Wrocławiu i Lwowie.

Spotkanie autorskie promowało najnowszą powieść Marka Krajewskiego „Mock. Pojedynek”.

Pisarz sam prowadził spotkanie autorskie.

W pierwszej części opowiadał o sobie i o swojej twórczości.

Wspólnym mianownikiem opowieści była zmiana – zmiana w życiu i w twórczości, zmiany małe i duże, zmiany stałe i przejściowe.

Marek Krajewski pasjonująco mówił też o swojej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim i o swoim zamiłowaniu do filozofii stoickiej i logiki matematycznej.

W drugiej części spotkania pisarz odpowiadał na pytania czytelników.

Bartłomiej Strobel – Pictor Thoruniensis

Bartłomiej Strobel (Bartholomaus Strobel) urodził się w niemieckiej protestanckiej rodzinie mieszczan we Wrocławiu w 1591 roku.

Jego ojciec był również malarzem – mistrzem cechowym.

Sam Bartłomiej Strobel uzyskał list wolny na wykonywanie sztuki malarskiej  przed 1619 rokiem od cesarza Macieja, co potwierdził później cesarz Ferdynand II z rodu Habsburgów.

 

 

Jego patronem był biskup wrocławski arcyksiążę Karol Habsburg.

Śląsk dotykały od 1632 roku zniszczenia wywołane wojną trzydziestoletnią i szczególnie mordercza zaraza z 1633, która pochłonęła połowę mieszkańców Wrocławia.

Około 1633 roku przenosi się Strobel do Polski i osiada w Toruniu.

Współcześni nazywali go „Pictor Thoruniensis”.

Król Władysław IV przyznał mu tytuł nadwornego malarza.

Bartłomiej Stobel malował głównie obrazy ołtarzowe o tematyce religijnej oraz portrety.

Jego sztuka wykazuje wpływy flamandzkie.

 

Portret Guglielmo Orsettiego – Muzeum Narodowe w Warszawie

 

W Polsce powstały jego najważniejsze dzieła.

Cieszył się w naszym kraju wielkim uznaniem, miał mnóstwo zleceń płynących od duchowieństwa i od kręgów dworskich.

Posiadaniem obrazu Bartłomieja Stobla „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” szczyci się Museo del Prado w Madrycie.

Jako portrecista cieszył się uznaniem arystokratów.

Zamówienia składali u niego:
– książę Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski
– książę Ulrik duński
– kanclerz Jerzy Ossoliński

Szczególnie wiele malowideł pozostawił po sobie na Pomorzu i Kujawach.

W Gdańsku namalował portret Martina Opitza – poety i swego przyjaciela jeszcze z Wrocławia.

 

Daniel i król Cyrus przed Baalem – Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Jego obrazy zdobią katedry i kościoły we:
– Fromborku (Św. Anna Samotrzeć)
– Włocławku (Wniebowzięcie Marii)
– Pelplinie (Ścięcie św. Jakuba starszego)
– Radzyniu Chełmińskim (Koronacja Marii ze św. Łukaszem i św. Mikołajem),
– Koronowie (Wniebowzięcie Marii ze św. Janem Ewangelistą, Bernardem z Clairvaux i apostołami u grobu)
– Pakości (Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Bonawenturą i św. Ludwikiem d’Anjou)
– Koźlinach (Zmartwychwstanie Chrystusa)
– Rykowisku-Błądzimie (Koronacja Marii)

W Toruniu po Bartłomieju Stroblu zachowało się kilka obrazów.

Pierwszy to „Madonna z Dzieciątkiem i św. Stanisławem Kostką oraz komunia anielska św. Stanisława” przechowywany w Katedrze śś. Janów.

Drugi to „Portret rajcy toruńskiego Nikolausa Hübnera”, który znajduje się w Ratuszu Staromiejskim.

Trzeci to obraz „Adoracja Chrystusa Ukrzyżowanego przez obie gałęzie zakonu benedyktyńskiego” z Kościoła św. Jakuba.

W 1643 roku po ciężkiej chorobie Bartłomiej Strobel zmienił konfesję na katolicką.

Zmarł po 1647 roku.

Eugeniusz Iwanoyko

Dwa nieznane obrazy Bartłomieja Strobla

Biuletyn Historii Sztuki
R. XVI (1954) nr 4, s. 453-458

Sygnatura MAG 56333

 

Zygmunt Batowski

Bartłomiej Strobel
Malarz ślaski XVII wieku

Lwów 1916

Sygnatura MAG29802

 

Eugeniusz Iwanoyko

Bartłomiej Strobel

Poznań 1957

Sygnatura MAG 232553

 

ks. Bolesław Makowski

Malarz Strobel w Polsce i na Pomorzu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Tom VII, nr 1, s. 11-17

Sygnatura SIRr II/3-1923-1926

 

Jacek Tylicki

Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny trzydziestoletniej
Tom 1- 2

Toruń 2000

Sygnatura MAG 260520

Krzysztof Kopiński – Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Krzysztof Kopiński
Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia
z Wrocławiem w późnym średniowieczu

Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu – Rocznik 91 – Zeszyt 2
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Skrzypczyk
Toruń 2005
Sygnatura SIRr II/1-R.91-z.2

 

Prezentowana książka to praca doktorska Krzysztofa Kopińskiego.

Toruń i Wrocław należały w średniowieczu do odmiennych kręgów gospodarczych.

Toruń wchodził w skład Państwa Zakonu Krzyżackiego i ciążył w kierunku Bałtyku i północnoniemieckich miast Hanzy.

Wrocław należał do Królestwa Czech i rozwijał kontakty z Węgrami, Italią i południowymi Niemcami.

Oba miasta przeżywały wówczas okres koniunktury, która uległa jednak załamaniu na przełomie XV i XVI wieku.

Oba miasta powstały w oparciu o prawo niemieckie (magdeburskie i chełmińskie).

W obu też miastach elity posługiwały się językiem niemieckim.

Autor przedstawił analizę kontaktów gospodarczych i społecznych między oboma miastami w XIV i XV stuleciu.

Dysertacja została podzielona na trzy części.

Rozdział I – Kontakty handlowe
– Ustrój miejski i organizacja handlu Torunia i Wrocławia do poł. XIV w.
– Rola Torunia i Wrocławia w organizacji handlu na ziemiach polskich
– Drogi w handlu pomiędzy Toruniem a Wrocławiem
– Kontakty handlowe Torunia z Wrocławiem w XIV i XV w.
– Struktura towarowa handlu

Rozdział II – Kontakty finansowe
– Kupno renty przez mieszczan toruńskich we Wrocławiu
– Pożyczki, operacje finansowe i rynek nieruchomości

Rozdział III – Kontakty społeczne
– Struktura społeczna kontraktów gospodarczych
– Migracje
– Powiązania rodzinne

Do opracowania zostało dołączonych aż 36 szczegółowych tabel i 10 wykresów, dotyczących miedzy innymi częstotliwości wzajemnych kontaktów, taryf komór celnych, handlu rybami, suknami i tkaninami, handlu metalami i wyrobami metalowymi, rent wieczystych i dożywotnich, rynku nieruchomości, długów i dłużników, struktury społecznej i zawodowej, kontraktów kupna-sprzedaży rent.